Vindkraft på Øyfjellet

Ønsker ikke kommunalt veto mot vindkraftutbygging

Vindkraft på Øyfjellet

Innhold

 • Side 1

  Ønsker ikke kommunalt veto mot vindkraftutbygging

 • Side 2

  «Det er en klar sammenheng mellom vindkraftutbygging, krafteksport, (...)og import av økte strømpriser»

 • Side 3

  «Vindkraftanlegg på land, som det Eolus vind skal i gang med å bygge i Vefsn, innebærer betydelige naturinngrep»

 • Side 4

  Vefsn Tverrpolitiske parti har nå valgt side i striden om vindkraft

 • Side 5

  Er vindkraftmotstanden overraskende?

 • Side 6

  «Her får samene visse rettigheter som andre nordmenn ikke har, og her ligger dessverre litt av bakgrunnen for en ufyselig samehets som er lett å spore»

 • Side 7

  Espen Isaksen overrasket over motstanden: - Vindkraft vil bety kolossalt mye for det lokale næringslivet

 • Side 8

  «Når vi bedriver denne folkeopplysningen vår, skal vi kun servere fakta»

 • Side 9

  "Gladsak: Ingen vindmøller på Øyfjellet"

 • Side 10

  Ap, Frp og Høyre håper på oppstart allerede i august: – Det er for seint å stoppe utbygginga nå

 • Side 11

  «Store inngrep i vår felles natur vil medføre en storstilt kapitalstrøm ut av landet»

 • Side 12

  «Motstanden mot landbasert vindkraft øker»

 • Side 13

  «Takket være vindkraft får det norske fellesskapet viktige inntekter til folks velferd og verden får ren energi»

 • Side 14

  Øyfjellet vindkraftverk: "Å ødelegge naturen for å redde klimaet er rein bløff - dette handler om å tjene penger"

 • Side 15

  Vindturbiner ute av syne ga applaus

 • Side 16

  Naturvernforbundsleder med klar beskjed til Eolus vind: – Vend i tide, det er ingen skam å snu

 • Side 17

  Vindkraft: «Å rasere naturen vår nytter ikke for å redde miljøet»

 • Side 18

  Vefsn SV: "Vi er mot utbyggingen av vindkraftanlegget på Øyfjellet"

 • Side 19

  Fortalte om kamp mot vindkraftutbygging – takket nei til 160 millioner kroner

 • Side 20

  Ønsker IKKE vindkraftverket velkommen: – Det vil ha altfor store negative konsekvenser

 • Side 21

  Ansbudsfristen har gått ut og nå har Eolus det travelt

 • Side 22

  Fylkesmannen: – Uheldig dersom Eolus Vind foreslår en detaljplan uten medvirkning fra reinbeitedistriktet

 • Side 23

  Regner for harde livet på den første Øyfjellet-kontrakten

 • Side 24

  «Det er enkelte «opplysninger» som kom fram på folkemøtet om Øyfjellet Vindkraftanlegg, som ikke kan stå ukorrigert»

 • Side 25

  «Det kan ikke herske noen tvil om at vindkraftverket påfører reindrifta store utfordringer»

 • Side 26

  Betegner vindkraftverket som «Eolus' flaggskip»: – Totalkostnaden vil ligge mellom 3,5 og 4 milliarder kroner

 • Side 27

  Avinor sier ja til vindkraftplanene

 • Side 28

  Vindkraft: - Rett betegnelse ville fått mange flere til å stille spørsmål ved hele prosjektet

 • Side 29

  – Lurt å få fakta på bordet i stedet for spekulasjoner

 • Side 30

  Vindindustri på Øyfjellet: - Vi føler at alt liksom bare er lykke, og at problemene er sterkt underkommunisert

 • Side 31

  Vindmøller på Øyfjellet: «Viktig at det offentlige Norge nå tar innover seg dette historiske bakteppet»

 • Side 32

  Reindrift vs. vindkraft: – Vi prøver å føre en saklig debatt

 • Side 33

  Ikke enstemmighet om vindkraftuttalelse: - Vi kan ikke kvele debatten

 • Side 34

  Har inngått allianse for å redde Øyfjellet: – Målet vårt er å stoppe planene om vindkraftanlegget

 • Side 35

  Jobber for vindkraftutdanning i Mosjøen: – Prima med kortreist kompetanse til kortreist kraft

 • Side 36

  Nå signerer de enda en ny vindavtale

 • Side 37

  - Ingen vindoppstart uten avtale med reindrifta

 • Side 38

  Slik berøres friluftslivet av vindparken

 • Side 39

  Kjøper all kraft naboen kan produsere

 • Side 40

  Vindpark kan gi lettere adgang til nasjonalparken – gjør det mulig å bruke bilen til fjells

