Trekker seg fra styret i Helgeland Skylift med umiddelbar virkning: - Vi oppfordrer eierne til å kaste de gjenværende medlemmene

Tre av styremedlemmene har mistillit til jobben som gjøres med det ambisiøse prosjektet.