Utmarkskonsulent Gustav Busch Arntsen (31) i Statskog i Mosjøen begynner i månedsskiftet mai / juni i ny jobb på Svalbard.

På Svalbard vokser som kjent ikke jobbene på trær, og det er ikke akkurat en utpreget urban jobb Busch Arntsen har fått.

Han har nemlig fått den ene jobben som finnes på øygruppa som går ut på å være jakt- og fiskeforvalter for alt av høstbart vilt.

I praksis betyr det at han skal skal håndtere spørsmål i tilknytning til jakt på rype, rein, sel, rev og andre arter som det er lovlig å jakte på.

Arbeidsgiverene heter ikke lenger Statskog, men Sysselmannen på Svalbard.

- Jobben likner på jobben jeg har i dag. Dette blir likevel en sånn type jobb som man får tilbud om kun en gang i livet, sier Busch Arntsen.

- Hvorfor søkte du på jobben?

- Svalbard er jo et utrolig spennende naturområde. Det skjer veldig mye, hele tiden. Man kan ikke velge og vrake i denne typen jobber. Det blir en del feltarbeid i sommer, sier Busch Arntsen. Han legger til at jobben er en åremålsstilling.

- Jeg skriver en åremålskontrakt med to års varighet. Dette kan utvides i inntil seks år, sier Busch Arntsen.

Han har syv år bak seg som utmarkskonsulent i Statskog i Mosjøen.

Den senere tiden har han dessuten vært leder i Vefsna fiskeforvaltning, og dermed bidratt sentralt i arbeidet med å strukturere forvaltningsregimet som blir innført når fisket åpner i elva til sommeren.

- Årsmøtet i VeFi skal velge ny leder i et møte 24. april, sier Busch Arntsen.

- Hva vil du huske best fra dine syv år i Statskog?

- Arbeidet med Vefsna. Jeg forlater jobben i Statskog like før elva blir åpnet for fiske. Det er jo litt vemodig, og jeg slutter i jobben med delte følelser, sånn sett. Videre så har jeg jobbet med en rekke interessante saker i tilknytning til jakt og fiske, og også saker relatert til eiendomsspørsmål, sier Busch Arntsen. 

Han legger til at Statskog i seg selv har vært en "svært god arbeidsgiver".

- Jeg har fått et års permisjon fra jobben i Statskog, sier Busch Arntsen.

 

 

SVALBARD: Dette er en type landskap som Busch Arntsen skal stifte nærmere bekjentskap med.Foto: Berit Roald / Scanpix
SVALBARD: Dette er en type landskap som Busch Arntsen skal stifte nærmere bekjentskap med.Foto: Berit Roald / Scanpix(FOTO: )