Gå til sidens hovedinnhold

«Uklokt flyplass-løfte fra Høyre-leder i Transportkomiteen»

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 26. august kunne vi lese følgende i Rana Blad: Leder for Stortingets transportkomite, Helge Orten (Høyre) vil ha både flyplass og dypvannskai på plass fort. «Flyplassen skal bygges og regjeringen skal bevilge penger til denne», sier han til avisa. Statsminister Erna Solberg kom med et tilsvarende løfte i Bodø 16. august.

Vi ber om svar på følgende spørsmål:

1) Mener Helge Orten at det er passasjergrunnlag i Rana-regionen for en stor flyplass på Hauan i Rana? Urbanet Analyse skriver i sin rapport at passasjergrunnlaget (kabinfaktoren) på et stort jetfly blir på 28 % i 2025 dersom Mosjøen lufthavn ikke legges ned og på 43 % prosent i 2055 dersom Mosjøen lufthavn legges ned. (s. 30)

Lønnsom drift krever et passasjergrunnlag på 70-80%. Mener Orten at Urbanet Analyse tar feil?

2) Avinor skriver i brev til Samferdselsdepartementet, datert 12. mars i år, at etaten verken kan bygge eller drive en ny stor flyplass i Rana av økonomiske grunner. Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt, påpeker Avinor. Hvem mener Helge Orten skal drive denne flyplassen i stedet for Avinor?

3) Under ledelse av Nikolai Astrup (Høyre) vedtok Transportkomiteen en merknad i juni 2017 der det står at flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen skal opprettholdes etter at storflyplassen i Rana er bygd. Stortinget sluttet seg til denne merknaden både 15. og 19. juni 2017. Er Orten enig i at flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen opprettholdes?

4) Tror Transportkomitéens leder at en privat flyplass på Hauan kan drives uten at flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen legges ned? Hvem skal dekke driftsunderskuddet?

Når flyplassen i Rana står ferdig, «vil det bli et før og etter på Helgeland», sier Helge Orten til Rana Blad. Dessverre har han rett. Hvis det blir bygd storflyplass i Rana, vil Rana og deres politiske støttespillere kreve nedleggelse av flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen for å øke passasjergrunnlaget, og deretter argumentere med at både statlige og private arbeidsplasser må legges til Rana som eneste kommunen på Midt- og Nord-Helgeland med flyplass.

Strategien er velkjent.

Samtidig som rikspolitikere fra Høyre setter fokus på et meget kontroversielt flyplass-prosjekt i valgkampen, legger Høyres lokallag ned et seriøst valgarbeid i kommunene sør for Korgfjellet, der et flertall av helgelendingene bor. Og dette flertallet ønsker ingen storflyplass i Rana. Høyre risikerer nå å tape mandater både ved kommunestyre- og fylkestingsvalget på grunn av rikspolitikeres lite gjennomtenkte løfte om storflyplass i Rana.

Jørn Aavik, Roy Otto Solvang, Kåre Bergsnev
Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn

Kommentarer til denne saken