Helgelandssykehuset 2025

Slutter i protest: – Dette kan jeg ikke stå inne for

Helgelandssykehuset 2025

Innhold

 • Side 1

  Slutter i protest: – Dette kan jeg ikke stå inne for

 • Side 2

  Tverrpolitisk enighet om Deloitterapporten: Samtlige stiller seg kritiske

 • Side 3

  Sykehusdebatten: «Mosjøen som lokasjon er etter vår mening det beste alternativet samlet sett»

 • Side 4

  Sånne som oss – tanker omkring Helgelandssykehuset

 • Side 5

  Krass kritikk av analysene: Stiller spørsmål vel tallgrunnlaget som sykehusets administrasjon har oppgitt

 • Side 6

  – Her er min konklusjon til arbeidet de har gjort: Fake news!

 • Side 7

  Bare to av 12 ordførere ville ha pressa til stede: – Tull å stenge journalister ute fra politiske møter

 • Side 8

  Leirfjord og Alstahaug vil samarbeide tettere om sykehustomt

 • Side 9

  – Nå må helseforetakene skrotes og erstattes med politikere

 • Side 10

  Helgelandssykehuset nektet å svare på spørsmål fra Helgelands Blad: – Ikke relevant

 • Side 11

  Da ressursgruppa slo sprekker, var det som å helle bensin på bålet i Sandnessjøen

 • Side 12

  Kriterier for samfunnsanalyse: - Viktig at det ikke sitter to stykker fra Mo og avgjør dette

 • Side 13

  Ressursgruppas leder til styret i Helgelandssykehuset: - Å legge et akuttsykehus på, eller langs en akse, sikrer ikke de kritiske punktene for rekruttering

 • Side 14

  Reagerte med sjokk da ressursgruppa la rapporten fram for styret

 • Side 15

  Helgelandsordførerne ruster seg til kamp: – De som har skrevet denne rapporten, lever i en helt annen verden enn det vi gjør her på Helgeland

 • Side 16

  Ressursgruppa brukte feil høringsuttalelse: – Jeg er rett og slett forbannet

 • Side 17

  Planlegger felles sykehusaksjoner: - Vi vil marsjere både i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund

 • Side 18

  – Det stemmer ikke at Mo er mer urbant og derfor vil trekke til seg flere folk

 • Side 19

  Det ble ingen felles sykehusaksjon på Helgeland:Mosjøen ville vente - Sandnessjøen starter

 • Side 20

  – Min oppfordring til alle er å la den øksa ligge til vi har noe mer konkret å komme med

 • Side 21

  Sykehusstyret vil vite mer om fødetilbudet og de må si ja eller nei til en samfunnsanalyse

 • Side 22

  Sykehusstyret tvilte seg fram til et ja om samfunnsanalyse: - Mosjøen må også med i analysen

 • Side 23

  Børge Toft om Deloitte-rapporten: – Her har de sammenliknet epler og pærer og kommet fram til at Rana er best

 • Side 24

  Kun én sak står på dagsorden - sykehustomt

 • Side 25

  Mosjøen knapt nevnt i sykehusrapport: – Det ser ut som om postadresse Mo har betydd mest for konklusjonen

 • Side 26

  Ressursgruppa la fram sin endelige rapport - holder fast ved at det bør bygges ett stort sykehus på Mo

 • Side 27

  Ressursgruppas leder: – Har ikke lest alle høringssvarene

 • Side 28

  Sjokkert, men likevel som forventet

 • Side 29

  Reagerer på ressursgruppas endelige rapport – Nå er det viktigere enn noen gang at vi står sterkt, og at vi står samlet

 • Side 30

  Ressursgruppa har talt i ny rapport: Aksen Mosjøen – Sandnessjøen falt som en stein

 • Side 31

  Styreleder ved Helgelandssykehuset: – Vi aner ikke hvilken konklusjon ressursgruppa har landet på

 • Side 32

  Klokka 14.00 i morgen samles Helgeland rundt PC-en: Da kommer ressursgruppas sykehusdom

 • Side 33

  – Ett felles sykehus plassert på landets mest spektakulære sykehustomt viser mulighetene og er et godt forslag

