Sist fredag fremla samferdselsministeren Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 – 2033. En av de store vinnerne i nye NTP, er trafikksikkerheten.

På 1960-tallet ble rundt 15 000 barn og ungdom drept og hardt skadd i trafikken.

I 1971 meddelte Liv Aasen (Ap) følgende: «I perioden fra 1970 til 1990 regner man med at det vil bli liggende igjen på veiene våre 14 500 drepte og 400 000 mer eller mindre alvorlige skadde. Jeg bruker med hensikt utrykket "bli liggende igjen", for man må faktisk over slagmarken i krig for å finne tilsvarende tall.»

Ordene til Aasen er harde, og kunne fort blitt en realitet om trafikksikkerhetsarbeidet ikke ble bedret. Utviklingen har vært formidabel, og siden år 2000 har Norge redusert trafikkdrepte ungdommer med 80 prosent.

Og færre trafikkdrepte unge skal det forhåpentligvis bli. I fremleggelsen av NTP er Knut Arild Hareide tydelig. Regjeringen har satt seg som mål at innen 2050 skal ingen miste livet i trafikken, og videre prioriterer regjeringen å bruke 500 millioner kroner i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan til tiltak som bedrer trafikksikkerheten for barn og unge.

Høy fart, ruspåvirket kjøring, uoppmerksomhet og manglende bruk av bilbelte er eksempler på atferd som gir sterkt forhøyet risiko for alvorlig skade eller død. Å motvirke slik atferd vil være et viktig innsatsområde i planperioden.

Vi leser med stolthet at NTP trekker frem Ung i Trafikkens arbeid som eksempel på tiltak som forebygger drepte og hardt skadde ungdommer. Satsingen i NTP skaper muligheter til en betydelig styrking av Ung i Trafikken og andre trafikksikkerhetsorganisasjoners arbeid for å forebygge nettopp høy fart, ruspåvirket kjøring, uoppmerksomhet og manglende bruk av bilbelte.

Det er mange familier i vårt langstrakte land, som uten å være klar over det, bør være svært takknemlig og glad for den nye transportplanen. Dette er en plan som over de neste tolv årene reduserer sjansen for at du og jeg mister en venn i trafikken.