Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til leserbrev fra Håkon Johansen 2/12: "Vi skulle basere oss på fakta, skulle vi ikke?"

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Så flott at dere krever et sykehusvedtak basert på fakta og ikke politikk! Der er vi helt enige!
Videre vil du klare opp i det du mener er feilaktige tolkninger og opplysninger.

Du sier Rana-regionen ikke er størst når det gjelder folketall. Ja, det kan stemme det, alt etter hvordan man måler det. Gjennom hele sykehus-debatten har Rana-motstanderne på sør-Helgeland laget en imaginær grense gjennom Korgfjellet, angivelig for å finne et slags geografisk midtpunkt og mene dette er viktig. Dette fjellet ligger ca. 30 min kjøring fra Mo i Rana. Gjennom dette påberoper dere dere mye befolkning som har kortere vei til Mo i Rana enn Sandnessjøen. Det er 112 km å kjøre fra Hattfjelldal til Mo i Rana, og 138 km å kjøre fra Hattfjelldal til Sandnessjøen, bare for å trekke frem et eksempel.

For det første, hvis du skal finne et geografisk midtpunkt på Helgeland må du betydelig nærmere Mosjøen enn Korgfjellet, og tallene blir helt annerledes enn de du fremstiller. Du skriver «Det er enkeltmennesker som har behov for best mulig sykehustilbud, og det er derfor antall enkeltmennesker som teller i denne sammenhengen.» Helt enig. Det er enkeltmenneskene som teller, alle enkeltmenneskene. Derfor har den eksterne faglige ressursgruppa sett på avstander og befolkning, hvor de har inkludert alle uten å sette opp noen imaginære polariserende grenser. De har altså kommet frem til at hvis man ser på hele regionen som sokner til Helgelandssykehuset, så blir forskjellene i avstand og transport minimalt forskjellige ved de forskjellige ett-sykehusløsningene. Det blir derfor tillagt minimal betydning i vurderinga, sett opp mot mange andre faktorer som er vesentlig viktigere hvor Rana blir foretrukket, blant annet innen bærekraft og bemanning. Dette er udiskutabelt noen av de største utfordringene man står fremfor i fremtiden ved sykehuset, dette er veldokumentert. Og vi skulle vel forholde oss til fakta? Jeg personlig er stor tilhenger av å holde debatten på et evidensbasert saklig og faglig nivå.

Videre mener du det er vanskelig å rekruttere leger til Rana, basert på en enkeltsak for litt siden om at man stod fremfor en utfordring med å skaffe nok fastleger i Rana. Til informasjon er dette et nasjonalt problem pga. slik fastlegeordningen fungerer i dag, og er altså ikke noe spesielt fenomen for Rana. Hvis du mener det er en sammenheng mellom det å rekruttere fastleger slik fastlegeordninga fungerer i dag, med det å rekruttere personell til sterke fagmiljøer på et sykehus, så er det en påstand du får svare for selv. Skal vi trekke frem enkelteksempler er det lett å finne eksempler andre veien også, f.eks: https://sykepleien.no/2018/06/utlysninger-uten-en-eneste-soker-i-vefsn-en-fortvilende-situasjon?fbclid=IwAR2fBb_4b1l5bwnU_o7t3szydBHIsJm349ySfuLGnB6ea3EFqSGP0MrN3Lg
Igjen må vi ty til evidensbasert saklig faglig fakta, vi kan ikke slenge enkeltsaker mot hverandre. Det er brukt et titalls millioner på en grundig ekstern faglig utredning, som klart trekker frem Mo i Rana som den beste lokalisasjonen for ett stort sykehus.

