Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til Hundåla og Krutå: Vi setter vår lit til at både kommunen og fylkesråden lytter til erfarne fagfolk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører Berit Hundåla og varaordfører Rune Krutå svarer oss i et innlegg i Helgelendingen den 11.6, og har merket seg at vi etterspør et svar på hvorfor de mener Kippermoen er det beste alternativet for bygging av Mosjøen videregående skole.

Innledningsvis anerkjenner de vår skolefaglige kompetanse, men så vil de gjerne «si noe om hva Vefsn kommune forstår “skole” som i denne sammenhengen». Kommunens definisjon av skole er litt uklar, men den innebærer utvilsomt en samlokalisering av Mosjøen videregående skole og storhall. Hundåla og Krutå innrømmer imidlertid at dersom vi ser på skole utelukkende som en utdanningsinstitusjon, er det vanskelig å si seg uenig i flere av argumentene våre. Vi vil derfor minne om at Mosjøen videregående skole først og fremst er en utdanningsinstitusjon og at det først og fremst er et skolebygg fylket skal bygge.Samarbeid mellom skolen og idretten, eller skolen og lokalsamfunnet for øvrig, er ikke avhengig av en slik samlokalisering. Vi er allerede en betydelig samfunnsaktør. Et eksempel er Arktisk Mat, som opprinnelig er et skoleprosjekt, der mange av elevene våre deltar. Naturbruk og restaurant- og matfag bidrar med matlaging og deltar på kurs, musikklinja bidrar med underholdning, engelskelevene er guider og byggfag snekrer stands. I tillegg er vi en regional aktør med et bredt utvalg utdanningsprogrammer. Et moderne og fremtidsrettet skolebygg er viktig for å kunne møte fremtidige behov. Allerede nå ser vi at det kan være mulige arbeidsplasser å hente gjennom samarbeid med Nettskolen i Nordland, karrieresentrene, samt Nordland fylkes arbeid med å samlokalisere fellestjenester. MVS jobber også for å bli et fagskolesenter. Alt dette krever mulighet for utvidelse i et 50-årsperspektiv, noe vi ikke får på tomta på Kippermoen.

Elevene våre kommer fra 60 ulike ungdomsskoler i Nordland, og mange av disse elevene får læreplasser her og blir boende. Andre forbereder seg til videre studier gjennom å gå studiespesialisering eller studieforberedende, tar utdanning i større byer og kommer tilbake. Jobbmuligheter og skoletilbud er avgjørende når man velger bosted, og flere må velge å bo i Vefsn hvis vi skal snu en negativ trend. Vi ønsker, som Hundåla og Krutå, å øke elevtallet, men da tror vi en moderne og fremtidsrettet videregående skole har stor betydning, både som arbeidsplass og skoletilbud.

Storhall og skole settes ikke opp mot hverandre, hevdes det. Likevel er det jo nettopp det som skjer når vi av enkelte beskyldes for å ødelegge planene om en storhall dersom skolen ikke bygges på Kippermoen. Mange av skolens ansatte, og barna våre, er aktive innen idretten og er også blant de frivillige som Hundåla og Krutå gjerne vil rose for innsatsen. Vi har en idrettsfaglinje vi øsker å bevare, og mange elever som ønsker seg en storhall. Det er viktig for oss å presisere at vi gjerne vil ha en storhall i Mosjøen, men vi kan ikke av den grunn bygge skole på ei tomt som ikke er stor nok og som begrenser oss og hindrer videre utvidelse. Selv om skolen bygges et annet sted, kan hallkapasiteten økes betraktelig totalt sett ved at vår hall benyttes av ulike idrettslag på kveldstid. Eventuelt kan man kanskje finne en tomt som har plass til både en videregående skole og en storhall, et annet sted enn tomta vi nå har fått tildelt på Kippermoen? Kan Kippermoskogen være verdt å se nærmere på?

