Liv Einmo er gynekolog og overlege ved fødeavdelinga i Sandnessjøen. Nå sitter hun og finleser rapporten fra ressursgruppa om den nye sykehusstrukturen på Helgeland. Hun er glad for at det blir foreslått ett stort sykehus, men det blir bare håpløst når det ikke står ett eneste ord om graviditet, fødsler og nyfødte.

Bør bli kjempesinte

– Vi kvinnfolk bør bli kjempesinte over at en rapport om framtidens sykehus ikke har ett eneste ord om fødsler, spesielt når de foreslår å legge ned den eneste fødeavdelinga sør for Korgfjellet – for å bygge et nytt storsykehus helt nord i regionen.

– Men vi skal jo – som erstatning – få tre DMS-er, eller såkalte distriktsmedisinske sentra sør for Korgfjellet – i Mosjøen, i Sandnessjøen og i Brønnøysund. Er ikke dette et godt nok alternativ som ivaretar de fødende?

– Nei, det er det ikke. En DMS har ingen akuttfunksjon – med gynekologer i vakt. Dessuten er det slik at mange unge kvinner forlanger epidural, og det kan de kun få på ei fødeavdeling med gynekolog og anestesilege.

– Nå må det jobbes godt sammen, slik at sykehuset blir lagt til et bedre geografisk egnet sted 

Tre timer med sterke rier

– Hvilke tilbud har fødende på Midt- og Sør-Helgeland i dag?

– Vi har ei fødestue i Brønnøysund. Hit sluses de man antar vil ha normale og ukompliserte fødsler. Men ingen har garantier for hvordan en fødsel vil utarte. Vi har mottatt mange akutte fødsler fra Brønnøysund og øyene utenfor. Været er ustabilt langs kysten, og mange ganger har ikke helikopteret kunne lette eller lande. Da gjenstår bil- og båttransporten.

– Tenk deg situasjonen for ei kvinne der fødselen plutselig har stoppet opp. Da må hun, men kanskje seks-sju centimeter fødselsåpning og sterke rier, fraktes med bil- og båtambulanse til Sandnessjøen. Da kan båttransporten i kuling og storm, føles veldig lang og hard. Og enda lenger kommer den til å bli hvis hun må helt til Mo – en reise på ytterligere timer innover Ranfjorden.

Sykehus-ansatte er frustrert og skuffet: – Rapporten er et bestillingsverk fra Mo 

Rekordfødsler i Sandnessjøen

Bare for noen få dager siden kunne fødeavdelinga i Sandnessjøen melde at de hadde hatt over 300 fødsler hittil i år. Det er rekord ved avdelinga, og trolig vil antallet ende på 320 før året er omme. Fødeavdeling er meget velfungerende og den skårer blant de høyeste i landet når det gjelder trives for de fødende, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Men dette blir heller ikke nevnte med ett eneste ord i rapporten.

Lekkasje til Trøndelag

Liv Einmo er overbevist om at hvis det nye storsykehuset blir plassert på Mo og fødeavdelinga legges ned i Sandnessjøen, kommer mange av de fødende til å dra til ett av Trøndelags-sykehusene. Hun ser allerede tendensen i dag.

 

NYFØDT: For knapt ei uke siden fikk Chatrine Grønbech Dalen barn nummer tre - en liten sønn. Hun er kjempefornøyd med tilbudet ved fødeavdelinga i Sandnessjøen.
NYFØDT: For knapt ei uke siden fikk Chatrine Grønbech Dalen barn nummer tre - en liten sønn. Hun er kjempefornøyd med tilbudet ved fødeavdelinga i Sandnessjøen.(FOTO: )