– Vi ønsker å ha et solid fotfeste i markedet i Mosjøen. Vi har kjøpt deler av boet og vi investerer mange millioner i Mosjøen. Mye spennende er på gang i byen og på Helgeland, sier styreleder Stein Kjartan Vik i Storvik AS.

Storvik Vefsn AS meldte oppbud for to uker siden.

Selskapet var en fusjon mellom tidligere Vefsn Sveis AS og Storvik Holding AS, etter et oppkjøp i 2015.

På grunn av oppbudet er selskapene ikke lenger eksisterende som et fusjonert selskap. Torsdag skrev også Helgelendingen om at Per Inge Tverå starter opp igjen det tradisjonsrike Vefsn Sveis AS på egen kjøl.

Nå starter han opp igjen Vefsn Sveis AS - men uten storkontrakter med Alcoa 

Men til Helgelendingen sa han at han gjør det med en viss grad av vemod i forbindelse med at to store vedlikeholdskontrakter som Vefsn Sveis har hatt i flere tiår med nåværende Alcoa, nå etter oppbudet har falt i hendene på Storvik AS

Vil skaffe seg verkstedshall

Styreleder Vik i Storvik AS sier at selskapet har videreført vedlikeholdskontraktene med Alcoa, og har per nå ni ansatte i Storvik AS, avdeling Mosjøen.

Mange av de ansatte jobbet tidligere i Storvik Vefsn Sveis AS.

– Vi skal i første omgang være lokalisert inne på området til Alcoa. Men vi jobber med en egen etablering i Mosjøen inkludert egen verkstedshall og kontorfasiliteter, sier Vik.

– Kan det blir flere ansatte?

– Ja. Vi ønsker å ta på oss flere oppdrag etter hvert. Kontraktene vi har med Alcoa gjelder reparasjon av anodeåk og katodekasser. Vi har nok volum på dette arbeidet til å lønne ni personer. Dette er et godt utgangspunkt for videre drift og for å kunne vokse i Mosjøen. Samtidig er det et faktum at vi allerede leverer også andre tjenester til Alcoa, blant annet en del forbruksmateriell som brukes i forbindelse med tapping av aluminium. Videre så er Alcoa en foregangsbedrift innen automatisering og robotisering. Dette er et utviklingsløp som vi ønsker å være med på.

Millionbeløp

– Folk flest har kanskje problem med å forstå hvordan et selskap som melder oppbud, likevel kan fortsette driften?

– Vi hadde behov for ny driftskapital. Den økonomiske utviklingen i Storvik Vefsn Sveis AS hadde vært dårlig over lang tid, og har også blitt forsterket i 2018. Vi var nødt til å gå inn med kapital tilsvarende syv til ti millioner kroner. De andre eierne ønsket ikke å gå inn med nødvendig kapital, så da måtte et ansvarlig styre si stopp og melde oppbud, rett og slett for å unngå å drifte for kreditors regning. Nå tar Per Inge Tverå Vefsn Sveis videre på sin måte, konstaterer Vik.

Han sier at Storvik AS har kjøpt opp deler av boet.

– Etter hvert så skal vi altså investere i nytt bygg og utstyr i Mosjøen. Trolig blir det investeringer på et tosifret millionbeløp allerede i 2019, sier Vik.

Han sier at han har forståelse og respekt for at Tverå synes det er vemodig at det er Storvik som nå viderefører kontraktene med Alcoa.

– Jeg har forståelse for følelsene knyttet til den lange historikken som Vefsn Sveis AS har med Alcoa. Men det ligger ingen automatikk i at Vefsn Sveis AS skal videreføre kontraktene. Da oppbudet kom tok boet ansvar for å drifte videre i to uker. Vi er en kompetent og kapabel bedrift, og ble enige med Alcoa om at Storvik AS viderefører kontraktene. Prosessen har vært veldig ryddig.

– Er alt opp- og avgjort rundt oppbudet?

– Boet er ikke ferdig med sin jobb. Skiftesamling er meldt 29. november, sier Vik.

Mer inntekter, samt plussresultat

www.proff.no opplyser at driftsinntektene til Storvik Vefsn Sveis AS har steget etter fusjonen i 2015; fra nærmere 16 millioner kroner i fusjonsåret, til 18 millioner i 2016 og videre til 23,6 millioner kroner i 2017.

Driftsresultatet for 2017 er drøyt to millioner kroner. I 2015 og 2016 var driftsresultatene av negativ karakter.

Storvik Vefsn sveis melder oppbud - eierne starter opp på hver sin kant 

Stein Kjartan Vik, Styreleder i Storvik AS Mosjøen
Stein Kjartan Vik, Styreleder i Storvik AS Mosjøen(FOTO: )
IKKE MER: Selskapsfusjonen Storvik Vefsn Sveis på Nyrud fikk en tre år lang levetid. Når skal Vefsn Sveis AS drive videre for seg selv, mens Storvik AS har sikret seg to store vedlikeholdskontrakter med Alcoa og satser på utvidelse etterhvert i Mosjøen.
IKKE MER: Selskapsfusjonen Storvik Vefsn Sveis på Nyrud fikk en tre år lang levetid. Når skal Vefsn Sveis AS drive videre for seg selv, mens Storvik AS har sikret seg to store vedlikeholdskontrakter med Alcoa og satser på utvidelse etterhvert i Mosjøen.(FOTO: )