Helgelandssykehuset 2025

Folk nord for Saltfjellet kan bli tunga på vektskåla i sykehussaken: – De har rett og slett flertall i fylkestinget

Helgelandssykehuset 2025

Innhold

 • Side 1

  Folk nord for Saltfjellet kan bli tunga på vektskåla i sykehussaken: – De har rett og slett flertall i fylkestinget

 • Side 2

  Det blir ikke billigere å klatte på gamle sykehusbygg: – Dette har vi i sør visst lenge

 • Side 3

  Styret i Helgelandssykehuset diskuterer samfunnsanalysen

 • Side 4

  Onsdagens styremøte: – Sykehusstyret kan ikke ta hensyn til samfunnsanalysen

 • Side 5

  Seigpining og spenning til siste slutt i sykehussaken - Hulda har varslet to anbefalinger til styret

 • Side 6

  «I en verden hvor reduserte kostnader betyr bedre tilbud for pasienter på Helgeland er det åpenbart at Mosjøen og Omegn er å foretrekke»

 • Side 7

  "Prosessen har ført med seg et unikt samarbeid mellom 12 kommuner sør for Korgfjellet, som har muliggjort gjennomslagskraft"

 • Side 8

  "Etter valget øyner vi et håp om at flere vil åpne for en dialog om alternativer til ett stort felles akuttsykehus"

 • Side 9

  Høie om svarene han fikk: - At 12 kommuner står sammen, gir styrke til saken deres

 • Side 10

  "En sterk og viktig allianse"

 • Side 11

  Se bildene fra sykehusmøtet på Kulturverkstedet i Mosjøen torsdag

 • Side 12

  Skal redegjøre for status i sykehusprosessen - følg styremøtet direkte

 • Side 13

  Økte kostnader setter økonomien i Helgelandssykehuset under press, men styret holder fast på kravet til overskudd

 • Side 14

  "Det vil ikke være liv laga for generalistenes lille sykehus på Helgeland"

 • Side 15

  Høie møter ordførerne - vi rapporterer direkte

 • Side 16

  Helseministeren inviterer til toppmøte om sykehus i Mosjøen: – Jeg ønsker å høre kommunenes synspunkter

 • Side 17

  Vefsn kommune roser Menon for samfunnsanalysen

 • Side 18

  Intern arbeidsgruppe vil samle framtidas fødetilbud i ett felles fagmiljø på Helgeland

 • Side 19

  SE DIREKTE: Styreseminar i Helgelandssykehuset

 • Side 20

  Sykehusanalyse: «Den største gevinsten for regionen får man ved å bygge det nye sykehuset i Mosjøen»

 • Side 21

  Drøfter sykehusrapporten bak lukkete dører

 • Side 22

  "Dette er det første konsulentproduktet fra HSYK siden 2014 som synes å være objektiv mht. metode og analyse"

 • Side 23

  Ny rapport framsnakker ett sykehus sør for Korgfjellet: - En uhildet rapport der alle høringssvar er blitt lest

 • Side 24

  Arbeiderpartiet vil utrede to sykehus på Helgeland

 • Side 25

  Helgelandssykehuset: «Det er tydelig at riktig informasjon er det ikke så nøye med»

 • Side 26

  «Vi kunne godt ønske oss både to og tre sykehus på Helgeland, alle med fullverdige akuttfunksjoner. Problemet er bare at det ikke lar seg gjøre»

 • Side 27

  «Det aller viktigste nå er å lande en enighet om ett sykehus for hele Helgeland lokalisert sør for Korgfjellet»

 • Side 28

  «Nytt sykehus - nytt Helgeland»

 • Side 29

  Imponert over stortingsrepresentantenes kunnskap, men er ikke enig med dem

 • Side 30

  Brukerutvalgets forventning til prosessen med Helgelandssykehuset 2025

 • Side 31

  Helseminister Bent Høie vil møte Helgelands ordførere i Mosjøen - på dagsorden står framtidas sykehus

 • Side 32

  "Vi er tilhengere av å bygge ETT helt nytt sykehus sentralt plassert på aksen Mosjøen- Sandnessjøen"

 • Side 33

  Foreslår å varme opp nytt sykehus på Helgeland med fjernvarme fra Alcoa: - De vil kunne spare 15-20 millioner kroner i året

 • Side 34

  "Nok SKADER påført Helgelands-sykehuset 2025.KØDD ikke med pasientens liv og helse"

 • Side 35

 • Side 36

  Har solid erfaring fra krigs- og konfliktområder - nå skal anestesilegen lede prosessen om framtidas sykehus på Helgeland

 • Side 37

  «Det er en dyr, dårlig og lite bærekraftig løsning, og kun et stoppested før alle sykehusfunksjoner samles i det største sykehuset»

 • Side 38

  «Det er på tide at staten satser på sykehus i Sandnessjøen»

 • Side 39

  "Det jo ikke alle høringsuttalelser man trenger å vektlegge så mye som andre"

 • Side 40

  «..Dermed må noen flere dø på veien til sykehuset. Dette er prisen man må betale for å sentralisere sykehusene våre»

 • Side 41

  «Jeg vil si klart og tydelig fra om at jeg tar folks tilbakemeldinger på største alvor. Folks stemmer skal bli hørt»

 • Side 42

  "Problemet er at et alternativ med to likeverdige sykehus ikke er blant de alternativer som skal vurderes"

 • Side 43

  "Problemet er at et alternativ med to likeverdige sykehus ikke er blant de alternativer som skal vurderes"

 • Side 44

  Vi kan ikke føde på Skype

 • Side 45

  Idet jula ringer inn, faller sykehusdommen på Helgeland - da kommer Hulda med sin anbefaling

 • Side 46

  – Politikerne i Alstahaug og Rana har sagt hvor de vil ha sykehuset, så hvorfor skal vi i Vefsn holde kjeft?

 • Side 47

  Sykehusdiskusjonen på Helgeland

 • Side 48

  Selskapet bak samfunnsanalysen lover følgende: - Alt vi gjør og alle kontaktene våre skal vil være åpen for alle

 • Side 49

  Fylkesråd Knut Petter Torgersen går inn for ett sykehus i Toven-området 

 • Side 50

  Oppdragsvinneren til den økonomiske analysen meldte avbud i siste liten styremøte

 • Side 51

  Rana kommunes Prosjekt Helgelandssykehuset (HSYK) 2025 - «kommentarer til saksområder». Kommentar 1/2

 • Side 52

  Rana kommunes Prosjekt Helgelandssykehuset (HSYK) 2025: Det åpnes ikke for at kommunens tolkninger kan være beheftet med tvil, feil eller alternativer

 • Side 53

  Prosjektdirektøren ble headhuntet av Hulda: – Jeg vil finne meg en leilighet i Mosjøen

 • Side 54

  SE OPPTAK: Styremøte i Helgelandssykehuset

 • Side 55

  Politikerne med klar tale: – Blir vi avspist med et lite sykehus i Sandnessjøen vil det bli mørkt i mange av husan ute på øyan

 • Side 56

  «Vil våre lokale partier forplikte seg til aktivt å søke samarbeid med Helse Midt om resultatet av HSYK 2025 ender med at vi ikke får en ETTsykehus løsning, eller at vi får en ETTsykehus løsning lokalisert i Rana?»

 • Side 57

  Nå er det bestemt hvem som skal utføre samfunnsanalysen

 • Side 58

  Har ansatt ny prosjektdirektør for Helgelandssykehuset 2025

 • Side 59

  "Hvis det blir en tosykehusmodell må det store sykehuset ligge i Sandnessjøen"

 • Side 60

  Løvdahl møtte sykehusledelsen: – Jeg er ukuelig optimist og tror fornuften kommer til å seire

 • Side 61

  Aps lokale ordførerkandidater synes synd på Senterpartiets velgere i sykehussaken

 • Side 62

  Helgelandssykehuset: «Den manglende vilje til offentlighet kan bare skyldes en ting – her er det noe som ikke tåler dagens lys»

 • Side 63

  «Helgelandssykehuset bidrar selv til at tillitskrisen til hele prosessen rundt ny sykehusstruktur bare eskalerer»

 • Side 64

  Hanne Nora Nilssen nektes innsyn i e-poster mellom Helgelandssykehuset og Deloitte

 • Side 65

  «Det oppleves utvilsomt ikke som om det selvdefinerte lokomotivet på Helgeland drar i retning av et samlende fellesskap»

 • Side 66

  – Man trenger ikke være Einstein for å se at om man legger ned tingretten, studietilbudet og sykehus, så gjør du noe med økologien i et samfunn

 • Side 67

  Sykehusdebatten: «Jeg appellerer om ubetinget full mobilisering i holdningen hos politikere og beboere i Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund»

 • Side 68

  Helgelandssykehuset og 18 kommuner vil ikke ta imot praksisstudenter fra Nord universitet hvis sykepleierutdanninga i regionen legges ned

 • Side 69

  «Sykehuset fremstår mer som en dramaserie enn et profesjonelt drevet foretak»

 • Side 70

  Sykehusdebatten: «Hvorfor ønsker Helse Nord å utrede en modell som «ingen» vil ha?»

 • Side 71

  Senterpartiet vil ha to likeverdige sykehus på Helgeland - ber helseministeren endre mandatet

 • Side 72

  "Sykehus på Tovåsen vil fullt ut oppfylle reisetider til et stort akuttsykehus for syke, gravide og fødende fra hele Helgeland"

 • Side 73

  «Er hele sykehusprosessen på Helgeland kommet fullstendig ut av kontroll?»

 • Side 74

  – Denne saken handler om hele Helgeland, vi kan ikke ha et godt Rana uten Alstahaug, og omvendt

 • Side 75

  Lokalpolitiker fra Sandnessjøen om sykehus sør for Korgfjellet: – En barriere mot Rana

 • Side 76

  «Et stort Helgelandssykehus på Tovåsen/Leirfjord, oppfyller Fylkesplan for Nordland som en del av utviklingen for en samlet Helgelands-region»

 • Side 77

  Ordførerne møtte helseminister Høie: – Jeg ser at en enighet om ett stort akuttsykehus avhenger av plasseringen

 • Side 78

  Rana står fast på at det er best med to sykehus på Helgeland

 • Side 79

  Etter møtet med helseministeren: – Statsråden er klar og tydelig. I løsningen med to sykehus er det mulig med to fødeavdelinger på Helgeland

 • Side 80

  Tap av fremtidig felles helgelandssykehus og havari med to-sykehusløsning

 • Side 81

  Løvdahl: – Dersom man er i et fellesskap for å fronte seg selv, er sjansene store for at man ikke når fram med noe som helst

 • Side 82

  Kommer ikke med uttalelse ennå, men flere tok til ordet for å støtte Rana: – Jeg tror regelrett toget er gått

 • Side 83

  Har levert like innspill fra 12 kommuner: – Vi står han av

 • Side 84

 • Side 85

  Nå skal tomtealternativer for framtidas sykehus på Helgeland ned fra 11 til seks

 • Side 86

  Reagerer sterkt på forslag fra sykehusledelsen: – Helt uakseptabelt

 • Side 87

  Rana kommune om brev fra Vefsn kommune til styret for Helgelandssykehuset:En betenkelig innblanding i administrasjonen og styrets arbeid

 • Side 88

  Helgelandssykehuset 2025 får intern prosjektleder - Kåre begynner i august

 • Side 89

  Kommunal referansegruppe ble tema på ekstraordinært styremøte: – Jeg stusser på hva som er endret 

 • Side 90

  Aps Bjørn Skjæran på sykehusbesøk: – Det blir feil av oss å konkludere om hvor sykehuset bør ligge

 • Side 91

  Helgelandskommunene får ikke delta i en referansegruppe – de blir avspist med to dialogmøter

 • Side 92

  Sykehusprosessen har ikke vært tilstrekkelig transparent, mener velrenommert advokatfirma

 • Side 93

  – Jeg vil på det sterkeste anbefale Helgelandssykehuset å opprette en lokal referansegruppe

 • Side 94

  Helgelandssykehuset er første lokalsykehus til å utdanne ansatte i AMLS: – Det handler om å avdekke kritisk sykdom hos akutt syke pasienter

 • Side 95

  «Budskapet er igjen krystallklart: Det er i ambulansen at akuttmedisinsk behandling på Helgeland starter»

 • Side 96

  Fikk innsyn i sykehuspapirer etter flere klagebrev

 • Side 97

  Er bekymret for sykehusprosessen: – Vi har fått det som å fagspråket kalles et tantestyre

 • Side 98

  – Jeg oppfordrer innbyggerne til å følge med på styremøtene på nettet og gjøre seg opp sin egen mening

 • Side 99

  Espen Isaksen med skarp styrekritikk: – Det virker som det ikke er rom for diskusjon og uenighet i sykehusstyret

 • Side 100

  Sykehusdirektøren avviser at hun har gitt styret misvisende informasjon

 • Side 101

  Rådmann Børge Toft ber styret ta grep: - Ingen samfunnsanalyse uten at kommunene blir involvert

 • Side 102

  Slik skal Helgelandssykehuset håndtere varslersakene: – Vi tar dette på største alvor

 • Side 103

  Kommunaldirektør om angrep på sykehusprosessen : – Når alle vurderingene konkluderer med Mo i Rana, blir strategien sørfra ny

 • Side 104

  Høie svarte i Stortinget om sykehusstruktur på Helgeland: – Ingen beslutning er fattet

 • Side 105

  Hemmelig lydopptak avslører betent sykehuskonflikt: – Jeg ser vi har en elefant i rommet

 • Side 106

  Sommerstid er det ikke nytt at gravide kvinner må reise mellom Rana og Alstahaug for å føde: – Det har gått seg til

 • Side 107

  Sykehuskonflikt blir tema på neste styremøte: – Alle varslere skal ivaretas

 • Side 108

  Høie utelukker ikke to fødeavdelinger på Helgeland, og presiserer: - En modell med to sykehus skal utredes

 • Side 109

  Sykehuskonflikten blir ett av temaene på dagens styremøte

 • Side 110

  Framtidas Helgelandssykehus igjen på dagsorden hos politikerne i Rana: De vil ha utredet løsningen med ett stort sykehus satt opp mot en todelt løsning

 • Side 111

  Ordførerne i Rødøy, Lurøy, Nesna og Rana ber om møte med helseministeren

 • Side 112

  Følg dagens styremøte i Helse Nord - sykehusprosessen er på agendaen

 • Side 113

  Sykehussaken og kutt i studietilbud trakk folk til massiv 1. mai-feiring i Mosjøen

 • Side 114

  Kjemper for sykehus

 • Side 115

  – Erna Solberg, du har bedt oss å om føde flere barn. Mener du at vi skal tørre det på ytre og søndre del av Helgeland?

 • Side 116

  Sykehusprosessen: "Rykk frem til start! Nullstill prosessen og legg til rette for samarbeid og samhold i regionen"

 • Side 117

  Erna Solberg besøker Sandnessjøen sykehus: – Statsministeren er veldig godt informert i sykehussaken

 • Side 118

  Bunadsgeriljaen vil ønske Solberg velkommen på mandag: – Vi vil vise et godt bilde av Sandnessjøen

 • Side 119

  Tillitsvalgte sendte varsel til styret i Helgelandssykehuset – mener de ikke har fått noen reell innflytelse

 • Side 120

  – Sykehusprosessen er nær ved å havarere

 • Side 121

  Helgelandssykehuset: "Jeg sier opp. Jeg skal ikke være en del av dette spillet"

 • Side 122

  Ingenting er avgjort

 • Side 123

  – Det som har skjedd, er så rystende og så grovt, at jeg nesten ikke vet hva jeg skal si

 • Side 124

  Sykehusprosessen: Manipulering, feilinformasjon og maktmisbruk!

 • Side 125

  Sykehusprosessen: "Det er særdeles alvorlig at en Rana dominert administrasjon på eget initiativ utelukker Mosjøen og aksen som alternativ i analysen"

 • Side 126

  "Alvorlige og feilaktive påstander i sykehusdebatten på Helgeland"

 • Side 127

  Svein Arne Monsens oppsigelse:– En ønsket avgang av ledelsen?

 • Side 128

  Full krig om fødeavdelinga på Nordmøre: - Nå må dere på Helgeland stå på for fullt

 • Side 129

  Legeopprøret fortsetter på Helgeland: – Vi forventer at Helse Nord stopper sykehusprosessen

 • Side 130

  Styreleder Dag Hårstad nekter å kommentere varslingssakene

 • Side 131

  Skal diskutere prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025

 • Side 132

  Ingen snarlig løsning for varslerne: Helse Nord stopper ikke sykehusprosessen

 • Side 133

  Seks måneders utsettelse i sykehussaken: – En samfunnsanalyse vil roe gemyttene

 • Side 134

  Slutter i protest: – Dette kan jeg ikke stå inne for

 • Side 135

  Tverrpolitisk enighet om Deloitterapporten: Samtlige stiller seg kritiske

 • Side 136

  Sykehusdebatten: «Mosjøen som lokasjon er etter vår mening det beste alternativet samlet sett»

 • Side 137

  Sånne som oss – tanker omkring Helgelandssykehuset

 • Side 138

  Krass kritikk av analysene: Stiller spørsmål vel tallgrunnlaget som sykehusets administrasjon har oppgitt

 • Side 139

  – Her er min konklusjon til arbeidet de har gjort: Fake news!

 • Side 140

  Bare to av 12 ordførere ville ha pressa til stede: – Tull å stenge journalister ute fra politiske møter

 • Side 141

  Leirfjord og Alstahaug vil samarbeide tettere om sykehustomt

 • Side 142

  – Nå må helseforetakene skrotes og erstattes med politikere

 • Side 143

  Helgelandssykehuset nektet å svare på spørsmål fra Helgelands Blad: – Ikke relevant

 • Side 144

  Da ressursgruppa slo sprekker, var det som å helle bensin på bålet i Sandnessjøen

 • Side 145

  Kriterier for samfunnsanalyse: - Viktig at det ikke sitter to stykker fra Mo og avgjør dette

 • Side 146

  Ressursgruppas leder til styret i Helgelandssykehuset: - Å legge et akuttsykehus på, eller langs en akse, sikrer ikke de kritiske punktene for rekruttering

 • Side 147

  Reagerte med sjokk da ressursgruppa la rapporten fram for styret

 • Side 148

  Helgelandsordførerne ruster seg til kamp: – De som har skrevet denne rapporten, lever i en helt annen verden enn det vi gjør her på Helgeland

 • Side 149

  Ressursgruppa brukte feil høringsuttalelse: – Jeg er rett og slett forbannet

 • Side 150

  Planlegger felles sykehusaksjoner: - Vi vil marsjere både i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund

 • Side 151

  – Det stemmer ikke at Mo er mer urbant og derfor vil trekke til seg flere folk

 • Side 152

  Det ble ingen felles sykehusaksjon på Helgeland:Mosjøen ville vente - Sandnessjøen starter

 • Side 153

  – Min oppfordring til alle er å la den øksa ligge til vi har noe mer konkret å komme med

 • Side 154

  Sykehusstyret vil vite mer om fødetilbudet og de må si ja eller nei til en samfunnsanalyse

 • Side 155

  Sykehusstyret tvilte seg fram til et ja om samfunnsanalyse: - Mosjøen må også med i analysen

 • Side 156

  Børge Toft om Deloitte-rapporten: – Her har de sammenliknet epler og pærer og kommet fram til at Rana er best

 • Side 157

  Kun én sak står på dagsorden - sykehustomt

 • Side 158

  Mosjøen knapt nevnt i sykehusrapport: – Det ser ut som om postadresse Mo har betydd mest for konklusjonen

 • Side 159

  Ressursgruppa la fram sin endelige rapport - holder fast ved at det bør bygges ett stort sykehus på Mo

 • Side 160

  Ressursgruppas leder: – Har ikke lest alle høringssvarene

 • Side 161

  Sjokkert, men likevel som forventet

 • Side 162

  Reagerer på ressursgruppas endelige rapport – Nå er det viktigere enn noen gang at vi står sterkt, og at vi står samlet

 • Side 163

  Ressursgruppa har talt i ny rapport: Aksen Mosjøen – Sandnessjøen falt som en stein

 • Side 164

  Styreleder ved Helgelandssykehuset: – Vi aner ikke hvilken konklusjon ressursgruppa har landet på

 • Side 165

  Klokka 14.00 i morgen samles Helgeland rundt PC-en: Da kommer ressursgruppas sykehusdom

 • Side 166

  – Ett felles sykehus plassert på landets mest spektakulære sykehustomt viser mulighetene og er et godt forslag

 • Side 167

  Om knappe 14 dager faller ressursgruppas sykehusdom

 • Side 168

  «Ressursgruppas arbeid framstår ikke med den troverdighet og autoritet som er nødvendig»

 • Side 169

  Espen Isaksen: – Det er flere kommuner som viser storhet, og tenker utenfor sin egen sfære – Rana er ikke blant disse

 • Side 170

  Leger ved Helgelandssykehuset Mo i Rana om høringssvaret fra Nordland legeforening: - Vi ble ganske sinte og irriterte da vi leste innholdet

 • Side 171

  Finansgruppe i Mosjøen med klar kritikk: – Sintef har bommet på renta i ny rapport

 • Side 172

  Legegruppa ved sykehuset i Rana om ett stort akuttsykehus: – På områder som rekruttering og potensielle arbeidstakere er Rana bedre enn de andre byene

 • Side 173

  De eldre i Hattfjelldal: - Blir sykehuset på Mo, drar vi til Trøndelag

 • Side 174

  Alle fastlegene i Brønnøysund vil ha det nye storsykehuset bynært i Mosjøen eller Sandnessjøen

 • Side 175

  - Utsett høringsfristen inntil videre

 • Side 176

  Rana har lagt fram høringsuttalelsen sin: – En pompøs framstilling av egen fortreffelighet

 • Side 177

  Sykehus: "Det er på ingen måte dokumentert at sykehusene sør for Korgfjellet har større utfordringer med rekruttering enn Mo i Rana"

 • Side 178

  Helgelandssykehuset etablerer enhet for psykisk helsevern: - Vi har ikke lyktes godt nok på dette feltet over år

 • Side 179

  UNN: – Klinikksjef Jon Mathisen har myndighet til å avgi høringssvar på vegne av Akuttmedisinsk klinikk, og det har han gjort i denne saken

 • Side 180

  Helsearbeidere og ordføreren samstemte: Frykter at pasientene ikke vil rekke fram i tide

 • Side 181

  «Ett felles sykehus vil være en seier for hele Helgeland – å lokalisere dette til Mo i Rana vil imidlertid være å annullere denne seieren for store deler av Helgelands befolkning»

 • Side 182

  Flere næringsforeninger har uttalt seg om sykehus: - Det er kjempeviktig for næringslivet

 • Side 183

  Helse Nord vil ha svar: – Var sykehusstyret kjent med Torgersen ulike roller?

