For reisende fra Helgeland som skal med tog til Trondheim, vil det bety at reisen tar to timer lengre enn planlagt. Vy varsler at toget som går sørover fra Mosjøen klokka 09.27 torsdag morgen er ventet å bli 120 minutter forsinket fra Grong.

«Vy setter ikke opp alternativ transport for avgangene som er berørt før, under og etter streiken. Kostnader til alternativ transport blir ikke refundert. Vy beklager ulempene dette medfører for deg som kunde», skriver Vy på sine nettsider.

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. Tog, busser, trikk og T-bane vil stoppe, og det holdes demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt mindre markeringer over store deler av landet.

Streik var det også forrige torsdag, da også mellom klokka 12 og 14.

Fagforbundene protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke. Den vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i NJF.

Forbundsleder Rolf Ringdal i NLF sier at regjeringen vil flytte makten til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid.

– Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, sier Ringdal.