Det heter at politikk er det muliges kunst. Det handler om å få resultater. Muligheten for ett sykehus sentralt på Helgeland er et fint ønske, men politisk umulig i overskuelig fremtid.


Derimot kan det være realistisk med ett sykehus fordelt på fire lokasjoner. Det største plasseres på Mo og mindre sykehus i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Nordlandssykehuset i Bodø blir hoved sykehuset for hele regionen. For å lykkes kreves det fornuftige funksjonsfordelinger mellom de fire sykehusene. Helgeland er utfordrende både geografisk og klimatisk. Løsningen med fire sykehus vil gi alle innbyggerne nærhet til trygg og god helsehjelp. UNN er hoved sykehus for seks lokale sykehus og det samme blir Nordlandsykehuset med denne modellen.


Kun ett sykehus på Helgeland ville blitt plassert i Mo I Rana. Med Rana sin nære kontakt til sentrale myndigheter er noe annet utenkelig. Når Avinor antydet at flyplassen på Mo kunne bli utsatt, ble de irettesatt av sentrale politikere. Det er kun ett eksempel på deres påvirkningskraft. ETT Sykehus på to lokasjoner var en politisk hestehandel, som ikke engang har imponert de mest hardbarkede spillerne på Bjerke Travbane. Men ethvert vedtak er bare gyldig til neste vedtak, og til og med tidligere helseminister Høie har nå gjort endringer i sitt framtidsvalg.


Realitetsorientering og erfaringsbasert læring er viktig også i politikken. Det er utrolig dumt å foreslå noe, som man på forhånd burde forstått, at man vil tape. Spesielt når tapet vil få så store konsekvenser og ramme så mange innbyggere. Tiden er ikke økonomisk eller politisk moden for kun ETT sykehus. Hvis den en gang blir det, kan hver enkelt kommune på Helgeland fremme sitt eget kandidatur med stolthet.


Nå må alle lokale politikere kjempe fot å beholde Vefsn Sykehus. Det må være fokuset nå! - Og bland ikke inn andre urealistiske forslag.


Knut Wulff Hansen