Å si noe for syns skyld

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Hotell- og habilitetssaken«I ettertid kan vi si her er det ting som burde vært gjort annerledes og bedre, primært i forhold til formelle politiske milepæler. Det er viktig. Det er ikke noe som helst tvil om det.», sa administrasjonssjef Børge Toft under gårsdagens kommunestyremøte i Alstahaug. Han la til: «Jeg har ingen problemer med å erkjenne det og det er mitt ansvar». Han uttalte likevel flere ganger at han var uenig i Kontrollutvalgets konklusjoner.


Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø (Ap) sa: «Jeg ser også, og har ikke noe problem med å innrømme, at her er det ting som kunne vært gjort annerledes. Kanskje burde vært gjort annerledes, ikke bare kanskje, men skulle vært gjort annerledes.» Men ordføreren uttalte samtidig at han ikke kunne se at noen har opptrådt klanderverdig, at saken var blåst ut av proporsjoner og at han ikke var enig med rapporten fra kommunens eget Kontrollutvalg.
 

Margit Steinholt (Rødt) sa at «Kontrollutvalget kan mene hva de vil og si hva de vil», og anmodet politikerne om å ta rapporten til orientering. Hun fikk støtte fra Trond Johansen (Frp), som fremmet forslag om at rapporten skulle tas til orientering. Han sa følgende: «Å ta rapporten til etterretning blir meningsløst, for da står vi inne for alle ordene som står der. Vi får eventuelt ta den til orientering».
 

Bill Rønning (Ap) sa at «Vi skal være klar over at vi må ha Kontrollutvalget til å se oss i kortene. Vi har ikke vært nøyaktige nok». Rønning var opptatt av at rapporten skulle tas til etterretning, fordi «å ta den til orientering har ingen betydning».
18 stemte for Johansen sitt forslag. 9 stemte for Rønnings.
 

Å ta noe til etterretning betyr «å få en melding om noe og rette seg etter det som står der». I motsetning til å ta noe til orientering, som betyr «at man godkjenner at man har fått en redegjørelse om saken».
Dette handler ikke om ordkløveri. Det handler om en kommuneledelse og politikerne som aksepterer at rapporten er levert, men som ikke er villig til å ta innholdet og kritikken innover seg: De bruker uforpliktende ord, men unngår forpliktende handling. Innbyggerne i Alstahaug bør kreve mer.
 

De fortjener rett og slett politikere som tar lærdom av sine feil, slik at de kan forbedre seg. De fortjener en administrativ ledelse og politikere som ærlig sier at det er begått feil, som oppriktig beklager – og som framfor alt ønsker å gjøre noe med det. Først da kan de forhindre at tilsvarende skjer i framtiden.

Innbyggerne i Alstahaug bør kreve mer.

Artikkeltags