Vindkraft på Øyfjellet

Øyfjellet vindkraftverk – starta i feil ende

Vindkraft på Øyfjellet

Innhold

 • Side 1

  Øyfjellet vindkraftverk – starta i feil ende

 • Side 2

  «Jeg ønsker ikke at Eolus skal være en del av løsningen hos oss på Helgeland!»

 • Side 3

  "Natur og dens verdi er ignorert, bagatellisert og underslått"

 • Side 4

  "Vår ambisjon i Øyfjellet Vindpark er å skape positive virkninger for både folk og næring i Vefsn"

 • Side 5

  Mener nordmenn er naive: – Vi er i ferd med å selge landet til energivandaler

 • Side 6

  Håper lokal motstand vil stoppe vindkraftplanene: – Man kan ikke erstatte guider og verter med roboter

 • Side 7

  "Vindkraftmotstand eller klimamotstand? - Situasjonen er såpass alvorlig at noe må ofres"

 • Side 8

  Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft etter massiv motstand

 • Side 9

  Eolus stiller med 8-10 ansatte og to åpne dager for å spre informasjon: - Vi vil at folk skal bli kjent med menneskene bak

 • Side 10

  «Utbedring av Tveråvegen er tjuvstart på utbyggingen av Øyfjell vindkraftverk»

 • Side 11

  Departementet krever svar om vindkraft fra det nye kommunestyret i Vefsn

 • Side 12

  Vardebrenning mot vindkraft i Øyfjellet og i Vesterfjella

 • Side 13

  Midtfjellet Vindkraft - Godt samarbeid om lokal verdiskapning

 • Side 14

  Motstanden mot vindkraft øker - over fem tusen har sendt inn høringssvar, inkludert Vefsn kommune

 • Side 15

  "Utredningen, og forslagene utvalget kommer med, føyer seg inn i lang rekke av angrep på Distrikts-Norge og oss som bor her"

 • Side 16

  Helgeland Reiseliv fraråder vindkraftutbygginger i regionen: - Vi må ikke lure oss selv

 • Side 17

  «Jeg håper inderlig at Vefsn ikke blir vertskommune for et nytt skrekkens eksempel av et vindkraftverk»

 • Side 18

  Enormt vindkraft-engasjement - over 1000 høringssvar

 • Side 19

  Frykter store konsekvenser for fuglelivet: – Forsking bekrefter at vindturbiner fører til dødelige kollisjoner

 • Side 20

  Daglig leder av vindparken: – Føler at vi er en del av kommunen

 • Side 21

  Aquila Capital på eiersiden: Har kostet 1,5 milliarder kroner

 • Side 22

  Idrettslaget står bak mange arrangement: – Så mulighetene

 • Side 23

  Demonstrasjon mot videre utbygging: Jentene protesterte

 • Side 24

  Ordføreren er fornøyd, men vil ikke ha mer: – Har utnyttet fjellet

 • Side 25

  - Fornøyd med det som har skjedd, men ønsker ikke mer

 • Side 26

  "Øyfjellet vindkraftverk må stoppes!"

 • Side 27

  Jobber for at prosjektet skal realiseres: – Det er NVE som avgjør vindkraftutbygging, ikke diskusjoner på Facebook

 • Side 28

  En 72 år gammel mann i ferd med å miste pusten står opp for Vesterfjella: – Det gjør vondt å tenke på at de skal sprenge i stykker fjellene her

 • Side 29

  Panikk og maktarroganse

 • Side 30

  Markerte motstand mot vindkraftverket: – Ingen reiser til Nordland for å se nye industriområder

 • Side 31

  "Å stoppe Eolus' prosjekt vil føre til et bedre internasjonaltomdømme for Alcoa" 

 • Side 32

  Meningsmåling viser flertall for Eolus' vindkraftverk i Mosjøen: – Folk flest er ikke i nærheten av å forstå Vefsns økonomiske situasjon

 • Side 33

  Å stoppe Eolus'prosjekt vil føre til økt usikkerhet for oss

 • Side 34

  Fire politikere erklært inhabile i vindparksaken - to av dem er ordførerkandidater

 • Side 35

  "Det blir nå beinhard kamp om utbygging av gitte konsesjon"

 • Side 36

  "Velger vi å bygge om Vesterfjellene til fordel for vindindustri, settes det en kraftig stopper for reiselivsutviklingen"

 • Side 37

  «Skal vi overlate de vanskelige valgene til fellesskapet eller skal vi la enkeltpersoner avgjøre framtiden for oss»

 • Side 38

  Løvdahl ber på nytt om at staten overtar: – Vil virkelig ordføreren gi fra seg makt over Øyfjellet?

 • Side 39

  Vindkraft: "Dette blir ingen turistmagnet. Tvert imot så ødelegger vi for denne muligheten"

 • Side 40

  Reindriftssamene i viktig møte med NVE: – Vi er fortsatt sterkt imot vindmølleparken

 • Side 41

  «Vindkraft på land har gått ut på dato. Motstanden vokser for hver dag.»

 • Side 42

  «Det gleder også meg hvis det ikke kommer vindmøller på Øyfjellet»

 • Side 43

  Alle partiene skal møte vindkraftmotstanderne: – Da invitasjonen kom var jeg i tenkeboksen

 • Side 44

  «Vindkraftanlegg på land, som det Eolus vind skal i gang med å bygge i Vefsn, innebærer betydelige naturinngrep»

 • Side 45

  «Det er en klar sammenheng mellom vindkraftutbygging, krafteksport, (...)og import av økte strømpriser»

 • Side 46

  Ønsker ikke kommunalt veto mot vindkraftutbygging

 • Side 47

  "Skjebnens ironi eller payback time kan man kalle det når Alcoa nå får benytte den lokale vinden til å produsere aluminium"

 • Side 48

  Olje- og energiministeren om vindmøllesatsingen: – Jeg tror nok at det i årene som kommer blir færre vindmølleparker enn man opprinnelig forutså

 • Side 49

  Er vindkraftmotstanden overraskende?

 • Side 50

  Vindkraft: "avgjørelsen tas på bakgrunn av solid vitenskap. Ikke skremselspropaganda"

 • Side 51

  «Når vi bedriver denne folkeopplysningen vår, skal vi kun servere fakta»

 • Side 52

  Espen Isaksen overrasket over motstanden: - Vindkraft vil bety kolossalt mye for det lokale næringslivet

 • Side 53

  "Gladsak: Ingen vindmøller på Øyfjellet"

 • Side 54

  Vindkraft: «Utfordringen er så uendelig mye større enn at vi kan slå oss til ro med at vi har det så flott på Helgeland»

 • Side 55

  Eolus har ikke oppfylt forutsetningene for utbygging av Øyfjellet

 • Side 56

  Fem partier til felles kamp mot vindmøllene på Øyfjellet: - Målet er å få stoppet utbygginga

 • Side 57

  Ap, Frp og Høyre håper på oppstart allerede i august: – Det er for seint å stoppe utbygginga nå

 • Side 58

  Vi kan ikke møte neste generasjon innbyggere, fjellvandrere og beitebrukere uten å si at vi prøvde å snu utbyggingssaken

 • Side 59

  «Store inngrep i vår felles natur vil medføre en storstilt kapitalstrøm ut av landet»

 • Side 60

  «Motstanden mot landbasert vindkraft øker»

 • Side 61

  «Takket være vindkraft får det norske fellesskapet viktige inntekter til folks velferd og verden får ren energi»

 • Side 62

  Lokal aktør om vindpark på Øyfjellet: – Den vil ødelegge for alle, ikke bare turister

 • Side 63

  «Hvem vil gå opp sherpatrappa eller ta gondolbane til et støyende industriområde der naturen er rasert av 75 vindturbiner?»

 • Side 64

  Selger retten til å bygge ut Øyfjellet for 288 millioner kroner

 • Side 65

  Prisen på Øyfjellet vindkraftverk har økt til 4,5 milliarder: – Vi installerer større turbiner enn opprinnelig planlagt

 • Side 66

  – Du spør hva jeg vil streike for? Jeg vil lenke meg mot vindmøller på Øyfjellet

 • Side 67

  Skal HM Dronning Sonja åpne Sherpatrappa som en del av tidenes opplevelsesbaserte reiselivssatsing eller til et enormt industriområde?

 • Side 68

  Protect Sapmi-rapporten klar: «Risikoen for at en eller flere må avvikle driften er overhengende»

 • Side 69

  Øyfjellet vindkraftverk: "Å ødelegge naturen for å redde klimaet er rein bløff - dette handler om å tjene penger"

 • Side 70

  Vindturbiner ute av syne ga applaus

 • Side 71

  Vindkraft: «Å rasere naturen vår nytter ikke for å redde miljøet»

 • Side 72

  Vefsn SV: "Vi er mot utbyggingen av vindkraftanlegget på Øyfjellet"

 • Side 73

  «For omtrent et år siden ville jeg ha støttet aksjonene mot vindmølleparker, men ikke nå lenger»

 • Side 74

  Fortalte om kamp mot vindkraftutbygging – takket nei til 160 millioner kroner

 • Side 75

  Ønsker IKKE vindkraftverket velkommen: – Det vil ha altfor store negative konsekvenser

 • Side 76

  Ansbudsfristen har gått ut og nå har Eolus det travelt

 • Side 77

  Fylkesmannen: – Uheldig dersom Eolus Vind foreslår en detaljplan uten medvirkning fra reinbeitedistriktet

 • Side 78

  Regner for harde livet på den første Øyfjellet-kontrakten

 • Side 79

  «Det er enkelte «opplysninger» som kom fram på folkemøtet om Øyfjellet Vindkraftanlegg, som ikke kan stå ukorrigert»

 • Side 80

  «Det kan ikke herske noen tvil om at vindkraftverket påfører reindrifta store utfordringer»

 • Side 81

  - Det er ikke sikkert noen hadde børstet støv av planene om gondolbane hvis ikke Eolus hadde jobbet med vindkraft på Øyfjellet

 • Side 82

  Betegner vindkraftverket som «Eolus' flaggskip»: – Totalkostnaden vil ligge mellom 3,5 og 4 milliarder kroner

 • Side 83

  Avinor sier ja til vindkraftplanene

 • Side 84

  Vindkraft: - Rett betegnelse ville fått mange flere til å stille spørsmål ved hele prosjektet

 • Side 85

  – Lurt å få fakta på bordet i stedet for spekulasjoner

 • Side 86

  Partiveteran på besøk i Mosjøen: – Kritisk til vindkraft mange steder

 • Side 87

  Vindindustri på Øyfjellet: - Vi føler at alt liksom bare er lykke, og at problemene er sterkt underkommunisert

 • Side 88

  15 vindmøller fra Varden og nordover: – Vil være synlig fra deler av byen

 • Side 89

  Vindmøller på Øyfjellet: «Viktig at det offentlige Norge nå tar innover seg dette historiske bakteppet»

 • Side 90

  Kan skjære gjennom på Øyfjellet dersom partene ikke blir enige

 • Side 91

  Reindrift vs. vindkraft: – Vi prøver å føre en saklig debatt

 • Side 92

  Ikke enstemmighet om vindkraftuttalelse: - Vi kan ikke kvele debatten

 • Side 93

  Har inngått allianse for å redde Øyfjellet: – Målet vårt er å stoppe planene om vindkraftanlegget

 • Side 94

  Jobber for vindkraftutdanning i Mosjøen: – Prima med kortreist kompetanse til kortreist kraft

 • Side 95

  Nå signerer de enda en ny vindavtale

 • Side 96

  «Jeg vil påstå at de ulempene dette vindkraftverket vil føre med seg, er massivt underkommunisert»

 • Side 97

  - Ingen vindoppstart uten avtale med reindrifta

 • Side 98

  Stinn brakke på vindkraftorientering

 • Side 99

  Slik berøres friluftslivet av vindparken

 • Side 100

  «Nyheten om at den lokale vindkraftproduksjon skal selges til Alcoa Norge har meget stor betydning for lokalsamfunnet, og det gir garantert ny optimisme»

 • Side 101

  Kjøper all kraft naboen kan produsere

 • Side 102

  Vindpark kan gi lettere adgang til nasjonalparken – gjør det mulig å bruke bilen til fjells

 • Side 103

  Satte opp 98 meter høye prøvemaster men «glemte» å varsle Avinor

 • Side 104

  Får fem kilometer rettere og sterkere vei

 • Side 105

  Masteriggere venter på været

 • Side 106

  Vindmøller: - Ikke alle tør si sin mening

 • Side 107

  Forhandler med mange, men mangler fortsatt investorer

 • Side 108

  Går til forhandlingsbordet med krav om tiltak for reindrifta

 • Side 109

  - Jeg mener at Lomsdal-Visten blir en ødelagt park med vindmøllene

 • Side 110

  - Et industrianlegg som dette i naturen nær Mosjøen er ganske sjokkerende og horribelt

 • Side 111

  «Det er mange år siden Vefsn-samfunnet har vært i en slik posisjon»

 • Side 112

  Tar nye steg mot milliardinvestering - færre møller skal produsere like mye vindkraft

 • Side 113

  Krav om opprydding i Øyfjellet dersom vindmølleprosjekt ikke blir realisert

 • Side 114

  Planene om vindmøllepark på Reinfjellet fikk det til å brenne i den røde luggen

 • Side 115

  Grunneier: - Reinfjellet er lite brukt

 • Side 116

  Støtter vindkraftprosjektet, men ikke økonomisk

 • Side 117

  Reineierne stoppet vindkraftutbygging

 • Side 118

  Hør statssekretærens kommentarer til vindmølleprosjektet på Øyfjellet

 • Side 119

  Øyfjellet – JAReinfjellet – NEI

 • Side 120

  Øyfjellet har fått vind i seilene

 • Side 121

  – Øyfjellet vindkraftverk vil ha store konsekvenser for reindrifta

 • Side 122

  Norge bygger ut mer vindkraft enn Sverige

 • Side 123

  - Gode forhold for 80 til 100 vindmøller

 • Side 124

  Gir ikke opp Reinfjellet

 • Side 125

  Starter utredning av Øyfjellet

 • Side 126

  Vindmøller skaper stort engasjement

 • Side 127

  Vindmøller bliraksjeselskap

 • Side 128

  Vindmøller på Øyfjellet

 • Side 129

  Jobber for fulltmed vindprosjektet

 • Side 130

  Vindkraft og utenlandsk kapital: "Det er fremdeles utenlandsk kapital som holder liv i lokalsamfunnet Vefsn"

 • Side 131

  Franziska Wika: – Jeg setter meg ned foran anleggsmaskinene om det blir bygd vindmøller på Øyfjellet

 • Side 132

  NVE skal møte reindriftssamene: – Vi er kjent med at det ikke er oppnådd noen avtale mellom dem og utbygger

 • Side 133

  Øyfjellet, klemt mellom Mosjøen by og Lomsdal/Visten nasjonalpark – industriområde eller turistattraksjon

 • Side 134

  Eolus vind avviser påstander fra vindkraftmotstanderne: – Jeg stiller gjerne opp på et folkemøte for å gi riktig informasjon

 • Side 135

  Trenger et folkemøte om Øyfjellet

 • Side 136

  Vefsn kommune tar ikke initiativ til et informasjonsmøte om vindkraft: – Men jeg vil møte reindrifta

 • Side 137

  Avtalene med samene henger i en tynn tråd: – Vi kommer med all sannsynlighet til å si nei til vindmøllene

 • Side 138

  Vindkraft på vent, selv etter at høringsfristen har gått ut: - Vi vet ikke når vi kan vedta noe

 • Side 139

  Vil fortsette kampen så lenge det trengs

 • Side 140

  Kommer neppe i gang før på sensommeren - vindmøllene kan bli 200 meter høye

 • Side 141

  Utbygging av Øyfjellet: – Siste utvei kan bli å prøve saken i rettsapparatet

 • Side 142

  «Vi mener det er problematisk at det anlegges et vindkraftanlegg så tett opptil nasjonalparken»

 • Side 143

  «Eolus vind svarer: I høringsprosessen kom det ikke tilbakemeldinger fra Nasjonalparkens styre eller fra Rådgivende utvalg»