Tommelen opp fra Hulda – i gang med et bedre tilbud i Mosjøen

Dette blir bra både for fagmiljøet og ikke minst for pasientene ved sykehuset i Mosjøen.