 • Side 184

  Sykehusdebatten fra helvete

 • Side 185

  Sykehusdebatt, reise og kjøretid

 • Side 186

  «Det totale antall pasientopphold ved sykehusene sør for Korgfjellet altså er dobbelt så stor som det sykehuset i Rana kan vise til»

 • Side 187

  - Vefsn burde åpent støttet Sandnessjøen i kampen mot Rana og ikke drevet med manipulasjon som skalkeskjul for egen agenda

 • Side 188

  Sykehusdebatten: "Den eksterne ressursgruppa og dens synsing om pendlingsviljen"

 • Side 189

  Sykehusdebatten: «Det er bare en ting å si. Dette er humor i særklasse, og beviselig derfor også bra for folkehelsa»

 • Side 190

  Sykehusdebatten: - Ressursgruppa synser om mulige oppsigelser på grunn av reiseavstand til sykehus

 • Side 191

  Sykehusdebatten: "Datagrunnlaget fra RU er benyttet av ressursgruppa til å “avlive” omfanget av problemstillingen rundt isningsproblematikk i Ranafjorden, dette alene skulle ha diskvalifisert Mo"

 • Side 192

  Prosten på Helgeland: – Jeg har mange ganger vært glad for at jeg ikke er en fødende kvinne i bil mot sykehuset på dårlige veier

 • Side 193

  Sykehusdebatten: - Kjære Hulda, her er det beste rådet til deg

 • Side 194

  12 ordførere på vei til Sandnessjøen: Skal godkjenne felles høringsuttalelse

 • Side 195

  Rana kommune vil fortsatt ha utredet to-sykehusmodell

 • Side 196

  Akuttmedisinsk klinikk ved UNN går i mot ressursgruppa - vil plassere et nytt sykehus sør for Korgfjellet

 • Side 197

  Sykehusdebatten: "Kanskje er det en god idé å bygge en liten by ved sykehuset?"

 • Side 198

  Høringsfristen går ut på fredagen: Den 19. mars skal ressursgruppa ha ferdig seg den endelige rapporten

 • Side 199

  – En fallitterklæring om vi ikke sa noe som helst om vår fortreffelighet på kysten

 • Side 200

  Kommuneoverlegen på Sømna advarer: – Enda flere vil reise til Namsos hvis sykehuset blir på Mo

 • Side 201

  UNN tar ikke stilling til hvor på Helgeland framtidas sykehus bør ligge, men støtter anbefalinga om ett stort akuttsykehus

 • Side 202

  Tilbakeviser ressursgruppas rapport: – Det har vært svært viktig for oss å vise til at dette ikke er sannheten

 • Side 203

  Aker BP vil ha to akuttsykehus: – 1600 oljearbeidere trenger rask tilgang til et sykehus

 • Side 204

  "Drevjadalføret er høyaktuelt for plassering av et nytt sykehus"

 • Side 205

  Nordland legeforening kan ikke støtte ressursgruppas forslag om å legge et fremtidig felles akuttsykehus til Mo i Rana: - Sentralt på Helgeland er sør for Korgfjellet

 • Side 206

  Tverrpolitisk uttalelse fra 42 lokallag på Helgeland:"Ett stort akuttsykehus sør for Korgfjellet er det beste for hele Helgeland"

 • Side 207

  Rana Utviklingsselskap om høringsuttalelsen fra de 12 ordførerne: - Den framstår som usammenhengende og gjennomgående faglig svak

 • Side 208

  Politikerne vil fjerne all tvil om hvor kommunen står i sykehussaken: – Det må være soleklart for Sandnessjøen, og alle andre, at vi står samlet

 • Side 209

  Overlege om sykehusdebatten: «Fly er ikke, og bør ikke være, et transportmessig hovedpoeng for pasienter»

 • Side 210

  Sykehuskampen på Innlandet sammenliknes med Helgeland - der tok ledelsen et overraskende valg

 • Side 211

  Fylkesrådslederen vil ha ny analyse: - Rapporten fra Helgelandsykehuset blir for klinisk

 • Side 212

  Kom med høringsuttalelse etter heftig debatt

 • Side 213

  Sykehusdebatten: "Høring og involvering på kommunenivå har fram til nå hatt liten innflytelse på prosessen"

 • Side 214

  Nordland FRP: - Nei til nytt sykehus på Mo

 • Side 215

  12 kommuner enige om uttalelse - vil ha ett sykehus

 • Side 216

  Offentliggjør høringsuttalelsen: Ett sykehus på strekket Mosjøen - Sandnessjøen og to DMS

 • Side 217

  Her kan du lese hele høringsuttalelsene fra de 12 kommunene

 • Side 218

  Advarsel fra de 12 kommunene: Fare for stor pasientlekkasje hvis sykehuset legges til Mo

 • Side 219

  Onsdag skal politikerne stemme: – Mosjøen-Sandnessjøen vil sette pasienten i sentrum

