– Jeg hadde forventet meg et helt annet presisjonsnivå av både min kollega, Geir Waage og Kommunaldirektøren for tekniske tjenester, Jan Erik Furunes. Det jeg hørte, var direkte desinformasjon, slår Vefsn-ordføreren fast.

– Hva var det du reagerte på?

Renter, transport og sykehusmodell

– Det var flere ting, blant annet de mer lemfeldige henvisningene til den nye bæreevneanalysen for Helgelandssykehuset 2025. Den er utarbeidet av det renommerte konsulentselskapet Deloitte på oppdrag fra Helgelandssykehuset. Framlegget til Jan Erik Furunes framsto med feil etter feil.

Han sier for eksempel at Deloitte ikke har tatt høyde for en renteøkning. Det er feil. I rapporten er det tatt høyde for en renteøkning fra 2 % til 5,5 %.

– Det blir også sagt at det ikke er lagt inn beregninger over transportkostnader i bæreevneanalysen. Igjen – dette er direkte feil. Rapporten tar høyde for slike kostnader, men så lenge lokaliseringa ennå ikke er bestemt, er det et estimat.

Min kollega Geir Waage sier i tillegg at Deloitte ikke har vurdert en tosykehusløsning i analysen sin. Jo, det har de. Det er bare å lese rapporten, slår en smule irritert Løvdal fast. For rapporten viser klart til både bæreevner og driftskostnader både for ett og to sykehus.

Har nok penger til ett stort sykehus til 3,8 milliarder: Billigere å drifte et stort sykehus enn to, antyder rapport 

Det ble også sagt at det eneste bærekraftige er gjenbruk av den gamle boligmassen på Selfors, men rapporten sier ingenting om dette.

Mangel på kunnskap?

Jann-Arne Løvdahl har stilt seg spørsmål hvorfor formannskapet i Rana fikk slik feilinformasjon.

– Det er nærliggende å tro at dette enten må skyldes mangel på kunnskap eller bevisst/ubevisst feilinformasjon. I dag kan alle følge med på direkteoverføringene, og det setter store krav til presisjonsnivået til det som blir sagt.

– Plassering av det framtidige sykehuset er noe som angår oss alle på Helgeland, og som det knyttes stor spenning og forventning til. Derfor er det viktig at beslutningstakerne baserer sine avgjørelser på konkret, riktige og troverdige analyser.

Fakta og synsing om rekruttering

Jann-Arne Løvdahl er imidlertid tilfreds med at teknisk sjef, Furunes, poengterte at hvis reiseavstand skulle veie tyngst, er det stor sannsynlighet for at sykehuset havner sør for Korgfjellet. Og at det samme vil skje om pasientlekkasjene blir for store.

– Både reiseavstanden og pasientlekkasjen er grundig dokumentert og basert på fakta.

Men det blir ren synsing når han hevder at Mo kommer best ut når det gjelder rekruttering. Det finnes ingen grundig analyse som beviser at Mo på dette områet skulle komme bedre ut enn for eksempel Vefsn.

Dette svarer Furunes og Waage

Helgelendingen har kontaktet både ordfører Geir Waage og kommunaldirektør for tekniske tjenester, Jan Erik Furunes, for en kommentar:

Sistnevnte henviser til Rana Blad hvor gjengivelsen ifølge han er «noenlunde korrekt".

- Kommentar utover dette har jeg ikke, skriver han.

Ordfører Geir Waage sier følgende: - Ja, det er riktig at Deloitte har vurdert en tosykehusløsning, men ikke ut fra lokalisering. Og så lenge man ikke vet hvor sykehuset skal ligge, kan man ikke beregne de reelle kostnadene. Og transportkostnadene vil utgjøre en vesentlig del, det var det jeg ville understreke i formannskapet, sier Waage som ikke ønsker å utdype dette videre.

 

KOMMUNELEDERE:Rana-ordfører Geir Waage og Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl har mye å snakke om angående sykehusprosessen- hvis de bare vil.
KOMMUNELEDERE:Rana-ordfører Geir Waage og Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl har mye å snakke om angående sykehusprosessen- hvis de bare vil.(FOTO: )