Til fylkesrådslederen: - Har du fyr? Et signal om riktig lei?

Av
DEL

Leserbrev Til fylkesrådsleder Tomas Norvoll!

Har du fyr? Et signal om riktig lei?

På lørdag var jeg i lag med mange andre medborgere på konserten til Brønnøysund barne- og ungdomsskole (BBU) og Brønnøysund musikkorps (BMK). En fantastisk konsert, der alle elevene på hele skolen fra 1.-10. klasse sto på scenen og sang sammen akkompagnert av godt voksne fra BMK, et godt og vellykket samarbeidsprosjekt! En flott musikalsk opplevelse som var veldig kraftfull og rørende i seg selv med så mange dyktige elever samlet på ett brett, men som også fikk meg til å reflektere og gi meg inspirasjon til å skrive dette leserinnlegget.

En av mange sanger som ble framført var «Har du fyr» av Hekla Stålstrenga. Mulig jeg har god fantasi, men denne sangen får meg til å tenke på kampen for tilværelsen i ytterkantene i Distrikts-Norge. Det har blåst en sterk sentraliseringsvind over landet ganske lenge, og før jul var det elevene i videregående skole i Nordland som fikk unngjelde. Med fylkestingets vedtak om å legge ned hele 25 linjer i fylket vårt, står videregående opplæring for fall i Nordland.

Som om ikke det var nok, så har Nordland fylkeskommune som det eneste fylke i Norge, vedtatt at personer over 25 år som har grunnskoleutdanning og rett til videregående opplæring, ikke skal få dette tilbudet ved noen av de videregående skolene i fylket. Begrunnelsen er visstnok en udokumentert påstand om at det skal være uheldig å blande ungdommer og voksne. Det må være betimelig å spørre hvorfor dette ikke er et problem i alle andre fylker i Norge og hvorfor de får det til? Denne 25- årsregelen trådte i kraft høsten 2019. Hvis ikke denne regelen blir omgjort, må derfor elever over 25 år, de fleste av dem med minoritetsspråklig bakgrunn, også kommende skoleår sitte alene og ta ansvar for egen opplæring via nettet.

Hvilke konsekvenser får så dette for innbyggerne ytterst i verden og ytterst i vest, for eksempel for elevene på Sør-Helgeland som sokner til Brønnøysund videregående skole? Restaurant- og matfag ved Brønnøysund videregående skole er en av de 25 linjene som ble bestemt nedlagt av fylkestinget like før jul, på tross av massive protester fra elever, lærere, lokalt næringsliv, politikere og Utdanningsforbundet Nordland.

Dette rammer hele lokalsamfunn. Våre 15- og 16- åringer blir tvunget til å flytte på hybel, og voksne over 25 år (mange har familier og barn) blir tvunget til å flytte bort her i fra for å få et reelt tilbud om videregående opplæring i et annet fylke. Dette er ekstra krevende og opprivende spesielt for barnefamilier som har opplevd å være på flyttefot flere ganger tidligere. Næringslivet vil få store vansker med rekruttering til yrker innen mat- og restaurantbransjen og vårt lokalsamfunn som trenger utvikling og vekst, vil i stedet bli rammet av fraflytting og enda større nedgang i barnetallet enn det prognosene viser i dag. Befolkningsflukten fra Nordland er dramatisk. I løpet av 3 måneder i fjor, mistet fylket 702 innbyggere. Trenger vi ikke alle hoder vi kan få i Nordland? Har vi råd til å miste flere? Kjære fylkespolitikere! Er dette et signal om riktig lei?

Gjennom media er det blitt kjent at Brønnøysund videregående skole har vært i dialog med fylkesrådsleder Tomas Nordvoll, der et godt og løsningsorientert forslag for å opprettholde restaurant- og matfag i Brønnøysund har blitt framlagt. Med begrunnelse i den nye 25- årsregelen i videregående opplæring, valgte fungerende fylkesråd for utdanning, Sandra Tønne, allikevel å si nei til forslaget om å kunne tilby denne linja både til ungdommer og voksne. I min jobb, både som lærer og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet er jeg tilhenger av undersøkelser og forskning. I politiske vedtak som medfører stor inngripen og endringer i enkeltmenneskers liv og som også fører til store samfunnsmessige konsekvenser, må det forventes at det gjøres konsekvensanalyser før avgjørelser tas.

Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. Med dette som utgangspunkt, vil Utdanningsforbundet ikke bare oppfordre, men faktisk kreve, at våre fylkespolitikere tar opp 25-årsregelen til ny vurdering. I påvente om at saken med 25-årsregelen kommer opp til ny behandling i fylkestinget, vil Utdanningsforbundet på Sør-Helgeland be fylkesrådet om å gi Brønnøysund videregående skole dispensasjon fra regelen og at ordningen som forslås med å inkludere voksne over 25 år, kan gjennomføres som et prøveprosjekt.

Jeg innledet med å skrive om konserten jeg var så heldig å få oppleve på lørdag. Elevene sang også om Hjalmar som slutta skolen i 4. klasse. En artig sang, men hvordan gikk det egentlig med Hjalmar videre tro? Å redusere frafallet i videregående skole er mål nr. 1 for fylkespolitikerne uttalte fylkesrådsleder Tomas Norvoll for noen måneder siden. Da forventer vi at fylkespolitikerne omsetter ord til handling og står sammen med oss lokalt for å kunne lykkes med denne målsettinga.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken