Statens vegvesen melder i en pressemelding at en strekning på 1,3 kilometer mellom Gofahaugen og Strauman på den nye E6 nord for Mosjøen blir åpnet torsdag.

E6 i dette området har vært stengt for gjennomkjøring siden 6. mai, fordi den nye veien her bygges i veilinja til den gamle veien. Torsdag kveld blir altså veien i området åpnet igjen.

– Da kan bilistene kjøre på 1,3 kilometer nybygget vei, skriver veivesenet.

Noe arbeid gjenstår på strekningen, men ikke så mye at veibanen ikke kan brukes av trafikantene.

– Til høsten åpner vi ytterligere 900 meter av det nye veisystemet, inkludert Strauman og Dønfos bru, opplyser veivesenet videre.

I perioden veien har vært stengt har omkjøring foregått via fylkesvei 78 i Drevjadalen / Ømmervatnet.