I løpet av måneden flytter Dekklageret i Mosjøen fra Havnegata til Halsøy. Sju år etter at firmaet etablerte seg i byen, skal de fra 3. april betjene kundene fra Halsøy.

– Vi kom i en situasjon der vi kunne selge de nåværende lokalene og kjøpe nye samtidig, og da valgte vi å slå til sier daglig leder Bjarne Olsen som etter påske blir å finne i det gamle verkstedet til Helgeland Bil og Fritid.

Utviklingsmuligheter

Olsen mener de har utnyttet plassen de har til rådighet i Havnegata til det fulle, men at det likevel er for trangt, både ute og inne. Han håper flyttingen til Halsøy kan gjøre forholdene bedre både for dem selv og kundene.

– Spesielt i sesongtoppene merker vi at vi har for liten plass her vi er nå. Selv om det innvendig ikke blir noe større på Halsøy, er det et stort uteareal vi kan utnytte på en helt annen måte. Det vil også frigjøre plass innvendig, og selve butikken vil bli større enn den er i dag. Med større porter inn til verkstedet kan vi også ta imot større biler enn vi gjør i dag, sier Olsen.

Han sier den opprinnelige planen var å bygge helt nytt, men at det var vanskelig å finne stor nok tomt. Målet er derfor å bygge ut de nye lokalene på sikt.

– Vi tar et år av gangen, men vi håper jo å få posisjonert oss for videre vekst. Vi kommer jo til å ligge helt inntil E6, og forhåpentligvis vil sommertrafikken gi oss et ekstra løft.

Økt omsetning

Dekklageret AS, som har verksted i Sandnessjøen og Mosjøen, hadde en omsetning på 13,4 millioner kroner i fjor. Det er en økning på 15 prosent fra året før, og den daglige lederen har ingen planer om å stoppe der.

– Fram til nå har Sandnessjøen stått for den største omsetningen, men i fjor var det fordelt omtrent likt mellom Sandnessjøen og Mosjøen. Det er ingen tvil om at potensialet i Mosjøen er stort, og jeg regner med omsetningen framover vil være størst her, sier Olsen som også skryter av det nye området han etablerer seg i.

– Når det kommer til beliggenhet vil det nok flyttingen være en fordel for oss. Det er allerede en rekke andre bedrifter i området, og det er imponerende hvor mye det omsettes for. Vi håper jo selvsagt å få vår del av denne kaka, samtidig som vi ønsker å bidra til øk vekst.

– Kommer kundene til å merke noe til selve flyttingen?

– Nei. Vi kommer til å ha åpent i Havnegata helt fram til påske, før vi som sagt åpner opp igjen på Halsøy rett etterpå.

Etter påske skal Dekklageret betjene kundene sine fra de gamle lokalene til Helgeland Bil og Fritid på Halsøy.
Etter påske skal Dekklageret betjene kundene sine fra de gamle lokalene til Helgeland Bil og Fritid på Halsøy.