Gå til sidens hovedinnhold

Tidenes eldresatsing i Grane

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Grane kommune står på terskelen til å foreta sin største investering noensinne: byggingen av nytt helsetun på Stormoen. Denne saken har i stor grad preget den kommunestyreperioden vi er i ferd med å avslutte, og sannsynligvis vil det samme være tilfellet også i den perioden vi straks går inn i, men da på en annen måte. Å få realisert dette prosjektet vil bringe helse- og omsorgsarbeidet i kommunen til et helt nytt nivå, og det er med forventning hele granesamfunnet ser fram til at et nytt helsetun skal kunne tas i bruk, til glede for brukere, pårørende og ansatte.

At et prosjekt av denne karakter og størrelse vekker engasjement og debatt, og kanskje også frustrasjoner, må man påregne. Slik har det vært også i dette tilfellet, men aller mest har viljen til samarbeid preget arbeidet, også blant politikerne og mellom politikk og administrasjon. Dette har gjort at man i de aller fleste tilfeller har drøftet seg fram til enstemmige, eller nesten enstemmige, vedtak helt fra tomtevalget i Ksak 34/16 den 22. juni 2016 til foreløpig seneste vedtak i saken den 19. juni 2019, K-sak 33/19. Der ble det vedtatt å bygge et fullverdig helsetun innenfor den tidligere vedtatte økonomiske rammen.

Med Grane Ap i det politiske førersetet har Grane i årtier stort sett hatt en solid og sunn økonomi. Slik ønsker vi at det skal fortsette, i den grad vi har muligheten til å påvirke det. Grane Ap har kanskje derfor i denne saken vært mer enn gjennomsnittlig opptatt av å få fram et byggeprosjekt som er økonomisk håndterbart, men også faglig godt, i årene som kommer. Det var vært viktig for partiet å føle trygghet for at man også i årene som kommer har en viss økonomisk handlefrihet.

Det er en kjent sak at Grane Ap tapte voteringen i kommunestyret den 26. september 2018 i spørsmålet om organiseringen av det nye sykehjemmet. Her kom arbeiderpartigruppa i mindretall med sin stemmegivning for rådmannens innstilling om 8 bemannede omsorgsboliger i tillegg til 16 sykehjemsplasser, mens flertallet vedtok en løsning med 24 sykehjemsplasser. I tillegg skal det bygges 8 (ubemannede) omsorgsboliger. Arbeiderpartiets stemmegivning var så vel faglig som økonomisk begrunnet, og delvis støttet av Råd for eldre og funksjonshemmede og av flertallet i Komite for helse og omsorg.

I valgdebatten på «Huset» den 27. august ble det stilt spørsmål om AP kommer til å ta omkamp om ovennevnte om partiet kommer i posisjon etter valget. Dette ble avvist som en problemstilling i møtet, og det gjentas her. Det vises her til valgprogrammet, som er partiets kontrakt med velgerne for den kommende valgperioden: «Bygging av nytt helsetun / sykehjem følges opp i tråd med de vedtak som er fattet i kommunestyret.»

Grane Ap ser nå fram til at spaden kan settes i jorda og at byggingen av det nye helsetunet kan komme i gang. Vi har stor tro på at institusjonen, når den står ferdig, skal gjøre et allerede godt granesamfunn enda bedre å leve og bo i!

Godt valg!

Einar Jakobsen

Nestleder Grane AP / varaordførerkandidat

Kommentarer til denne saken