Smitte ute av kontroll

Det synes som om lista er lagt særdeles høyt for at regjeringen velger å innføre nasjonale innstramminger for å hindre at flere smittes av koronaviruset. I stedet har man skjøvet nærmest hele ansvaret over på kommunene. Der råder det en betydelig usikkerhet om hvilke tiltak som skal iverksettes og hvor omfattende de bør være.

Hadde tiltakene virkelig hatt effekt ville vi neppe sett en stadig økning av smitten gjennom de siste ukene. Og mens antall smittede stadig øker i omfang, roper sykehus over hele landet et alvorlig varsko. De frykter at hele sykehussystemet om relativt kort tid vil bryte sammen både fordi sykehusansatte er utslitte, og at det er en stor mangle på intensivkapasitet og spesialister som kan håndtere slik avansert behandling.

Vi kunne på sett og vis levd med denne passive strategien for smittebekjempelse dersom det var slik at Norge var det eneste landet i Europa der smitten øker. Men faktum er at en rekke land nå er på full fart inn i en ny krise der dyptgripende tiltak som total nedstengning er eneste løsning. Tyskland, Frankrike, Nederland og Østerrike er bare noen av landene med omfattende smitte, dramatisk økning i antall sykehusinnleggelser og svært strenge tiltak for å begrense smittetrykket. Verdens helseorganisasjon, WHO, advarer mot at Europa kan stå overfor en katastrofe med ytterligere 500.000 koronadødsfall ved utgangen av februar neste år, om ikke kraftige tiltak settes inn.

Derfor er det er god grunn til å spørre seg om strategien her til lands er riktig, og om man med strengere nasjonale og lokale tiltak kunne begrenset smitten og redusert risikoen for sykehuskollaps og nedstenging. Det er også et paradoks at både fagmyndighetene og politiske myndigheter tilsynelatende famler i spørsmålet om vaksinering. Tempoet for den tredje dosen til de over 65 år er skremmende lavt, og det er knapt nok antydet at det kan bli aktuelt også å vaksinere andre grupper med en tredje dose. Det er fortsatt mange uvaksinerte, og det til tross for at det kanskje viktigste våpenet mot pandemien er vaksinen.

Til tross for klare og tydelige advarsler fra blant andre WHO, lever vi stort sett som normalt. Det gjøres fint lite for å begrense folkeansamlinger som ekspertisen mener er et arnested for smittespredning. Utelivet, julebord, konferanser, konserter, reiseaktivitet osv. foregår omtrent som det gjorde før koronapandemien rammet oss for snart to år siden. Vi spør oss også om antall koronarelaterte dødsfall er en kalkulert konsekvens av pandemien. I så fall er det all grunn til bekymring. Også lokalt på Helgeland ser vi stadig nye tilfeller. Torsdag ble det registrert rekordhøye 13 nye smittetilfeller i Vefsn. Det er ingen grunn til å tro at det stopper med det. Heller tvert imot. Og smitten finnes i alle aldersgrupper i befolkningen. Situasjonen er den samme i svært mange lokalsamfunn rundt om i hele landet. Slett ikke alle har kjent smittevei, og utfra det som tidligere er kommunisert, er dette et tegn på at det er villsmitte også i vårt lokalsamfunn.

Vi kan ikke skjønne annet enn at myndighetene nå må reagere. Det må innføres nasjonale tiltak. Avstandsregelen, munnbind og forbud mot store folkeansamlinger vet vi har effekt. Det samme har reisebegrensninger og grensekontroll. Tiden er overmoden for å ta i bruk mer inngripende tiltak for å unngå de dramatiske konsekvenser som vi nå ser i andre land i Europa.