Han er leder i Idrettsrådet i Vefsn, og representerer alle idrettslagene og skytterlagene i kommunen. Til sammen er det over 30 lag og foreninger.

I budsjettforslaget for neste år foreslår rådmannen i Vefsn å kutte i åpningstiden.

I forslaget står det at reduserte åpningstider i basseng og idrettshaller søndag fra 10.00-22.00 til 10.00-19.00 gir mulighet for innsparing på 80.000 kroner.

– Vi reagerer på dette, og vi tror ikke at det er så mye å hente. Reduserte utgifter er en ting, men man må også regne inn reduserte inntekter. Vi snakker om tre viktige timer på alle areanene, fra basseng og idrettshaller til squashbaner, treningsrom og dansesaler, sier Svendsen.

– Det er mangel på treningstid slik det er i dag, og det blir ikke bedre ved å kutte. Nå er det slik at vi prioriterer trening for barn og ungdom i kjernetiden på ukedagene, og den voksne idretten tar de «ugunstige» treningstidene. Hvis søndagen blir vesentlig kortere vil det bety at vi må fordele annerledes. Det betyr at noen mister sin treningstid, og vi liker ikke å skvise ut barn og ungdom, sier han.

Idrettsrådet er alltid med og fordeler treningstid i samarbeid med administrasjonen på Kippermoen.

– Det er for eksempel for få «spillflater» på Kippermoen slik det er i dag. Turn har hatt et voldsomt oppsving, og har ventelister på barn som vil begynne. Håndball, volleyball, tennis, innebandy og fotball slåss om treningstid. Vi trenger ikke redusert åpningstid, konstaterer Svendsen.

Innenfor området idrett/folkehelse er det foreslått flere kutt:

– Avslutte samarbeid med Brurskanken Turlag om fjelltrim.

– Avvikle skøytebane i vintersesongen.

– Ikke beredskap og løypekjøring i helger.

I den andre enden av «skalaen» foreslår rådmannen å justere ned leien for Mosjøhallen for å stimulere til økt utleie. Billettpriser for bassengene justeres ned for å styrke det forebyggende arbeid i sammenheng med livredning og svømming, og motvirke sosiale forskjeller og stimulere til økt bruk.

 

VIKTIGE TIMER: – Kveldstimene søndag er viktige for å utnytte kapasiteten på idrettsanlegget, mener Bård Svendsen.
VIKTIGE TIMER: – Kveldstimene søndag er viktige for å utnytte kapasiteten på idrettsanlegget, mener Bård Svendsen.
REDUSERT: Tre timer mindre i Mosjøhallen betyr mye.
REDUSERT: Tre timer mindre i Mosjøhallen betyr mye.