Trykket på fritidsboliger og tomter har i hvert fall ikke gått ned etter at skuterløypene kom

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev I 2015 fikk vi en endring i motorferdselsloven som gjorde at kommunene kunne legge til rette for snøskuterløyper. Dette var noe som det lenge hadde vært stor interesse for i Grane kommune. Hattfjelldal hadde hatt det som et prøveprosjekt i noen år med gode resultat. 

Dette ble raskt en sak for politikerne i Grane, og det ble vedtatt å gå videre med planene. Administrasjonen fikk i oppdrag å prøve å gjennomføre dette.

Alle berørte parter ble utover høsten kontaktet, aktuelle traseer ble skissert. Det var en stor velvilje for å få dette til, dette var noe bygdefolket ville ha. 

Det ble på senhøsten satt i gang et arbeid for å få løypetraseer klare, det var mange ildsjeler som sto på for å få dette i stand. Iveren var stor, positiviteten likeså. Det var tent en ny gnist blant folk.

På nyåret i 2016 ble det åpnet et veldig flott løypenett i Grane. Det var en ny giv, noe nytt. Som virket å gi bygda et nytt liv, folk i alle aldre kom seg ut på tur. Det ble et nytt og bedre samhold. Noen på ski, noen på skuter. De som går på ski får oppkjørte løyper på flere steder, noe jeg tror bidrar til at flere kommer seg ut på ski.

Jeg mener at skuterløypene har åpnet mange muligheter, ungdommene som kommer fra bygda vil i større grad tilbringe fritiden der på vinteren etter at løypene kom. De kommer hjem. Det er jo akkurat det bygdene trenger, det må være liv. Det kan ikke være bare et sted folk skal komme til for å se noe som er helt dødt. Det finnes noen som prøver å bo å leve her hele året. 

Men når det gjelder å få et velfungerende løypenett, så må de legges slik at du kan passere noe som er verd en stopp, det kan ikke være på en ende. Det å kjøre milevis en vei for en kopp kaffe er det de færreste som gjør. Det har en tid vært planer om en løype langs nedre Fiplingvatn, nettopp for å få en løype som fungerer bedre og henger mer sammen. Det blir en bedre tilknytning mellom Majavatn/Namsskogan og Fiplingdal, fører bygdene tettere sammen. Dette er noe som kunne gjort det lettere å få til et tilbud om bevertning og et eventuelt overnattingstilbud på turen. Det er også et ønske blant mange hytteeiere om en slik løype, med tilknytning til sine hyttefelt. Trykket på fritidsboliger og tomter har i hvert fall ikke gått ned etter at skuterløypene kom, det er mange som har kjærkomne ekstrainntekter i form av salg av hyttetomter, og tjenesteyting ellers. 

Det påstås av enkelte at områdene blir rasert, fisket ødelagt, stillheten og freden likeså. Lokale grunneiere er bare interessert i profitt og egen vinning. Mens det som er realiteten er at man vil at bygda man bor i skal være fylt med liv og røre, og en plass der alle kan trives. Jeg mener det skal være plass til alle, man må gi og ta. Vise hensyn, tilpasse seg andre og respektere andres interesser. Vi har mange flotte områder som blir mer brukt nå, det kan vel ikke være noe som er bedre enn det. Samtidig har vi enorme områder som er helt urørt, sånn at de som vil være helt alene har all verdens mulighet til det.

Jeg har stor tro på at dette er noe vi skal få til å fungere til det beste for alle i årene som kommer. Det beste må jo tross alt være levende bygder. 

Ønsker alle en fin vinter både på ski og skuter!

Mads Kroken 


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken