Gå til sidens hovedinnhold

Unio-streiken - Hvor er politikerne?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag streiker sykepleiere, lærere og flere andre grupper i kommunesektoren. De streiker først og fremst for framtida. I kommuner over hele Norge ser man en krise. En krise hvor det blir større og større problemer med å rekruttere og beholde gode kompetente arbeidstakere med en utdannelse bak seg. Hvem har så ansvaret for at det er nok sykepleiere på sykehjemmene og lærere i klasserommene og i barnehagene?

Det er med stor undring å se at ingen politikere uttaler seg noe særlig om Unio-streiken, som nå pågår. Har vi ikke valgt politikerne inn på Storting, i fylkesting og i kommunestyrene for at de skal passe på at det er nok lærere i både barnehagene og skolene våre? Og er det ikke de samme politikerne som har ansvar for at det er nok sykepleiere på sykehus og sykehjem i landet vårt?

Jeg tenker at det er på høy tid at politikerne snart får opp øynene og gjør noe med problemet. I dag mangler vi 7000 sykepleiere i Norge. Da har vi et rekrutteringsproblem! Og når 15 % av all undervisning i grunnskolene og 21 % i videregående blir gjort av folk som ikke har lærerutdanning. Da er det jo noe som er galt? Er det ikke?

Min påstand er at hvis politikerne hadde hatt vilje, så kunne de, uten store problemer, løst denne utfordringen. Hadde de hatt vilje til å bruke noen av milliardene de har til rådighet på økte lønninger til lærere og sykepleiere, kunne de løst denne rekrutteringskrisen. Problemet er bare viljen. Når viljen ikke er der så kommer også unnskyldningene. «Det er partene i arbeidslivet som har ansvaret».

Ja, partene i arbeidslivet har et ansvar, men det har også politikerne. I dag sitter Venstre, og Guri Melby som sjef for Kunnskapsdepartementet. Venstre og Guri Melby gikk til valg på at lærerlønningene skulle opp. Etter 8 år er resultatet at lærere har hatt en dårligere lønnsutvikling enn alle andre kommunalt ansatte. Fra 2004-2019 hadde lærere i skole 14,1% dårligere lønnsutvikling enn andre kommunalt ansatte.

Nå er det selvfølgelig andre partier som også bør kjenne sin besøkelsestid i dette spørsmålet. Det må lønne seg å ta høyere utdanning. Hvis ikke vil færre og færre ta høyere utdanning og krisen bare øke. Sentrale politikerne må komme på banen for å sikre høyere lønn til lærere og sykepleiere. Kommunene trenger denne kompetansen og sentrale politikere har også et stort ansvar for at kommunene har den kompetansen de trenger. Det er ikke bare partene i arbeidslivet som kan rydde opp i dette.

Hva med lokale politikere da? På den fronten er det dessverre enda mer stille enn hos sentrale politikere. Det er i kommunene hvor problemet ligger. Lokale politikere burde vært mye mer i media og frontet utfordringene vi står ovenfor. Lokale politikere kan og bør også legge et mye større press på både KS og sentrale partifeller. Kommunene sliter med rekruttering av sykepleiere og lærere. De sliter også med å beholde på disse og da må det mer penger inn for å løse krisen. Mer penger i form av lønn.

Virker det da å bruke lønn som virkemiddel? I Nordland har vi et eksempel på en kommune som ønsket å gjøre noe med for få søkere på lærerstillinger. 90 000,- ekstra i lønn til de som skulle ansettes. De har hatt stor økning på søkere til lærerstillinger etter dette. Lønn betyr noe for folk og dette viser at hvis lønnen til lærere og sykepleiere øker, vil en også få mange flere til å ta denne utdannelsen i framtiden.

I Norge har vi vært veldig heldige med et oljeeventyr uten like. Dette eventyret nærmer seg raskt slutten. Hva er løsningen vår på dette? «Kunnskap er den nye oljen» sa Erna Solberg i en nyttårstale for noen år siden. Noe lignende kom det også fra Jens Stoltenberg da ha satt som øverste sjef i Norge. Skal vi lykkes med drømmen om et kunnskapssamfunn trenger vi lærere i alle klasserom. Lærere med utdannelse. Ikke bare «folk som hentes fra gaten» fordi skolene og rektor mangler nok lærere med lærerutdannelse.

Det er lærerne som lærer ungene våre å skrive og lese. De lærer ungene våre matematikk og engelsk. Det er lærere som er grunnfjellet i et kunnskapssamfunn, men da må vi også være villige til å betale folk for å bli lærere. Høyere lønn gjør yrket mer attraktivt. Høyere lønn må også til for å få slutt på streiken i Unio. Politikere, gi KS og kommunene mulighet til å løse denne krisen.

Kommentarer til denne saken