I Rana har man allerede det største sykehuset og det største fagmiljøet. Her er sykehuset nært universitetscampus hvor du finner et forskningsmiljø og sykepleierutdanning å samarbeide med. I fjor ble det utdannet 5 sykepleiere med adresse SSJ, og 30 sykepleiere med adresse Rana. Det har vært mye fokus på leger i debatten, men den største profesjonen som skal bemanne sykehuset er sykepleierne. I Rana finner du den største industrisamlingen. Skal du bygge opp videre et fagmiljø, må du også ha noe å tilby familie og pårørende, i form av blant annet barnehager, skoler, fritidstilbud og arbeidsplasser. På nyåret startes bygging av ny storflyplass. Et nytt stort hoppanlegg med 5 hoppbakker er under bygging. Nasjonalbiblioteket i Rana utvider, og har nylig lagt ut over 70 ledige stillinger. Freyr planlegger bygging av en ny stor batterifabrikk, med opp mot 2500 ansatte. Bare for å nevne noen eksempler av mange, som «beveger» seg i Rana om dagen, i tillegg til alt som allerede er godt etablert her, som f.eks. brannstasjon med døgnbemanning i nærheten av sykehuset. Og man vet hva som tiltrekker seg fagfolk og unge mennesker som skal utdanne og etablere seg, dette er det forsket veldig mye på. Og vi skulle forholde oss til fakta, skulle vi ikke?

Og ja, denne industrisamlingen jeg påstår er størst på Helgeland… All ære til Alcoa og deres omsetning, de bidrar sikkert enormt til både lokalsamfunn og nasjonen. Jeg ser du også vil ta med hele landbruket sør for Korgfjellet. Igjen, hvorfor skal dere lage en imaginær grense gjennom Korgfjellet? Industrisamlinga i Rana rommer omkring 2000 ansatte, altså nesten en tredjedel av hele befolkninga i Alstahaug hvor dere vil legge sykehuset. Ser du sier man kan anse det som ikke farlig å jobbe i industrien. Det er vel nettopp fordi man i dag har stort fokus på HMS, sikkerhetsrutiner og ja, gode planer for hva man skal gjøre når det først skjer et uhell, hvor sykehus er en del av dette? Ikke bare behøver industrien et sykehus. Et sykehus har også godt av et høyteknologisk industrimiljø å samarbeide med, og det bidrar til et samfunn i utvikling og arbeidsplasser. At det er stor og sterk industri både sør og nord, er vel en av flere grunner til at administrasjonen i styret i HSYK ønsker en to-sykehusløsning.

Du mener videre at etter styrevedtaket i HSYK har debatten sporet fullstendig av i Rana. Vel, jeg registrerer i hvert fall en enorm økning i engasjement og uttalelser. Jeg tror grunnen til at det har vært mer stille nordfra tidligere i debatten, er at vi har hatt uavhengige eksterne faglige eksperter som har talt vår sak. Etter min mening har debatten vært fullstendig avsporet veldig lenge fra sør-Helgeland, med konspirasjonsteorier, direkte grov løgn og uriktige påstander. Dette har blant annet resultert i mange såkalte varslingssaker. Igjen er det innhentet uavhengig ekspertise utenifra, som har konkludert med at alt, altså alle varslingssakene, er grunnløse og ikke viser noen kritikkverdige forhold. Flere av sakene ble konkludert med var direkte grov løgn og usanne påstander. Innholdet i disse sakene er mye det samme innholdet som er brukt som argumentasjon fra sør-Helgeland i sykehusdebatten. Vi skulle basere oss på fakta, skulle vi ikke?

Den løsninga som hadde vært best for meg personlig, som intensivsykepleier for Helgelandssykehuset Mo i Rana, hadde helt klart vært ett stort sykehus i Mo i Rana, slik den eksterne faglige ressursgruppa anbefaler. Men jeg tror administrasjonen i styret gjør en riktig vurdering når de anbefaler en to-sykehusløsning, på grunn av de store avstandene og de ekstra utfordringene regionen har, for å gi et best mulig sykehustilbud for hvert enkeltmenneske på hele Helgeland. Jeg er tilhenger av å holde oss på et evidensbasert saklig og faglig nivå. Dette bidrar du overhodet ikke med i dette innlegget, tvert i mot bygger du opp under tvilsomme spekulative metoder å fremsette «fakta» og tall på, noe som har gjennomsyret propagandaen som har kommet fra sør-Helgeland. Og da sier jeg sør-Helgeland, ikke sør for Korgfjellet.

Kommentarer til denne saken