Multiconsult har boret i leira i Tverådalen og det er utplasserte merkepinner i grøfta. Fylkesmannen i Nordland har godkjent at en stor borerigg kan brukes i elva i Tverådalen, som renner ned i vernede, nylig friskmeldte Vefsna.

Veien fra Nes til «Trollvar» må utbedres kraftig for å kunne framføre svært tunge transporter på opptil 60 – 70 meter lengde. Veidekke skal utføre jobben, Eolus skal betale og Vefsn kommune godkjenner tiltaket på den kommunale veien. Øyfjellet vindkraftverk har ikke fått godkjent å starte anleggsarbeidet.

Dersom arbeidet med Tveråvegen starter er det en tjuvstart på prosjektet! Har NVE godkjent anleggsstart på Tveråvegen? Dersom utbedringen av Tveråvegen, mot formodning, hevdes å ikke være en del av vindkraftverket, er Vefsn kommune pålagt å innhente anbud på prosjekter over 500 tusen kroner (Doffin).

Er dette gjort? Er det klokt/lovlig at Vefsn kommune tillate at Eolus dekker alle kostnader med å utbedre Tveråvegen før NVE har godkjent oppstart og før arealdisponering for vindkraftverket er vedtatt? Det er på ingen måte sikkert at Eolus noensinne(!) vil få godkjent verken detaljplan (MTA) eller at arealet i planområdet reguleres som industriområde (ref saken om Statlig arealplan).

Vefsn kommune gjør klokt i å opptre formelt objektivt i saken. Det er absolutt ikke god forvaltningskikk å setter seg i «takknemlighetsgjeld» til utbygger før kommunen skal ta stilling til arealregulering for Øyfjellet vindkraftverk.