Tirsdag behandlet Vefsn formannskap en sak hvor politikerne kunne disponere 20,6 millioner kroner til kommunal drift. Bakteppet er saken «Årsregneskap 2018».

Rådmannen foreslo i en innstilling at 12,2 millioner kroner skulle brukes til å redusere fondsbruk i 2019. Omkring 3,5 millioner kroner skulle brukes til et premiefond. Omtrent den samme summen var tiltenkt et flyktningfond.

Det var ikke for alle politikerne fullt så aktuelt å fylle opp flyktningfondet og premiefondet.

Ap, Høyre og Frp lanserte nemlig et fellesforslag som gikk ut på å omdisponere, fra de to fondene, fem millioner kroner til veivedlikehold, først og fremst asfaltering. De tre partiene ville i tillegg sette av drøyt to millioner kroner til kommunestyrets frie fond, da først og fremst til bruk på næringsformål.

SV ved Åshild Pettersen foreslo på sin side å bruke fire millioner kroner til fordeling i driftsenhetene i helse- og omsorgssektoren. Pengene skulle hentes fra posten «redusert fondsbruk 2019», med andre ord fra potten på 12,2 millioner kroner.

– Det er kjekt å se at vi har penger som vi kan disponere når årsregnskapet er gjort opp. Vi ser et kontinuerlig behov for veivedlikehold i kommunen, sa partileder Rune Krutå (Ap).

Vil heve kvaliteten i omsorgstjenestene - kan legge ned 36 sykehjemsplasser i Vefsn 

Mer til omorganisering av helsesektoren

Gunnvald Lindset (Rødt) støttet SVs forslag. Han satte forslaget i sammenheng med omstruktureringen av helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Dette er et svært prosjektet som ble vedtatt i fjor høst, og som blant annet kan innebære at 36 sykehjemsplasser blir lagt ned.

– Skal vi få gjennomført prosjektet så bør en del av disse pengene gå dit, uten at jeg her og nå har konkrete forslag, sa Lindset.

Bjørn Larsen (Frp) argumenterte for fellesforslaget.

– Med forslaget sikrer vi en god fordeling av pengene. Behovet for veivedlikehold er skrikende mange steder. Det er på sin plass å gi fem millioner kroner til dette. Og utvikling av næringslivet er helt rett vei å gå, sa Larsen.

Krutå innrømmet at SV hadde et poeng når partiet ville fordele mer penger til helse- og omsorgssektoren.

– Men jeg har problemer med å ta penger fra en pott som er ment for å redusere fondsbruk, sa Krutå.

Aps, Høyres og Frps forslag fikk åtte av ni stemmer. Kun Gunnvald Lindset stemte imot. SVs forslag fikk to stemmer; fra Åshild Pettersen (SV) og fra Gunnvald Lindset (Rødt).

Veikvalitet til debatt

I en dialogrunde i formannskapet før saksbehandlingen tirsdag spurte Kine Mosheim-Lysfjord (VTP) hvordan det er stelt med planer for veivedlikehold. Mosheim-Lysfjord sa at hun har fått henvendelser om veikvaliteten spesielt fra nordkommunen.

– En del kommunale veier er i svært dårlig stand, sa hun.

Må betale for sandlevering

Kommunalsjef Trond Kaggerud svarte kort og greit at det vil skje svært lite.

– Budsjettet er kuttet kraftig. Vi har for eksempel kuttet i investeringer av gatelys. I tillegg så har vi fått et krav på oss om at sanden vi koster opp om våren skal leveres til et godkjent mottak. Sanden er forurenset. I praksis betyr det at vi må levere sanda til Shmil. Bare dette koster oss en halv millioner kroner, sa Kaggerud.

– Men dere har en plan for veivedlikeholdet? spurte ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap).

– Ja, vi har planer, men det hjelper lite når vi ikke har penger, svarte Kaggerud.