 • Side 34

  Om knappe 14 dager faller ressursgruppas sykehusdom

 • Side 35

  «Ressursgruppas arbeid framstår ikke med den troverdighet og autoritet som er nødvendig»

 • Side 36

  Espen Isaksen: – Det er flere kommuner som viser storhet, og tenker utenfor sin egen sfære – Rana er ikke blant disse

 • Side 37

  Leger ved Helgelandssykehuset Mo i Rana om høringssvaret fra Nordland legeforening: - Vi ble ganske sinte og irriterte da vi leste innholdet

 • Side 38

  Finansgruppe i Mosjøen med klar kritikk: – Sintef har bommet på renta i ny rapport

 • Side 39

  Legegruppa ved sykehuset i Rana om ett stort akuttsykehus: – På områder som rekruttering og potensielle arbeidstakere er Rana bedre enn de andre byene

 • Side 40

  De eldre i Hattfjelldal: - Blir sykehuset på Mo, drar vi til Trøndelag

 • Side 41

  Alle fastlegene i Brønnøysund vil ha det nye storsykehuset bynært i Mosjøen eller Sandnessjøen

 • Side 42

  - Utsett høringsfristen inntil videre

 • Side 43

  Rana har lagt fram høringsuttalelsen sin: – En pompøs framstilling av egen fortreffelighet

 • Side 44

  Sykehus: "Det er på ingen måte dokumentert at sykehusene sør for Korgfjellet har større utfordringer med rekruttering enn Mo i Rana"

 • Side 45

  Helgelandssykehuset etablerer enhet for psykisk helsevern: - Vi har ikke lyktes godt nok på dette feltet over år

 • Side 46

  UNN: – Klinikksjef Jon Mathisen har myndighet til å avgi høringssvar på vegne av Akuttmedisinsk klinikk, og det har han gjort i denne saken

 • Side 47

  Helsearbeidere og ordføreren samstemte: Frykter at pasientene ikke vil rekke fram i tide

 • Side 48

  «Ett felles sykehus vil være en seier for hele Helgeland – å lokalisere dette til Mo i Rana vil imidlertid være å annullere denne seieren for store deler av Helgelands befolkning»

 • Side 49

  Flere næringsforeninger har uttalt seg om sykehus: - Det er kjempeviktig for næringslivet

 • Side 50

  Helse Nord vil ha svar: – Var sykehusstyret kjent med Torgersen ulike roller?

 • Side 51

  Sykehusdebatten fra helvete

 • Side 52

  Sykehusdebatt, reise og kjøretid

 • Side 53

  «Det totale antall pasientopphold ved sykehusene sør for Korgfjellet altså er dobbelt så stor som det sykehuset i Rana kan vise til»

 • Side 54

  - Vefsn burde åpent støttet Sandnessjøen i kampen mot Rana og ikke drevet med manipulasjon som skalkeskjul for egen agenda

 • Side 55

  Sykehusdebatten: "Den eksterne ressursgruppa og dens synsing om pendlingsviljen"

 • Side 56

  Sykehusdebatten: «Det er bare en ting å si. Dette er humor i særklasse, og beviselig derfor også bra for folkehelsa»

 • Side 57

  Sykehusdebatten: - Ressursgruppa synser om mulige oppsigelser på grunn av reiseavstand til sykehus

 • Side 58

  Sykehusdebatten: "Datagrunnlaget fra RU er benyttet av ressursgruppa til å “avlive” omfanget av problemstillingen rundt isningsproblematikk i Ranafjorden, dette alene skulle ha diskvalifisert Mo"

 • Side 59

  Prosten på Helgeland: – Jeg har mange ganger vært glad for at jeg ikke er en fødende kvinne i bil mot sykehuset på dårlige veier

 • Side 60

  Sykehusdebatten: - Kjære Hulda, her er det beste rådet til deg

 • Side 61

  12 ordførere på vei til Sandnessjøen: Skal godkjenne felles høringsuttalelse

 • Side 62

  Rana kommune vil fortsatt ha utredet to-sykehusmodell

 • Side 63

  Akuttmedisinsk klinikk ved UNN går i mot ressursgruppa - vil plassere et nytt sykehus sør for Korgfjellet

 • Side 64

  Sykehusdebatten: "Kanskje er det en god idé å bygge en liten by ved sykehuset?"

