(iSandnessjøen)

Ferjesambandet Levang – Nesna blir innstilt de første turene torsdag og fredag morgen fram til klokken 09.00. Det settes opp alternativ transport med skyssbåt. På dagtid torsdag går ferjene som normalt.

– Vi gjør en siste tilpasning, slik at også MF Trondenes kan bruke dette ferjeleiet som opprinnelig planlagt, sier faggruppeleder for rutetilbud og drift, Jens Morten Nystad i en pressemelding.

Bygget etter standard

I juni ble den gamle ferjekaibrua skiftet ut sammen med tilhørende betongkonstruksjoner. Etter at arbeidet var fullført viste det seg at en av ferjene ikke kunne legge til ved flo sjø, slik ferjekaibrua var konstruert.

– Vi beklager ulempene denne nye stengingen medfører, men vi arbeider nå to netter for å gjøre dette så raskt og smidig som mulig for de reisende, og regner med å være ferdig med arbeidet fredag morgen. På dagtid etter klokken 09.00 torsdag går ferjene som normalt, sier Nystad.

Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal, sier det er beklagelig at man ikke oppdaget misforholdet mellom ferjebru og ferje, før etter at arbeidet i juni var utført.

– Ferjebruer bygges etter standardiserte tegninger som har vært benyttet av alle norske ferjekaieiere i mange år. Nordland fylkeskommune har prosjektert og Implenia som er vår hovedentreprenør på prosjektet, har bygget en ferjebru helt etter disse standardene. Likevel viste det seg altså at den ene ferjen som skal gå i sambandet har en utforming i baugen som gjør at ferjebru og ferje ikke passer helt sammen på flo sjø, sier Bardal i pressemeldinga.

Har løsning

Fylkeskommunene, Statens vegvesen og andre ferjekaieiere, har benyttet denne nye standarden på ferjebruer i mange år og ferjen MF Trondenes har trafikkert i mange år.

– Vi ble derfor tatt på sengen av denne helt nye problemstillingen. Heldigvis har vi nå en løsning klar for å modifisere ferjebrua, slik at ferja passer. Vi ber om de reisendes tålmodighet, og håper at vi fredag morgen har ei ny ferjebru tilpasset alle fartøyene som skal trafikkere Levang, avslutter Bardal.

Alternativ transport på morgenen torsdag 7. og fredag 8. juli fram til kl. 09.00:

Ferjene går som normalt på dagtid. Men om du skal ha med bil torsdag og fredag morgen, må du kjøre rundt om Mo i Rana. For dem som pendler uten bil vil det bli etablert en skyssbåtrute mellom Levang og Nesna. Denne vil følge ferjens avgangstider begge morgenene.

– Vi gjør oppmerksom på at skyssbåten er en midlertidig løsning som ikke er universelt utformet. Det er bratt atkomst til båten, slik at det dessverre ikke vil være mulig å ta seg om bord for eksempel med rullestol, anmerker Jens Morten Nystad i pressemeldingen.

Midlertidig løsning på plass for ferjeleiekaoset: – Det vil dessverre bli litt lavere kapasitet