Helgelendingen brakte nylig fram saken om trailersjåføren Sergey Chabarov, som etter å ha kjørt av veien, ble værende i Norge uten å få hjelp fra sin arbeidsgiver Girteka Logistics.

Med en ødelagt trailer kom Chabarov seg ikke noen vei og ble nødt til å overnatte i førerhuset i flere dager. Det eneste selskapet gjorde for å hjelpe var å hente hengeren.

Les også: Skylder på dårlig vær

– Dette er et av mange eksempler som viser det akutte behovet for allmenngjøring innen godstransportsektoren, sier Svein Furøy, leder for Yrkestrafikkforbundet (YTF).

YTF har fremmet krav om allmenngjøring innen godstransportsektoren, blant annet som følge av den sosiale dumpingen utenlandske sjåfører utsettes for i deres arbeidsgiveres jag etter å kutte kostnader. Kutt som skjer på bekostning av deres ansattes ve og vell.

– Sosial dumping i godstransportsektoren er uakseptabelt, og utenlandske transportselskaper bør møtes med minimumskrav for hvordan de skal behandle sine ansatte om de vil utføre oppdrag i Norge, sier Furøy, som mener at også selskapene som bestiller inn tjenestene må ta en del av ansvaret.

– Disse selskapene kan ikke gå rundt med skylapper og late som ingenting er galt fram til media tar saken. Her må selskapene være sitt ansvar bevisst, og ikke bestille fra selskaper som driver rovdrift av sine ansatte, sier han.

Allmenngjøring innen godstransportsektoren vil innebære at alle godsselskaper som ønsker å utføre oppdrag internt i Norge, vil bli møtt med minimumskrav om hvordan deres ansattes lønnsnivå skal være og vilkårene de jobber under. På den måten unngås en situasjon der en sjåfør finner seg strandet i Norge uten hjelp, uten at arbeidsgiver tar ansvar.

– Vi kan ikke tillate sosial dumping på våre veier, og vi kan ikke la selskaper som Girteka Logistics spekulere i å gi utenlandske sjåfører elendige vilkår. Allmenngjøring må gjennomføres, avslutter Furøy.

Les også: Hentet hjem på nyttårsaften