Gå til sidens hovedinnhold

Tør vi stole på at Sparebank 1 Helgeland tar opp hansken og sikrer tilstrekkelig støtte til storhallprosjektet?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Skivebom for samfunnsløftet

Sparebank 1 Nord-Norges veldedighetsfond Samfunnsløftet har ikke funnet prosjektet med ny storhall i Mosjøen godt nok til å gi økonomisk støtte. Det må være det nærmeste man kommer skivebom. Vi snakker om et samarbeid mellom 17 ulike lag og foreninger om et prosjekt som skal bidra til aktivitet og trivsel først og fremst for unge mennesker, og som vil være en arena for en rekke ulike aktiviteter i byen.

Vi håper avslaget fra Sparebank 1 Nord-Norge ikke er det første signal om at sponsormarkedet på Helgeland er i ferd med å tørke inn på grunn av det «strategiske samarbeidet» mellom Sparebank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank. Et samarbeid som innebærer at Helgeland Sparebank har blitt Sparebank 1 Helgeland, og at Sparebank 1 Nord-Norge har overlatt markedet på Helgeland til den «nye» banken. I så fall bør Sparebank 1 Nord-Norge snarest oppdatere sin egen beskrivelse av hva man mener samfunnsløftet faktisk skal være.

Storhallprosjektet i Mosjøen er et samarbeid mellom 17 ulike lag og foreninger i kommunen. Knapt noen gang har man sett liknende felles initiativ for å få realisert et stort idrettsprosjekt som vil ha en uvurderlig betydning for hele lokalsamfunnet i mange år framover. Hallen er tenkt å romme en rekke ulike idrettsaktiviteter og vil være en rugekasse for alle typer idrett.

Sparebank 1 Nord-Norge sier selv at samfunnsløftet skal tuftes på lokalt engasjement og dugnadsvilje. Det skal være prosjekter som treffer flere og de skal bidra til verdiskaping og utvikling. Banken ønsker å støtte prosjekter som løfter hverdagen og som knytter lokalsamfunnet sammen. Vi skulle tro storhallprosjektet på denne bakgrunn er midt i blinken for samfunnsløftets ambisjoner. Men slik er det åpenbart ikke. Det er heller ikke slik at de 17 lag og foreningene i Vefsn som har søkt støtte får noen forklaring på hvorfor de får avslag, utover at pengesekken er begrenset til 158 millioner kroner ved denne tildelingen, at det er mange gode formål og at storhallprosjektet ikke nådde opp i konkurransen.

Det kan også være vel verdt å merke seg at Sparebanken 1 Nord-Norge har tuftet sin suksess på å profilere seg som en nordnorsk drivkraft for utvikling og vekst i hele landsdelen. Da framstår det som mer enn merkelig at man ikke tar et initiativ fra en samlet idrettsbevegelse i Vefsn mer på alvor. Og det oppleves som arrogant at banken, som har bygd seg opp på, og som lever av det de får fra kundene i landsdelen, ikke går i dialog for å imøtekomme et slikt unikt dugnadsprosjekt.

Vi registrerer at Sparebank 1 Nord-Norge har vært svært romslig med støtten til andre og liknende prosjekter i regionen. Men det var før det «strategiske samarbeidet» med Helgeland Sparebank var et faktum. Vårt spørsmål er nå om vi tør stole på at Sparebank 1 Helgeland tar opp hansken og sikrer tilstrekkelig støtte til storhallprosjektet? Banken bør svare ut sine ambisjoner så snart som mulig. De som ellers forfekter initiativ, innovasjon og nytenking må på banen – nå.

Les også

Idrettslagene fikk nei fra Samfunnsløftet: – Skuffet og overrasket over svaret

Kommentarer til denne saken