Underviser på Snapchat: – Jeg er ikke spesielt digital av meg, men jeg synes dette går overraskende bra

Kulturskolelærere og elever har fått en ny hverdag og undervisningen i musikk og dans foregår nå gjennom digitale flater.