Midt-Norsk Betong Mosjøen AS på Skjervengan i Mosjøen sysselsetter 19 personer, og har nylig inngått kontrakter om store leveranser av betongprodukter til E6 Helgeland.

Det opplyser administrerende direktør Steinar Åkvik.

Den foreløpig siste store kontrakten ble underskrevet i november, da Midt-Norsk Betong ble leverandør til Skanska i forbindelse med bygging av E6 Helgeland sør.

- Vi leverer sprøytebetong til tunnelene og konstruksjonsbetong til bruer, kulverter og til tunnelportalene. Dette er en bra stor kontrakt, omtrent like stor som den vi har med Hæhre på E6 Helgeland nord, sier Åkvik og legger til at kontrakten i nord gjelder levering av alle betongrør og betongkummer i prosjektet.

- Vi leverer blant annet ni kilometer betongrør, sier Åkvik.

Fakta om Midt-Norsk Betong Mosjøen AS 

Han legger til at Midt-Norsk Betong allerede onsdag skal levere et anbud om leveranse av rør og kummer til Hæhre som angår Hæhres jobb med å bygge tre veiparseller i Grane kommune som en del av E6 Helgeland sør.

- Vi er også forespurt om å levere anbud på første delstrekning på strekningen Brattåsen - Lien i Grane, men dette kommer litt senere. Vi håper selvsagt at vi klarer å komme i posisjon for å bli tildelt anbudene, sier Åkvik.

Full gass i fire-fem år

- Hva betyr oppdragene dere har fått med E6 Helgeland totalt sett for bedriften?

- At vi har full jobb til alle våre ansatte over en fire-femårsperiode. Arbeidsstokken vår har også økt i takt med all annen aktivitet på Helgeland de siste årene, sier Åkvik. Han viser til store vann- og avløpsutbygginger i Mo i Rana og i Mosjøen. Selskapet har også levert betongprodukt til Helgelandkrafts anlegg i Tosbotn, til et kraftverk Hæhre bygger ut i Meløy kommune, til NCCs utbygging av et nytt kaiområde i Mosjøen havn, og til renovering av Hundålvassdammen.

- Vi har levert mye annet enn bare rør og kummer. På grunn av utviklingen bygget vi ut en ny hall her på området vårt for noen få år siden, for å få plass til alt i et moderne produksjonslokale, sier Åkvik.

- Det går bra og dere tjener penger?

- Ja.

Overtok grustak

Et siste skudd på stammen - om enn ikke på anbudskontraktsstammen - er det faktum at Midt-Norsk Betong AS fra nyttår overtok et 100 mål stort grustak i Eiterådalen. Det skjedde ved oppkjøp av utstyr og av et tilhørende bygg og tomt på Øya industriområde i Mosjøen. Tidligere eier var Svein Grundstad. Grustaket ligger ikke langt fra krysset mellom Tveråveien og Eiterådalsveien.

- Vi søker nå om konsesjonsdrift, og skal omregulere i henhold til nye krav om at massetak må omreguleres. Ved å sikre oss grustaket har vi tilgang til grus til vår produksjon i 30 år, og slipper å kjøpe inn slike produkt utenfra. Grus er jo utgangspunktet for betongproduksjon, og vi bruker nok 10.000 kubikkmeter grus i året, sier Åkvik.

- Skal grustaket utvides?

- Nei, det har vi ikke planer om, sier han.

KUMRING: Dag Johan Pedersen (t.v.), Bendik Øvsteng og Steinar Åkvik studerer en kumring, et av mange produkt fra Midt-Norsk Betong i Mosjøen.
KUMRING: Dag Johan Pedersen (t.v.), Bendik Øvsteng og Steinar Åkvik studerer en kumring, et av mange produkt fra Midt-Norsk Betong i Mosjøen.(FOTO: )
ADMINISTRASJON: Kundemottaker og anbudsregner Roger Einmo og nestleder og økonomiansvarlig Tone Lise Fagerbakk jobber i selskapets nesten nye administrsasjonsbygg på Skjervengan.
ADMINISTRASJON: Kundemottaker og anbudsregner Roger Einmo og nestleder og økonomiansvarlig Tone Lise Fagerbakk jobber i selskapets nesten nye administrsasjonsbygg på Skjervengan.(FOTO: )