Stenging av skuterløyper

Vi opplever det hvert eneste år: Når snøen har lagt seg og løypenettet for snøskuter åpner avdekkes det ulovlig kjøring. I forrige uke kunne Statens naturoppsyn rapportere om ulovlig snøskuterkjøring i Blåfjell i Vefsn. Nå truer fagleder for landbruk i Vefsn kommune, Hans Gunnar Otervik, med å stenge deler av løypenettet.

- Jeg er skuffet, rett og slett. Tullkjøring er et misbruk av løypenettet. Skuterløypene er basert på tillit og selvjustis. Vi har ikke ressurser til å få tatt folkene som kjører ulovlig. Dersom selvjustisen ikke fungerer så må vi vurdere å stenge deler av løypenettet. Jeg får jo meldinger fra folk som kjører lovlig i løypene og som er oppgitt over den ulovlige kjøringen, sier fagleder for landbruk i Vefsn, Hans Gunnar Otervik til vår avis.

I 2015 ble det åpnet for økt kommunalt selvstyre til å etablere et løypenett for rekreasjonskjøring med snøskuter. Siden den gang har 34 kommuner etablert nye løyper. Både Vefsn og Grane kommuner har fått sitt løypenett. Hattfjelldal kommune har gjennom mange år hatt et løypenett i drift. I fjor ble det etablert åtte nye, og kommunen har totalt 36 mil med løyper for snøskuterkjøring.

Den sterkeste argumentasjonen for å etablere slike løyper har vært at et fast løypenett forhindrer ulovlig kjøring. I tillegg påpekes det at snøskuter er en fin måte å komme seg ut i naturen på og at unge på bygda får mulighet til å drive en hobby i lovlige former. Men etter hvert som løyper etableres, kommer kravet om nye. Vi har også registrert at stadig flere tar til orde for å åpne områder for fri kjøring. Nå har Stortinget bedt regjeringen fremme en sak der kommunene skal få økt selvråderett når det gjelder å legge til rette for kjøring med snøskuter.

Vi har stor forståelse for den frustrasjonen mange føler når stadig nye løyper i mange sammenhenger fører til økt ulovlig kjøring. Det er en umulig oppgave for politiet eller Statens naturoppsyn å kontrollere at skuterkjørerne holder seg til reglene for bruk av løypenettet. Vi kan heller ikke se at det over tid er en fornuftig ressursbruk. I denne saken er det helt på sin plass å forvente at både snøskuterforeninger og skuterkjørerne selv holder hverandre i ørene. Uten den indre selvjustisen frykter vi at hele problematikken kan utvikle seg til unødvendige konflikter og steile fronter mellom tilhengere og motstandere av snøskuterkjøring og skuterløyper. Det er ingen tjent med.

Hans Gunnar Otervik i Vefsn kommune truer med å stenge deler av løypenettet dersom de som bruker det ikke holder seg til regelverket. Det skjedde i Selbu etter at løypene ble åpnet tidligere i vinter, og der problemet med ulovlig kjøring bare økte. Vi tror et slikt tiltak både kan være effektivt og ikke minst en tankevekker. Det er et fåtall av de som kjører snøskuter som tøyer grensene og tar seg til rette. De ødelegger for det store flertall som bruker løypenettet til det det var tiltenkt. Derfor vil et slikt tiltak også bidra til økt selvjustis.

Når Statens naturoppsyn kun kort tid etter åpning rapporterer om ulovlig kjøring bør det bekymre snøskuterforeningene i distriktet. De må ikke forholde seg tause til problemstillingen, men komme på banen og bidra til å sette en standard. Løypenettet for snøskuterkjøring må ikke misbrukes av et fåtall som ødelegger for de mange som faktisk har glede av denne aktiviteten.