 • Side 41

  Går til forhandlingsbordet med krav om tiltak for reindrifta

 • Side 42

  Tar nye steg mot milliardinvestering - færre møller skal produsere like mye vindkraft

 • Side 43

  – Øyfjellet vindkraftverk vil ha store konsekvenser for reindrifta

 • Side 44

  Starter utredning av Øyfjellet

 • Side 45

  Protect Sapmi-rapporten klar: «Risikoen for at en eller flere må avvikle driften er overhengende»

 • Side 46

  «Dette voldsomme engasjementet kommer ti år for sent»

 • Side 47

  Eolus har ikke oppfylt forutsetningene for utbygging av Øyfjellet

 • Side 48

  – Du spør hva jeg vil streike for? Jeg vil lenke meg mot vindmøller på Øyfjellet

 • Side 49

  Selger retten til å bygge ut Øyfjellet for 288 millioner kroner

 • Side 50

  «Hvem vil gå opp sherpatrappa eller ta gondolbane til et støyende industriområde der naturen er rasert av 75 vindturbiner?»

 • Side 51

  Lokal aktør om vindpark på Øyfjellet: – Den vil ødelegge for alle, ikke bare turister

 • Side 52

  Vi kan ikke møte neste generasjon innbyggere, fjellvandrere og beitebrukere uten å si at vi prøvde å snu utbyggingssaken

 • Side 53

  KrF og Tverrpolitisk parti er i tenkeboksen: - Vi må være så ærlige å si at vi ikke er helt enige

 • Side 54

  Fem partier til felles kamp mot vindmøllene på Øyfjellet: - Målet er å få stoppet utbygginga

 • Side 55

  Vindkraft og utenlandsk kapital: "Det er fremdeles utenlandsk kapital som holder liv i lokalsamfunnet Vefsn"

 • Side 56

  «Hallo Vefsninger – på tide å våkne»

 • Side 57

  Vindkraft: "avgjørelsen tas på bakgrunn av solid vitenskap. Ikke skremselspropaganda"

 • Side 58

  NVE skal møte reindriftssamene: – Vi er kjent med at det ikke er oppnådd noen avtale mellom dem og utbygger

 • Side 59

  «Nyheten om at den lokale vindkraftproduksjon skal selges til Alcoa Norge har meget stor betydning for lokalsamfunnet, og det gir garantert ny optimisme»

 • Side 60

  Kan skjære gjennom på Øyfjellet dersom partene ikke blir enige

 • Side 61

  15 vindmøller fra Varden og nordover: – Vil være synlig fra deler av byen

 • Side 62

  Øyfjellet, klemt mellom Mosjøen by og Lomsdal/Visten nasjonalpark – industriområde eller turistattraksjon

 • Side 63

  Eolus vind avviser påstander fra vindkraftmotstanderne: – Jeg stiller gjerne opp på et folkemøte for å gi riktig informasjon

 • Side 64

  Trenger et folkemøte om Øyfjellet

 • Side 65

  Vefsn kommune tar ikke initiativ til et informasjonsmøte om vindkraft: – Men jeg vil møte reindrifta

 • Side 66

  «Vi mener det er problematisk at det anlegges et vindkraftanlegg så tett opptil nasjonalparken»

 • Side 67

  «Eolus vind svarer: I høringsprosessen kom det ikke tilbakemeldinger fra Nasjonalparkens styre eller fra Rådgivende utvalg»

 • Side 68

  - Det er ikke sikkert noen hadde børstet støv av planene om gondolbane hvis ikke Eolus hadde jobbet med vindkraft på Øyfjellet

 • Side 69

  Utbygging av Øyfjellet: – Siste utvei kan bli å prøve saken i rettsapparatet

 • Side 70

  Rensker kammen langs Øyfjellet for vindmøller

 • Side 71

  Kommer neppe i gang før på sensommeren - vindmøllene kan bli 200 meter høye

 • Side 72

  Vil fortsette kampen så lenge det trengs

 • Side 73

  Vindkraft på vent, selv etter at høringsfristen har gått ut: - Vi vet ikke når vi kan vedta noe

 • Side 74

  Avtalene med samene henger i en tynn tråd: – Vi kommer med all sannsynlighet til å si nei til vindmøllene

 • Side 75

  Franziska Wika: – Jeg setter meg ned foran anleggsmaskinene om det blir bygd vindmøller på Øyfjellet

 • Side 76

  Prisen på Øyfjellet vindkraftverk har økt til 4,5 milliarder: – Vi installerer større turbiner enn opprinnelig planlagt

 • Side 77

  Vindkraft: «Utfordringen er så uendelig mye større enn at vi kan slå oss til ro med at vi har det så flott på Helgeland»

 • Side 78

  Fagforeningsfolk sjokkert over vinglete politikere: – Vi frykter at gründere og investorer vil sky Mosjøen

 • Side 79

  «All videre bygging av vindkraftverk på land i Norge må stoppes»