 • Side 65

  Høringsfristen går ut på fredagen: Den 19. mars skal ressursgruppa ha ferdig seg den endelige rapporten

 • Side 66

  – En fallitterklæring om vi ikke sa noe som helst om vår fortreffelighet på kysten

 • Side 67

  Kommuneoverlegen på Sømna advarer: – Enda flere vil reise til Namsos hvis sykehuset blir på Mo

 • Side 68

  UNN tar ikke stilling til hvor på Helgeland framtidas sykehus bør ligge, men støtter anbefalinga om ett stort akuttsykehus

 • Side 69

  Tilbakeviser ressursgruppas rapport: – Det har vært svært viktig for oss å vise til at dette ikke er sannheten

 • Side 70

  Aker BP vil ha to akuttsykehus: – 1600 oljearbeidere trenger rask tilgang til et sykehus

 • Side 71

  "Drevjadalføret er høyaktuelt for plassering av et nytt sykehus"

 • Side 72

  Nordland legeforening kan ikke støtte ressursgruppas forslag om å legge et fremtidig felles akuttsykehus til Mo i Rana: - Sentralt på Helgeland er sør for Korgfjellet

 • Side 73

  Tverrpolitisk uttalelse fra 42 lokallag på Helgeland:"Ett stort akuttsykehus sør for Korgfjellet er det beste for hele Helgeland"

 • Side 74

  Rana Utviklingsselskap om høringsuttalelsen fra de 12 ordførerne: - Den framstår som usammenhengende og gjennomgående faglig svak

 • Side 75

  Politikerne vil fjerne all tvil om hvor kommunen står i sykehussaken: – Det må være soleklart for Sandnessjøen, og alle andre, at vi står samlet

 • Side 76

  Overlege om sykehusdebatten: «Fly er ikke, og bør ikke være, et transportmessig hovedpoeng for pasienter»

 • Side 77

  Sykehuskampen på Innlandet sammenliknes med Helgeland - der tok ledelsen et overraskende valg

 • Side 78

  Fylkesrådslederen vil ha ny analyse: - Rapporten fra Helgelandsykehuset blir for klinisk

 • Side 79

  Kom med høringsuttalelse etter heftig debatt

 • Side 80

  Sykehusdebatten: "Høring og involvering på kommunenivå har fram til nå hatt liten innflytelse på prosessen"

 • Side 81

  Nordland FRP: - Nei til nytt sykehus på Mo

 • Side 82

  12 kommuner enige om uttalelse - vil ha ett sykehus

 • Side 83

  Offentliggjør høringsuttalelsen: Ett sykehus på strekket Mosjøen - Sandnessjøen og to DMS

 • Side 84

  Her kan du lese hele høringsuttalelsene fra de 12 kommunene

 • Side 85

  Advarsel fra de 12 kommunene: Fare for stor pasientlekkasje hvis sykehuset legges til Mo

 • Side 86

  Onsdag skal politikerne stemme: – Mosjøen-Sandnessjøen vil sette pasienten i sentrum

 • Side 87

  Løvdahl: – Det vil overraske meg veldig dersom politikerne i Vefsn ikke støtter høringsutspillet fra oss 12 ordførere

 • Side 88

  Orienterte om sykehusuttalelsen: - Vi har holdt oss borte fra temaer som flyplasser og boligblokker

 • Side 89

  Ukjent privatperson har bestilt egen sykehusundersøkelse på Helgeland

 • Side 90

  Sterke reaksjoner på privat sykehusundersøkelse: - Vi fikk bare to alternativer

 • Side 91

  Har samlet inn over 13.000 underskrifter: – Det er et brennende engasjement

 • Side 92

  Mener Vefsn opptrer «begjøkelig» i sykehussaken: – Jeg tror ikke folk er interessert i en slik løsning

 • Side 93

  Holder fast på at Hemnes vil gi den beste plasseringa for framtidas sykehus på Helgeland

 • Side 94

  Helse Nord legger anklagene døde:  Helge Torgersen er habil og har ingen personlige bindinger

 • Side 95

  Følg styremøtet i Helgelandssykehuset direkte

 • Side 96

  «Sykehusdiskusjonen på Helgeland er mer enn bare en ny lokalisasjonsdebatt. Dette gjelder vårt samlede framtidige tjenestetilbud i landsdelen»

 • Side 97

  Slik løser de utfordringene framtidas sykehus på Helgeland står overfor: – Vår største utfordring var å vinne pasientenes tillit

 • Side 98

  Sykehusansatt: "Det virker som om pendlingsviljen er ganske stor"

 • Side 99

  Møtemaraton på Helgeland i februar: Hulda skal snakke og lytte til samtlige kommuner i 11 timer per dag

 • Side 100

  Fikk helt entydige tilbakemeldinger: - Ingen tvil om at de foretrekker ett sykehus

 • Side 101

  Stortingsrepresentanter på besøk: – Det nytter ikke hvor fint det er på Mo, dersom man er død når man kommer fram

 • Side 102

  Mens debatten på Helgeland går høyt om sykehus og hva et DMS kan være, er Finnmarkssykehuset i god gang med å gi innbyggerne et tilbud nærmere der de bor

 • Side 103

  «At vi skal ofres for en påstått helsefordel for resten av helgelendingene er det særdeles vanskelig å finne seg i»

 • Side 104

  Sykehusdebatten: "En arroganse og ignoranse man sjelden opplever"

 • Side 105

  12 rådmenn gir felles svar til Nordland fylke - lister opp feil og mangler ved rapporten

 • Side 106

  Hulda svarer rådmennene i Alstahaug og Vefsn: – Ingen utsettelse av høringsfristen

 • Side 107

  «Ekspertgruppa vart sterkt kritisert for tilrådinga som ikkje hadde vitenskapleg eller fagleg forankring»

 • Side 108

  «Politikk er også å lytte til det folk mener i slike viktige spørsmål»

 • Side 109

  – Det er uetisk dersom andre ting vektlegges når det er folks liv og helse som det er snakk om

 • Side 110

  Folkemøte om sykehusstruktur. Hvem var der?

 • Side 111

  Stort engasjement: - Det nytter ikke å bare sitte i sofaen

 • Side 112

  Vil ikke skrotetosykehusmodellen

 • Side 113

  «At Mo i Rana er det største sykehuset på Helgeland er ikke fake news»

 • Side 114

  Alstahaug-politikerne kritiske til sykehusrapport: – Det eneste den kan brukes til, er å fyre opp i peisen

 • Side 115

  Helgelandsykehuset, hvor bør det plasseres?

 • Side 116

  Skal diskutere sykehusstruktur på folkemøte i Sandnessjøen

 • Side 117

  Bård Anders Langø om sykehus: «Waages lemfeldige omgang med «fakta» tenderer til «fake news»

 • Side 118

  Ledelse i opprørt hav

 • Side 119

  Geir Waage: «Sandnessjøen og Mosjøen er ikke en enhet. Og slett ikke ett lokaliseringsalternativ»

 • Side 120

  Helsetopp til sykehusmøte i Sandnessjøen: – Helseforetakene har fått for stor makt

 • Side 121

  Helgelandssykehuset 2025 – sykehus for alle Helgelendinger

 • Side 122

  - Det er ikke mulig å lese den rapporten, og så si soleklart at valget må falle på Rana

 • Side 123

  Innbyggere tror at ambulanseflyet står i Brønnøysund når vi trenger dem. Det kan like godt være på Svalbard

 • Side 124

  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset ønsker innspill

 • Side 125

  Derfor er det bortkastet å gå i fakkeltog for sitt lokale/nærmeste sykehus

 • Side 126

  «Vi tror direktørens strategi har vært riktig. Problemet er troverdigheten til det øvrige kollegiet i toppledelsen i Helgelandssykehuset»

 • Side 127

  Ordfører holder fast på at modell med to sykehus også må utredes: – Jeg stiller meg undrende til at styret i Helgelandssykehuset nå ber Helse Nord åpne for å endre dette

 • Side 128

  Hanne Wiig ble aksjonist etter dramatisk fødsel: – Jeg overlevde takket være sykehuset i Sandnessjøen

