Eila (16): – At rådmannen vil droppe lokal «Helsesista» viser at han ikke lytter til ungdommen

Helgelendingen vil bli bedre kjent med ungdommen. I en fast spalte vil vi framover stille de samme spørsmålene til en rekke ungdommer fra vårt dekningsområde.