Upresist om likelønn i Helgelendingen

Av

Avisa Helgelendingen omtaler på lederplass mandag 24. februar debatten om likelønn. Vi i FO er glade for at Helgelendingen tar dette på alvor, men må likevel påpeke noen upresise og til dels feilaktige påstander.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 30 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 80 prosent av våre medlemmer er kvinner.

For det første: FO ønsker ikke en likelønnspott, men ønsker å se nærmere på likelønnspott som et mulig virkemiddel for å tette lønnsgapet. Det FO ønsker er at LO på samme måte som vi internt har sett på lavlønnsproblematikken gjør det samme med likelønnsproblematikken. FO ønsker en faktabasert tilnærming til utfordringene med ulikelønn. Derfor har vi tatt initiativ til å få fakta på bordet gjennom en ny rapport fra Core – senter for likestillingsforskning. Den viser blant annet at vi bør behandle lavlønn og likelønn separat.

For den andre: Lavlønnsprofiler på lønnsoppgjør har hevet kvinnelønna, men ikke tettet lønnsgapet. Problemet er at det settes likhetstegn mellom likelønn og lavlønn. Funnene i rapporten fra Core viser at slik er det ikke. Avstanden i lønn mellom kvinner og menn er høyere jo lenger opp i hierarkiet du kommer. Den viser også at likelønnsgapet for bachelorutdannede er større enn for arbeidsmarkedet for øvrig. Dette er et faktum vi er nødt til å erkjenne. Uten det kommer man ikke videre i å tette lønnsgapet. For å sitere lederen i Helgelendingen så er tallenes tale klare (krystallklare). For ordens skyld så viser tallene fra SSB at menn tjener mer enn kvinner stort sett innenfor alle yrkesgrupper. FO stiller seg bak å løfte lavlønte, men vi har belegg for å kreve at det gjøres noe særskilt for bachelorutdannede innenfor omsorgsyrkene der likelønnsgapet er størst.

For det tredje: Frontfagsmodellen er kjønnsnøytral i den forstand at den ikke gjør noe med forskjellene. Grunnen til skjevheter i lønnsdannelsen mellom kvinner og menn skyldes to forhold. Den ene er at kvinnedominerte grupper ofte verdsettes lavere enn de mannsdominerte gruppene. Den andre er at måten lønnsforhandlingene foregår på bidrar til at lønnsforskjellene mellom sektorene forblir den samme. Det er dette FO ønsker at man ser på med nye øyne.

Dette tankekorset må vi ta tak i for å løse likelønnsutfordringene. Vi må gjøre noe med likestillingens vikeplikt. I et likelønnsperspektiv må likelønn som regel vike for hensynet til industrien og lavtlønn. Det er dette FO nå ønsker at vi tar en helhetlig, analytisk og faktabasert debatt rundt, noe forskningsrapporten fra Core også antyder at vi bør.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags