Det fastslår Urbanet Analyse i sin oppsummering i rapporten «Eventuell endring i lufthavnstrukturen på Helgeland», som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

– Den prissatte virkningen går i favør av å beholde dagens lufthavnstruktur på Helgeland (nullalternativet). De ikke prissatte virkningene går svakt i favør av å bygge Hauan uten samtidig nedleggelse av Mosjøen lufthavn. Alternativet hvor Hauan bygges og Mosjøen lufthavn legges ned kommer dårligst ut både med hensyn til prissatte og ikke prissatte virkningen, sistnevnte knyttet til helseberedskap, opplyser Urbanet i rapportens konklusjon.

Les hele rapporten her

Videre skriver Urbanet at alternativene (tre alternative løsninger for lufthavnstruktur er vurdert, red.anm.) bør «vurderes på nytt i lys av oppdaterte anslag for investeringskostnader. Rapporten fastslår også at «nedgang i trafikantnytte gjør det minst lønnsomt å legge ned Mosjøen lufthavn».

Under dette siste punktet skriver Urbanet at «bygging av Hauan med samtidig nedleggelse av Mosjøen lufthavn vil være mindre lønnsomt enn alternativet hvor Hauan bygges og Mosjøen beholdes».