 • Side 220

  Løvdahl: – Det vil overraske meg veldig dersom politikerne i Vefsn ikke støtter høringsutspillet fra oss 12 ordførere

 • Side 221

  Orienterte om sykehusuttalelsen: - Vi har holdt oss borte fra temaer som flyplasser og boligblokker

 • Side 222

  Ukjent privatperson har bestilt egen sykehusundersøkelse på Helgeland

 • Side 223

  Sterke reaksjoner på privat sykehusundersøkelse: - Vi fikk bare to alternativer

 • Side 224

  Har samlet inn over 13.000 underskrifter: – Det er et brennende engasjement

 • Side 225

  Mener Vefsn opptrer «begjøkelig» i sykehussaken: – Jeg tror ikke folk er interessert i en slik løsning

 • Side 226

  Holder fast på at Hemnes vil gi den beste plasseringa for framtidas sykehus på Helgeland

 • Side 227

  Helse Nord legger anklagene døde:  Helge Torgersen er habil og har ingen personlige bindinger

 • Side 228

  Følg styremøtet i Helgelandssykehuset direkte

 • Side 229

  «Sykehusdiskusjonen på Helgeland er mer enn bare en ny lokalisasjonsdebatt. Dette gjelder vårt samlede framtidige tjenestetilbud i landsdelen»

 • Side 230

  Slik løser de utfordringene framtidas sykehus på Helgeland står overfor: – Vår største utfordring var å vinne pasientenes tillit

 • Side 231

  Sykehusansatt: "Det virker som om pendlingsviljen er ganske stor"

 • Side 232

  Møtemaraton på Helgeland i februar: Hulda skal snakke og lytte til samtlige kommuner i 11 timer per dag

 • Side 233

  Fikk helt entydige tilbakemeldinger: - Ingen tvil om at de foretrekker ett sykehus

 • Side 234

  Stortingsrepresentanter på besøk: – Det nytter ikke hvor fint det er på Mo, dersom man er død når man kommer fram

 • Side 235

  Mens debatten på Helgeland går høyt om sykehus og hva et DMS kan være, er Finnmarkssykehuset i god gang med å gi innbyggerne et tilbud nærmere der de bor

 • Side 236

  «At vi skal ofres for en påstått helsefordel for resten av helgelendingene er det særdeles vanskelig å finne seg i»

 • Side 237

  Sykehusdebatten: "En arroganse og ignoranse man sjelden opplever"

 • Side 238

  12 rådmenn gir felles svar til Nordland fylke - lister opp feil og mangler ved rapporten

 • Side 239

  Hulda svarer rådmennene i Alstahaug og Vefsn: – Ingen utsettelse av høringsfristen

 • Side 240

  «Ekspertgruppa vart sterkt kritisert for tilrådinga som ikkje hadde vitenskapleg eller fagleg forankring»

 • Side 241

  «Politikk er også å lytte til det folk mener i slike viktige spørsmål»

 • Side 242

  – Det er uetisk dersom andre ting vektlegges når det er folks liv og helse som det er snakk om

 • Side 243

  Folkemøte om sykehusstruktur. Hvem var der?

 • Side 244

  Stort engasjement: - Det nytter ikke å bare sitte i sofaen

 • Side 245

  Vil ikke skrotetosykehusmodellen

 • Side 246

  «At Mo i Rana er det største sykehuset på Helgeland er ikke fake news»

 • Side 247

  Alstahaug-politikerne kritiske til sykehusrapport: – Det eneste den kan brukes til, er å fyre opp i peisen

 • Side 248

  Helgelandsykehuset, hvor bør det plasseres?

 • Side 249

  Skal diskutere sykehusstruktur på folkemøte i Sandnessjøen

 • Side 250

  Bård Anders Langø om sykehus: «Waages lemfeldige omgang med «fakta» tenderer til «fake news»

 • Side 251

  Ledelse i opprørt hav

 • Side 252

  Geir Waage: «Sandnessjøen og Mosjøen er ikke en enhet. Og slett ikke ett lokaliseringsalternativ»

 • Side 253

  Helsetopp til sykehusmøte i Sandnessjøen: – Helseforetakene har fått for stor makt

 • Side 254

  Helgelandssykehuset 2025 – sykehus for alle Helgelendinger

 • Side 255

  - Det er ikke mulig å lese den rapporten, og så si soleklart at valget må falle på Rana

 • Side 256

  Innbyggere tror at ambulanseflyet står i Brønnøysund når vi trenger dem. Det kan like godt være på Svalbard

 • Side 257

  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset ønsker innspill

 • Side 258

  Derfor er det bortkastet å gå i fakkeltog for sitt lokale/nærmeste sykehus

 • Side 259

  «Vi tror direktørens strategi har vært riktig. Problemet er troverdigheten til det øvrige kollegiet i toppledelsen i Helgelandssykehuset»

