– Det er uakseptabelt at regjeringen lemper på forpliktelsene selskapene har i nord, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

I Brønnøysund og Sandnessjøen har kommunene satset betydelige ressurser de siste årene for å legge til rette for oljerelaterte aktiviteter.

– Lavere aktivitet på sokkelen gir store konsekvenser for helikopter-, forsynings og leverandørindustrien i Nordland. Da må man ta de grepene man kan for å opprettholde så mye aktivitet som mulig, fastslår fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

PUD-en i retur

I Nordland registrerer man at PUD-ene (plan for utvikling og drift) uthules. Senest ved at Statoil ønsker å gå bort fra sin forpliktelse i forbindelse med plassering av SAR-Helikopter i Brønnøysund.

– Den opprinnelige avtalen er signert med Stortingets velsignelse, og endringer av denne skal behandles av Stortinget selv. Vi krever at olje- og energiminister Tord Lien tar eventuelle endringer av PUD Aasta Hansteen, tilbake til Stortinget for politisk behandling, argumenterer ordfører i Brønnøy, Johnny Hanssen.

Negative ringvirkninger

AkerSolution sin strategiske satsing i Nord-Norge ga en forventning om større fokus på landbasert industri innen denne næringen. Flere lokale industrivirksomheter på Helgeland har også hatt en stor fremtidstro på landbasert industri, og har brukt store ressurser på sin satsing innen offshorerelatert industri.

– Spesielt Helgeland merker dette gjennom økte ledighetstall innen olje- og gassnæringen. Som igjen påvirker annen lokal næring, sier ordfører i Alstahaug Bård Anders Langø (Ap).

Nytteløse samtaler

Etter samtaler og møte med politisk ledelse i olje- og energidepartementet torsdag 28. januar fylkesrådsleder Norvoll og ordførerne Hanssen og Langø om mulig enda mer bekymret.

– Olje og gassnæringen på Nordlands sokkel vies oppmerksomhet gjennom uttak av verdiene langs kysten, men vi ser liten politisk vilje for å skape ringvirkninger på Helgeland. Vi forventer at olje- og energiministeren Tord Lien gjennom tildeling av lisenser følger opp den politiske linja som har vært kjørt over lang tid. Nemlig at nye funn skal gi aktivitet i hele Nord-Norge, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.