Hundåla og Krutå påpeker at prosjektet vårt ikke tar uteområder fra ungdomsskolen, men når vi må bygge på det meste av tomta, lurer vi på hvor de 600 elevene våre skal gjøre av seg når de har pauser. I en oppdatert pedagogisk forståelse av hva et skolebygg er, inngår uteområdene i det man kaller «det utvidede klasserommet». Da må vi ha områder som gir mulighet for læring og aktiviteter også ute. Det gir tomta på Kippermoen ikke rom for.

Ordfører og varaordfører presenterer videre den planlagte beliggenheten som noe som vil lette overgangen og samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole. Vi kan forsikre om at vi allerede samarbeider med ungdomsskolen om dette på helt andre måter og at det å få muligheten til å starte på nytt, i nye omgivelser, er langt viktigere for mange av elevene. Vi har gjennom hele prosessen sagt at det er uheldig å samle så mange ungdommer på samme område. I møte med kommunen har vår bekymring blitt møtt med spørsmål om det finnes noe forskning som viser dette. Vi må få gjenta at vi forventer å bli lyttet til når vi som fagfolk uttaler oss, og det å samle så mange ungdommer har både sosiale, logistiske og sikkerhetsmessige utfordringer som vi opplever at kommunens representanter ikke har tatt på alvor. Også andre instanser som jobber med denne aldersgruppen kan understøtte vår påstand om at et trygt og oversiktlig skolemiljø er avgjørende for ungdommers trivsel og læring.

Fortetting og gjenbruk av arealer er også et argument Hundåla og Krutå benytter. I store byer kan vi skjønne at arealmangel er et problem, men er dette virkelig tilfellet i Vefsn? Det frigjøres i tillegg arealer til andre formål både i sentrum og på Kippermoen (gamle Mosjøen videregående, gamle Vefsn videregående og gamle Kippermoen ungdomsskole) når vi ikke lenger benytter disse områdene. Dette handler mest om manglende vilje fra kommunen sin side, og beskjeden vi har fått om at det vil ta veldig lang tid å omregulere et nytt område (18 mnd. ifølge Krutå), illustrerer dette. Når Hundåla og Krutå avslutter sitt innlegg med at de kommer til «å fokusere på at tidslinjen for bygging av en ny og samlokalisert skole holdes» håper vi at det betyr betydelig raskere saksbehandling.

Kommunen ga oss ei tomt vi ikke ville ha, men vi forholdt oss til denne fordi vi ikke hadde noe valg. Dette har vi gitt signaler om tidlig i prosessen, så det bør ikke være en overraskelse for noen i kommunen. Tomta på Skjervengan ble allerede i mulighetsstudiet i starten av prosjektet rangert som det beste alternativet av Opak, som fikk i oppdrag å vurdere dette. Skjervengan-tomta kunne vi ikke få fordi den ifølge kommunen måtte stå klar i tilfelle bygging av sykehus eller fengsel. Begge disse prosjektene er lite aktuelle nå, så hvorfor kan tomta da ikke brukes til en ny videregående skole? Brevet som ble sendt til kommunen presenterte en faglig vurdering gjort av arkitekter, ingeniører og prosjektleder. Budskapet er at det ikke lar seg gjøre å bygge et moderne og fremtidsrettet skolebygg på tomta vi disponerer på Kippermoen. Kommunen har nå økt størrelsen på tomta, men det innebærer at tannklinikken og Skolestua må rives. Hvem skal dekke denne ekstrakostnaden og hvor skal disse tjenestene flyttes?

Mosjøen videregående skole er Vefsns fjerde største arbeidsplass og regner vi med elevene våre, den klart største. Vi skjønner fortsatt ikke hvorfor tomta på Kippermoen hevdes å være den beste for alle parter, men nå setter vi vår lit til at både kommunen og fylkesråden lytter til erfarne fagfolk, fra flere bransjer. Det er lenge mellom hver gang fylket investerer over en milliard i et prosjekt i Vefsn, og ballen ligger nå hos Vefsn kommune.

Skolebyen Mosjøen - sammen kan vi gjøre den unik

Kommentarer til denne saken