 • Side 260

  Ordfører holder fast på at modell med to sykehus også må utredes: – Jeg stiller meg undrende til at styret i Helgelandssykehuset nå ber Helse Nord åpne for å endre dette

 • Side 261

  Hanne Wiig ble aksjonist etter dramatisk fødsel: – Jeg overlevde takket være sykehuset i Sandnessjøen

 • Side 262

  Sykehusansatte i Sandnessjøen ba Isaksen delta i fakkeltog: – Det var en fantastisk opplevelse

 • Side 263

  Skryt til Hulda Gunnlaugsdóttir og styret: - Fikk kritisere rapporten for åpen mikrofon

 • Side 264

  Følg styremøtet i Helgelandssykehuset direkte

 • Side 265

  - Jeg så straks at både psykiatri og fødehjelp manglet

 • Side 266

  – Han burde selv ha innsett problemet med habilitet

 • Side 267

  Bent Høie blir orientert om sykehussaken på Helgeland

 • Side 268

  – Det kan være vanskelig å ha tillit til en rapport som ledes av en person som tjener penger på Rana

 • Side 269

  Torgersen erklærte seg habil og upartisk - Sykehusbygg fant det uproblematisk

 • Side 270

  – Torgersen har vært involvert i prosessen med å legge ned antall senger på sykehusene i Vefsn og Sandnessjøen, og det er en sak vi tar på største alvor

 • Side 271

  Sår tvil om habiliteten til lederen for ressursgruppa: – Burde aldri ledet en sånn gruppe

 • Side 272

  Usikker på ressursgruppas habilitet

 • Side 273

  Sykehusdirektøren: – Jeg har full tillit til ressursgruppa

 • Side 274

  Bekymringsmelding angående sykehusprosessen på Helgeland

 • Side 275

  Umulig å ha tillit til en rapport som er ledet av en person som har vært med på å bygge ned tilbudet i Mosjøen

 • Side 276

  Helge Torgersen mener ressursgruppas anbefaling om ett stort sykehus på Helgeland lokalisert i Rana, er rett resept til rett tid

 • Side 277

  Ambulansearbeider: «Vi har sett konsekvensen i praksis hvis avstanden rett og slett er for lang, eller været ikke er på vår side» 

 • Side 278

  Sykehusdirektøren: "For meg er det viktig å formidle at dette er en stor milepæl, men ingen endelig beslutning"

 • Side 279

  – Et sykehus på Mo vil bli en for stor risiko for våre innbyggere. Vi vil da overføres til Helse Midt

 • Side 280

  - Konklusjonen er lite gjennomtenkt med tanke på god prehospital behandling til majoriteten av Helgelands befolkning

 • Side 281

  Gynekolog maner til kamp: – Kjemp for ei fødeavdeling sør for Korgfjellet

 • Side 282

  Sykehus-ansatte er frustrert og skuffet: – Rapporten er et bestillingsverk fra Mo

 • Side 283

  Sterk styrekritikk av sykehusrapporten: – Den er mangelfull på en rekke viktige områder

 • Side 284

  Rapport med flere mangler: «Hvordan skal helseforetaket kunne leve med at potensielt 12.000 pasienter velger sykehus sør for Helgeland?»

 • Side 285

  – Nå må det jobbes godt sammen med de øvrige kommunene på Sør-Helgeland, slik at sykehuset blir lagt til et bedre geografisk egnet sted

 • Side 286

  Høy temperatur under debattmøtet: – Du tuller, Geir Waage!

 • Side 287

  Sykehusansatte gransker rapporten: – Vi har funnet mange faktafeil og mangler

 • Side 288

  Arrangerer fakkeltog for sykehuset i Sandnessjøen. – Alle som vil forsvare og bevare sykehuset må stille

 • Side 289

  Sør-Helgeland er taperen: – En reversering av sykehustilbudet for øyfolket

 • Side 290

  Sterke reaksjoner etter ekspertgruppas anbefaling: – Vil bidra til å skjerpe konfliktnivået i regionen

 • Side 291

  Les hele rapporten til ressursgruppa her

 • Side 292

  Helgelandssykehuset: «Det er hensynet til pasientene som må telle desidert mest»

 • Side 293

  Ressursgruppa anbefaler ett stort sykehus på Mo i Rana – vurderer Sandnessjøen som et bedre alternativ enn Mosjøen

 • Side 294

  Hele Helgeland holder pusten: – Håper ressursgruppa har tenkt på folk flest

 • Side 295

  Debattmøte i Helgelendingen og på NRK Nordland om sykehusstruktur: - Dette blir en viktig oppsummering