Påståtte utsagn på en samhandlingskonferanse på Mo i regi av Helgelandssykehuset skal ha falt konferansedeltakerne fra Hattfjelldal tungt for brystet.

På konferansen som fant sted midt i november i fjor, skal Helgelandssykehusets direktør for prehospitale tjenester, Bjørn Haug, angivelig ha gitt uttrykk for at de ansatte ved ambulansetjenesten i Hattfjelldal har altfor dårlig kompetanse og ikke kan jobben sin, og at det således er greit å legge ned ambulansen i kommunen.

Intravenøst

Ifølge et brev fra Hattfjelldal kommune til Helgelandssykehuset skal Haug ha gitt uttrykk for dette synspunktet i en samtale med Helen Brandstorp som leder Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Da Haug på konferansen ble konfrontert med utsagnene, og hva han mente dette, skal han ha svart at de ansatte på ambulansen ikke engang kunne sette veneflon (en kanyle i en vene for tilførsel av næring eller medisin intravenøst). Dette skulle ha kommet for en dag i forbindelse med et hjerteinfarkttilfelle sist sommer. Da kommunelege Natalia Madsen sa at de ikke hadde hatt noen hjerteinfarkttilfeller sist sommer, mente han det måtte dreie seg om forrige sommer. Da han ble spurt om hvem som ikke kunne jobben sin sa han at det dreide seg om en innleid ferievikar. Alt ifølge brevet fra Hattfjelldal.

Statistikk

Kontroversene på konferansen midt i november er ikke det eneste Hattfjelldal kommune ønsker å ta opp med Helgelandssykehuset. Den samme Bjørn Haug skal også ha gitt uttrykk for at legene i Grane og Hattfjelldal overtriagerer «gule og røde» pasienter. Etter det Helgelendingen får opplyst betyr  dette å gjøre ambulansetransporten travlere enn de egentlig er. Hensikten med en slik handlemåte skal være å bidra til en falskt høy statistikk.

I brevet som er understreket av tidligere kommunalsjef for helse – og omsorg i Hattfjelldal, Elisabeth Bogfjellmo, understreker hun viktigheten av å opptre med respekt for hverandre. I brevet skriver hun:

Usannheter

«Det er kjent at Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset har ulik forståelse av konsekvensene av vedtaket i ambulansesaken. Vår opplevelse av de to hendelsene det her vises til, synes vi ikke vitner om at dette er gjensidig. For kommunens del er det vanskelig å ha full tillit til at leder av de prehospitale tjenester, Bjørn Haug, forholder seg profesjonell og ryddig i saken.

 Her er det åpenbart at det har gått prestisje i saken og at sykehusets representant forsøker påvirke saken til sykehusets fordel, også med usannheter».

Feilsitert

Helgelendingen var fredag i kontakt med Bjørn Haug som har sagt opp direktørjobben i Helgelandssykehuset for å gå tilbake til jobben som overlege på medisinsk avdeling ved sykehuset i Sandnessjøen.

Bjørn Haug kjenner til påstandene i brevet fra Hattfjelldal, men ønsker ikke å kommentere saken utover at han mener seg feilsitert.
Bjørn Haug kjenner til påstandene i brevet fra Hattfjelldal, men ønsker ikke å kommentere saken utover at han mener seg feilsitert.

 

– Jeg kjenner til brevet fra Hattfjelldal og mener jeg er feiltolket og feilsitert. Jeg ønsker ikke å bidra til en offentlig debatt om dette, sa Bjørn Haug til Helgelendingen fredag ettermiddag.