Nordlys: I løpet av en uke har det skjedd tre overdosedødsfall i Tromsø. Alle de døde er menn i midten av 20-årene. Nå advarer politiet mot svært kraftige medikamenter i omløp.

- Vi er bekymret for at det i en del miljøer har sirkulert piller som kan være dødelig. Disse sirkulerer blant unge mennesker i Troms, sier Yngve Myrvoll, leder for Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

Alle de tre er funnet omkommet på privatadresser. Det er også gjort beslag som gir politiet grunn til å se overdosedødsfallene i sammenheng. Politiet har ikke mottatt endelig toksikologirapport fra obduksjonene, og kan derfor ikke konkludere med at dødsårsaken er den samme.

- Fellesnevneren i alle dødsfallene er at det har vært kombinasjonsbruk, der det har vært blandet piller og alkohol. Nå jobber vi med å oppspore kilden til dette stoffet, sier Myrvoll.

Han sier politiet er kjent med at tablettene omsettes i sosiale medier.

- Vi er selvsagt bekymret for situasjonen som er nå. Vi advarer sterkt mot å ta tabletter man ikke kjenner innholdet i.