I en sak til Fagnemnd for landbruk i Vefsn kommune 13. mars innstiller rådmannen på at Anne og Magne Krutnes får innvilget en søknad om konsesjon på kjøp av Holmen gård. Avtalt kjøpesum er ifølge saksframlegget og en salgskontrakt 5,5 millioner kroner. Selger er Trine Holmen.

– Kommunen mener det er positivt at søkerne ønsker å flytte til gården for å ta vare på arealene og videreføre og utvikle etablert leirskoletilbud, skriver rådmannen i en vurdering i saken.
 

Magne Krutnes sier til Helgelendingen tirsdag at han og ektemaken Anne Krutnes, samt selger Trine Holmen, avventer med å kommentere saken inntil kommunen har behandlet konsesjonssøknaden ferdig.

Saken skal behandles endelig i et møte i Vefsn kommunestyre trolig i april.

Holmen gård ligger i Eiterådalen og omkring 30 kilometer sør for Mosjøen.

I konsesjonssøknaden som ligger ved saksframlegget står det gården består av følgende bygninger:

Våningshus, kårbolig, «skolestue», fire lavvoer, driftsbygning, skøt, redskapshus og et drivhus.

Med gården følger jaktrett på elg, sam fiskerett i elva Eiteråga.

Gården brukes i dag til utleie av jord og beite, overnatting og opplevelser til turister, leirskole og skoging og jakt.

– Det meste av tilgjengelig skog ble tatt ut i perioden 2008 – 2016, står det i konsesjonssøknaden.

Salget omfatter 151 mål fulldyrket jord, 1.515 mål skog, 1.427 mål «annet markslag», 18 mål innmarksbeite, 53 mål bebygd areal og nærmere 800 mål ikke klassifisert areal. Eiendommen har et totalt areal på 3.932 mål.

Rådmannen skriver at formålet med gårdskjøpet er bosetting, bortleie av dyrket jord, skogdrift og videreføring / utvikling av leirskoletilbud.

– Kjøperne ønsker også å etablere et tilbud for barn og ungdom med særskilte behov, barnehager og besøkende av Lomsdal-Visten nasjonalpark, skriver rådmannen

NATUR: Magne Krutnes er til daglig daglig teknisk leder på Alcoa i Mosjøen, og er også kjent som en ivrig friluftsmann.
NATUR: Magne Krutnes er til daglig daglig teknisk leder på Alcoa i Mosjøen, og er også kjent som en ivrig friluftsmann.(FOTO: )
UTENFOR ALLFARVEI: Eiterådalen ligger relativt øde til, 30 kilometer sør for Mosjøen. Bildet er tatt fra fjellet Steinlikammen.
UTENFOR ALLFARVEI: Eiterådalen ligger relativt øde til, 30 kilometer sør for Mosjøen. Bildet er tatt fra fjellet Steinlikammen.(FOTO: )
DNT: Anne Krutnes et ivrig friluftsmenneske, og leder Brurskanken turlag. Til daglig jobber hun som lærer på Granmoen skole.
DNT: Anne Krutnes et ivrig friluftsmenneske, og leder Brurskanken turlag. Til daglig jobber hun som lærer på Granmoen skole.