Det sier redaktør og debattleder Geir Arne Glad i Helgelendingen. Debatten kom i stand i samarbeid med foreldreutvalget ved Kulstad skole.

– Skolestruktur engasjerer og særlig når det kommer til spørsmål om nedlegging av skoler. Da forslaget om nedlegging av Kulstad skole kom på den politiske dagordenen vakte det et betydelig engasjement og ikke så rent lite frustrasjon, sier Tone-Berit Lintho i foreldregruppa.

Nå inviteres alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret til en direktesendt debatt onsdag.

– Dette er en viktig og stor lokal debatt der vi som lokalavis har en rolle i å formidle ulike syn og å stille spørsmål ved det som skjer, sier Geir Arne Glad.

– Det ønsker vi å gjøre gjennom denne debatten som vi sender direkte på helg.no. Debatt om viktige lokale saker er selve grunnmuren i ethvert lokaldemokrati, og jeg mener det på alle måter er bra at politikerne som tar beslutningene, nå får anledning til å formidle sitt eget og sitt politiske partis syn. Alle helst skulle vi hatt en slik debatt med publikum tilstede. Men i disse koronatider er det umulig. Men det er et godt alternativ å sende en slik debatt direkte, og ikke minst legge opp til at de som ser på får mulighet til å stille sine spørsmål, sier Glad.

Debatten starter onsdag klokken 19.00 og sendes direkte på helg.no og debattlederen legger ikke skjul på at det lett kan bli høy temperatur.