Administrasjonssjef i Alstahaug kommune, Børge Toft, er utelukkende positiv om en mulig beliggenhet av et felles sykehus på Leines. Det er Pål Andreas Einmo som har brukt mye tid og midler på å presentere en ny mulighetsstudie.

Studien synliggjør at et nytt og felles sykehus, kan plasseres på Leines i Leirfjord. Plasseringen anses som god, siden sykehuset er utenfor et innenlandsskille som utelukker flyoperative begrensninger som ising, og lavt skydekke langs fjellkjedene.

– Jeg tror at dette kan være et godt alternativt for plassering av et sykehus. Jeg ser at den foreløpige rapporten heller mot Rana, og jeg synes at dette virker litt rart. Jeg har derfor brukt mye tid og ressurser for å hente ut fakta, samt vektlagt kriteriene et sykehus bør ha. Det er kanskje litt politisk ukorrekt å diskutere plassering nå, siden debatten stort sett har gått om sykehuset skal ligge nord eller sør for Korgfjellet, men jeg syntes det var viktig å få fram at området på Leines kan tilfredsstille alle kravene på en veldig god måte, sier Einmo.

Slik er helikopterlandingsplassen lagt i forhold til et mulig sykehus på Leines i Leirfjord.
Slik er helikopterlandingsplassen lagt i forhold til et mulig sykehus på Leines i Leirfjord.(FOTO: )

Med pasienten i fokus ser mulighetsstudien både på prehospitale tjenester på land, til vanns og i lufta, og både ambulanse, ambulansebåt og helikopter har direkte atkomst til et mulig akuttmottak.

– Et sykehus på Leines vil, slik jeg ser det, være en utmerket plassering, både for pasientene lengst sør og nord. Bygningsmassen som jeg har visualisert er på 50.000 kvadratmeter. Alt ligger på fjell, noe som vil lette byggekostnadene betydelig. Ambulansebåtene kan legge til rett utenfor sykehuset, og det er til og med mulig å lage en flystripe på 799 meter, slik at ambulanseflyene kan både lette og lande.

Einmo beskriver i studien, at Leines er den plasseringen av sykehus på Helgeland som ligger nærmest både et geografisk og logistisk midtpunkt, når kriterier for plassering er løst på en god måte.

– Flere studier og rapporter konkluderer med at et sykehus med akuttmottak skal ha helikopterlandingsplass uten behov for biltransport. Personlig mener jeg at burde det også burde vektlegges at pasienter som kommer med ambulansebåt, skal kunne komme direkte til akuttmottak uten behov for biltransport. 

19 år gamle Therese fikk hjertestand. En rask reaksjon fra stefar Pål Andreas reddet henne

Knutepunkt

Einmo er klar på at dette er en overflatestudium, som ikke har gått i dybden på alle kriterier, men at han har lagt vekt på vesentlige spørsmål som samferdsel og infrastruktur.

Amulansebåtene kan ifølge denne studien, legge til kai ved akuttmottaket. Et parkanlegg til bruk for pasienter og besøkende er også tegnet inn.
Amulansebåtene kan ifølge denne studien, legge til kai ved akuttmottaket. Et parkanlegg til bruk for pasienter og besøkende er også tegnet inn.(FOTO: )

– Det er mer enn nok areal på Leines for å plassere og bygge et nytt felles sykehus. Det er mange hensyn å ta, men jeg håper studiet løfter fram problemstillingene på en veldig god måte. Et sykehus her vil korte ned reisetiden til sykehuset fra innlandet, vil kunne være et knutepunkt for lokale og regionale hurtigbåtanløp, noe som gjør at pasienter fra Sandnessjøen og sørover, slipper å tenke på en stengt bru, sier han.

Det er daglig leder i Nordland Consult, Pål Andreas Einmo, som for egen regning har laget en mulighetsstuide som viser at et felles sykehus kan plasseres på Leines.
Det er daglig leder i Nordland Consult, Pål Andreas Einmo, som for egen regning har laget en mulighetsstuide som viser at et felles sykehus kan plasseres på Leines.(FOTO: )

Einmo har brukt mye tid, og lest seg opp på rapporter vedrørende behov og problemstillinger i sykehussaken. Nå har han sendt studiet til politikere og administrasjon i Alstahaug og Leirfjord kommune. Tilbakemeldingene så langt har vært gode.

– Tilbakemeldingene jeg har fått er at denne lokasjonen er et godt alternativ på aksen mellom Mosjøen og Sandnessjøen. Samtidig mener jeg at vi ikke må være så opptatt av kommunegrensene, men heller på hva som er det beste plasseringen, sier Pål Andreas Einmo.

Saken fortsetter under bildet

Det er tegnet inn 1.500 parkeringsplasser, både til pasienter, besøkende og ansatte.
Det er tegnet inn 1.500 parkeringsplasser, både til pasienter, besøkende og ansatte.(FOTO: )
 

Positiv

Administrasjonssjef Børge Toft i Alstahaug har sett på forslaget fra Einmo, og er positiv til det som er lagt fram.

– Kommunestyret i Alstahaug har sagt at vi skal se på tomtealternativer både i Alstahaug og i Leirfjord. Og det gjør vi gjerne. Det er klart at dersom Leines skulle være et alternativ, så må det gjøres en større jobb for å vurdere kriteriene. Men å legge fram en skisse slik det er gjort her, er kjempespennende og er at godt utgangspunkt for å se på Leines som et alternativ, sier Toft.

Han synes Leines framstår som et godt alternativt i debatten om hvor et felles sykehus kan lokaliseres.

– Det er ikke noen grunner, for at et nytt og felles sykehus ikke kan ligge på Leines. Dersom et sykehus blir lagt der, så vil det plasseres på landets mest spektakulære sykehustomt. Og som innspill for å vise mulighetene, så er dette et godt forslag.

Flere alternativ

Toft understreker at selv om Alstahaug vil samarbeide med Leirfjord, så er det naturlig at også Alstahaug kommune vil komme med sine tomtealternativer.

– Vi har flere alternativer som kan være aktuelle. Skal man bruke tomten der sykehuset ligger i dag, eller bygge helt nytt på Radåsen? Tomt vil vi finne, og det skal ikke stå på oss, Helgelandssykehuset må etter hvert bli tydeligere på hvilket sykehus de vil ha. Det er mye som må avklares, og det er mange spørsmål som henger i lufta. Prosessen fram til nå, har vi opplevd som uoversiktlig og uryddig. Vi håper derfor at spørsmålene avklares når den endelige rapporten legges fram, sier administrasjonssjef Børge Toft.