– I løpet av de seneste årene har vi fått økt kunnskap om vindkraftutbygging. Det har ført til at stadig flere vender tommelen ned for gigantprosjektene som vil føre til irreversible inngrep i norsk natur, sier reiselivsgründeren.

Natur – ikke turbiner

– Det er uberørt natur som er vårt aller viktigste reiselivsprodukt, understreker Kvandal. Hun legger heller ikke skjul på at hun er forundret over at mange lokalpolitikere mener at konsesjonen for Øyfjellet vindkraftverk skal gis virkning som statlig plan. Det vil i praksis si at all klageadgang forsvinner, noe som i særlig grad vil ramme reindrifta.

– Det betyr at fjellområdene sørvest for Mosjøen i realiteten havner i tyske hender og at vi mister råderetten over fjellområdene, tror Kvandal.

– Hvor lenge har du tenkt på dette?

– Jeg har helt tida vært mot vindkraftplanene, men det er først nå jeg går ut offentlig med mitt syn. Jeg skjønner naturligvis Alcoas dilemma og deres ønske om stabil krafttilgang. Det er imidlertid grunn til å påpeke at det er bygd ut rikelig med vannkraft på Helgeland i årenes løp, sier Kvandal.

Ingen roboter

Det er knapt noen hemmelighet at Merethe Kvandal har klokkertro på at reiseliv er ei framtidsrettet næring med stort potensial – på Helgeland, i Vefsn og i Mosjøen.

– Dette er ei arbeidsintensiv næring. Man kan ikke erstatte guider og verter med roboter. Jeg tror stadig flere unge vil ta utdanning som kvalifiserer dem for arbeid i næringa. På sikt tror jeg Mosjøen kan bli et nav for reiselivssatsinga på Helgeland, sier hun. Nå dreier det seg i første omgang om å få på plass vinteraktiviteter som kan trekke turister.

– Indre Helgeland har gode snøforhold hele vinteren. Fjellene rundt Røssvatnet er et eldorado for randonee-kjøring. Og vi har også tilbud om hundekjøring og skuterleie, sier Kvandal som har vært med på å utvikle Øyfjellet til et fjell med aktiviteter både for liten og stor.

Flaggskip

Merethe Kvandal mener realisering av en gondolbane opp til toppen av Øyfjellet vil være et viktig bidrag og et flaggskip i Mosjøens framtidige satsing på helårsturisme. Hun tror gondolen vil være et viktig element i bestrebelsene på å gjøre Mosjøen til en attraktiv helårsdestinasjon.

– Men når turistene kommer til toppen er det uberørt natur, og ikke et industriområde, de ønsker å se. Det har de mer enn nok av der de kommer fra, mener Kvandal. Hun legger til at hun støtter seg til NHO reiselivs uttalelse der de fastslår at vindmøller og reiseliv ikke er forenlig i samme området. Den Norske Turistforening og Norges jeger og fiskeforbund har gitt uttrykk for samme oppfatning.

Digre vindmølleanlegg

Også Helgeland reiseliv har gjort det klart at uberørt natur er et bedre reiselivsprodukt enn vindturbiner.

– Det er viktig at turistene får de opplevelsene de kommer hit for. Vi kan ikke lure oss selv til å tro at reiseliv og vindindustri kan utvikles i de samme områdene. Det er ingen reiselivsdestinasjoner som er tjent med å ha digre vindmølleanlegg og brede anleggsveier på kryss og tvers i naturen, understreket Torbjørn Tråslett, reiselivssjef i Helgeland Reiseliv, overfor Helgelendingen i begynnelsen av oktober.