 • Side 129

  Sykehusansatte i Sandnessjøen ba Isaksen delta i fakkeltog: – Det var en fantastisk opplevelse

 • Side 130

  Skryt til Hulda Gunnlaugsdóttir og styret: - Fikk kritisere rapporten for åpen mikrofon

 • Side 131

  Følg styremøtet i Helgelandssykehuset direkte

 • Side 132

  - Jeg så straks at både psykiatri og fødehjelp manglet

 • Side 133

  – Han burde selv ha innsett problemet med habilitet

 • Side 134

  Bent Høie blir orientert om sykehussaken på Helgeland

 • Side 135

  – Det kan være vanskelig å ha tillit til en rapport som ledes av en person som tjener penger på Rana

 • Side 136

  Torgersen erklærte seg habil og upartisk - Sykehusbygg fant det uproblematisk

 • Side 137

  – Torgersen har vært involvert i prosessen med å legge ned antall senger på sykehusene i Vefsn og Sandnessjøen, og det er en sak vi tar på største alvor

 • Side 138

  Sår tvil om habiliteten til lederen for ressursgruppa: – Burde aldri ledet en sånn gruppe

 • Side 139

  Usikker på ressursgruppas habilitet

 • Side 140

  Sykehusdirektøren: – Jeg har full tillit til ressursgruppa

 • Side 141

  Bekymringsmelding angående sykehusprosessen på Helgeland

 • Side 142

  Umulig å ha tillit til en rapport som er ledet av en person som har vært med på å bygge ned tilbudet i Mosjøen

 • Side 143

  Helge Torgersen mener ressursgruppas anbefaling om ett stort sykehus på Helgeland lokalisert i Rana, er rett resept til rett tid

 • Side 144

  Ambulansearbeider: «Vi har sett konsekvensen i praksis hvis avstanden rett og slett er for lang, eller været ikke er på vår side» 

 • Side 145

  Sykehusdirektøren: "For meg er det viktig å formidle at dette er en stor milepæl, men ingen endelig beslutning"

 • Side 146

  – Et sykehus på Mo vil bli en for stor risiko for våre innbyggere. Vi vil da overføres til Helse Midt

 • Side 147

  - Konklusjonen er lite gjennomtenkt med tanke på god prehospital behandling til majoriteten av Helgelands befolkning

 • Side 148

  Gynekolog maner til kamp: – Kjemp for ei fødeavdeling sør for Korgfjellet

 • Side 149

  Sykehus-ansatte er frustrert og skuffet: – Rapporten er et bestillingsverk fra Mo

 • Side 150

  Sterk styrekritikk av sykehusrapporten: – Den er mangelfull på en rekke viktige områder

 • Side 151

  Rapport med flere mangler: «Hvordan skal helseforetaket kunne leve med at potensielt 12.000 pasienter velger sykehus sør for Helgeland?»

 • Side 152

  – Nå må det jobbes godt sammen med de øvrige kommunene på Sør-Helgeland, slik at sykehuset blir lagt til et bedre geografisk egnet sted

 • Side 153

  Høy temperatur under debattmøtet: – Du tuller, Geir Waage!

 • Side 154

  Sykehusansatte gransker rapporten: – Vi har funnet mange faktafeil og mangler

 • Side 155

  Arrangerer fakkeltog for sykehuset i Sandnessjøen. – Alle som vil forsvare og bevare sykehuset må stille

 • Side 156

  Sør-Helgeland er taperen: – En reversering av sykehustilbudet for øyfolket

 • Side 157

  Sterke reaksjoner etter ekspertgruppas anbefaling: – Vil bidra til å skjerpe konfliktnivået i regionen

 • Side 158

  Les hele rapporten til ressursgruppa her

 • Side 159

  Helgelandssykehuset: «Det er hensynet til pasientene som må telle desidert mest»

 • Side 160

  Ressursgruppa anbefaler ett stort sykehus på Mo i Rana – vurderer Sandnessjøen som et bedre alternativ enn Mosjøen

 • Side 161

  Hele Helgeland holder pusten: – Håper ressursgruppa har tenkt på folk flest

 • Side 162

  Debattmøte i Helgelendingen og på NRK Nordland om sykehusstruktur: - Dette blir en viktig oppsummering