Ut­set­ter kon­tro­ver­si­ell endring: – Jeg er vel­dig glad for at det har skjedd

Fyl­kes­råd Kirs­ti Saxi fikk kraf­ti­ge re­ak­sjo­ner da hun ville end­re distriktsmusikerordningen. Nå inviterer hun til dialog.