Tusen takk for klar tale, Gry prest!

Av
DEL

LeserbrevJeg leser i Helgelendingen at presten vår, Gry får kritikk for tydelig ordvalg i sitt brev til OED minister Tina Bru om overgrepet mot reindriften ved utbygging av Øyfjellet vindkraftverk.

Etter det jeg forstår støtter prosten engasjementet i saken, men påpeker at enkelte formuleringer er sterke. Dette med ordvalg er en sak, mye viktigere er det at Den Norske Kirke evner å verdsette og støtte prester og andre ansatte som engasjerer seg i urett og støtter de som blir utsatt for overgrep.

Historien forteller oss, dessverre, at kirka vår her har et klart forbedringspotensiale. Barnelæren min fra søndagsskolen og konfirmasjonsundervisning om at Jesus ofret livet for de svake og undertrykte sitter i meg fortsatt.

Derfor spør jeg om ikke dette engasjementet er langt overordnet regler for besteborgelig konversasjon? Skal ikke en skikkelig prest reagere når hun ser at demokrati, lover og regler bli overkjørt av grådighet og kynisme?

Skal presten virkelig knebles når hun taler saken for et lite reinbeitedistrikt som kjemper for livet mot verdens kapitalkrefter og Den Norske Stat?

Utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk vil direkte true samenes reindrift, en eller flere enheter må legges ned. Dette betyr i praksis at urfolket vårt blir fordrevet bort fra sitt område der også utbygger, Eolus, erkjenner at samene i århundrer har driftet med rein.

Definisjonen er: "- Etnisk rensing, betegnelse for å fordrive en folkegruppe fra et nærmere angitt landområde ved hjelp av tvangsmidler, press eller frykt." Ja, det er en spissformulering, men det beskriver dessverre situasjonen Jillen - Njaarke reinbeitedistrikt nå er satt i.

Brevet Gry prest har skrevet til Olje - og energiminister Tina Bru er preget av sterkt engasjement og tydelig språk - det er flott at det opprører. Det er ofte slik med sannheten. Vi må nå virkelig støtte opp om den flotte presten vår!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags