– Dette lover godt for framtida, var omkvedet med klar hentydning til at Hanne Johansen Nordgaard bare har en måned bak seg som toppsjef i Helgeland Sparebank. Hun overbrakte det glade budskap under en lunsj sammen med deler av styret i Kulturverkstedet i den såkalte Finstua fredag.

 

Kjærkomment

– Vi har fått en søknad fra Kulturverkstedet som etter hvert bærer preg av å være tæret av tidens tann. Vi anser dette som et svært viktig prosjekt og styret for gavestiftelsen har således vært veldig innstilt på å støtte det som nå skal skje ved Kulturverkstedet, understreket HSB-direktøren.

Anne Severinsen er leder av styret i Kulturverkstedet. Hun legger ikke skjul på at hun er svært takknemlig for bankens håndslag.

– Selv om driften av Kulturverkstedet nå går i balanse har vi ikke egne midler til omfattende renoveringsarbeider. Derfor er dette et svært kjærkomment tilskudd, sier Severinsen.

Bidraget fra banken er imidlertid ikke den eneste finansieringskilden. I tillegg kommer det 300.000 fra museumslaget samt 200.000 kroner fra Sjøgatastiftelsen. Det betyr at Kulturverkstedet i utgangspunktet kan renoveres for en million kroner.

 

Nytt ventilasjonsanlegg

I søknaden fra Kulturverkstedet til bankens gavestiftelse heter det at en viktig forutsetning for videreutvikling av de kulturelle og sosiale tiltakene er en opprusting og tilpassing av bygningsanlegget slik at det er bedre tilpasset dagens bruk og miljøkrav. Dagens krav til inneklima krever dessuten at ventilasjonsanlegget fornyes. Dette er trolig den største enkeltkostnaden i det som nå skal skje.

 

Vil holde åpent

Hans Pedersen som er sekretær i styret, sier at planen er å gå i gang så raskt som mulig. Målet er at renovasjonsarbeidene i så stor grad som mulig skal kunne pågå uten at det populære samlingspunktet i Sjøgata må stenge dørene. Styret er også opptatt av det som nå skal skje skal gi bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Anne Severinsen påpeker at de ansatte ved Kulturverkstedet gjør en meget god jobb, og at de i stor grad bidrar til å gjøre Kulturverkstedet til et nav i Sjøgata. Det er seks fast ansatte i litt over fem stillinger på huset. Daglig leder er Heidi Ånes som startet i jobben 1. mai i år.

 

Mange aktiviteter

Severinsen, Pedersen og Trond Wika som også sitter i styret, påpeker at Kulturverkstedet er langt mer enn en kafe. Det er et kulturverksted i ordets rette forstand ettersom det foregår en rekke kulturelle aktiviteter i bygget. Den populære lunsjkonserten hver fredag er bare en av mange aktiviteter. Den er et fast ukeinnslag i en rekke menneskers liv. Fredag var det Berit Emma som hektet på seg gitaren og framførte egenkomponerte sanger. I tillegg administrerer Kulturverkstedet utleie av en rekke hus i Sjøgata. Ifølge Ånes er husene langtidsutleid om vinteren, mens de er øremerket turister om sommeren. Arbeidet med å gjøre Kulturverkstedet til det det er i dag startet i 1980–81 – for snart 40 år siden.

Styret: Anne Severinsen og Hans Pedersen trekker begge i trådene ved Kulturverkstedet.
Styret: Anne Severinsen og Hans Pedersen trekker begge i trådene ved Kulturverkstedet.
Populær: Den ukentlige lunsjkonserten er fast post på programmet for svært mange mennesker.
Populær: Den ukentlige lunsjkonserten er fast post på programmet for svært mange mennesker.