Lim og lupe i 90 år

TIL STEDE DER DET SKJER: – Å dyrke rollen som lim og lupe i lokalsamfunnet vil ha høyeste prioritet, skriver sjefredaktør Geir Arne Glad.

TIL STEDE DER DET SKJER: – Å dyrke rollen som lim og lupe i lokalsamfunnet vil ha høyeste prioritet, skriver sjefredaktør Geir Arne Glad.

Av
DEL

KronikkI dag, 31. oktober 2019, fyller Helgelendingen 90 år. Avisas historie er fortellingen om møysommelig og systematisk arbeid, der det er lagt stein på stein for å bygge opp en solid, lokal mediebedrift. Vår oppgave er å videreutvikle byggverket videre, tuftet på det samme engasjementet og samme iver våre forgjengere la for dagen. I alle disse 90 årene har lokalavisa fungert som lokalsamfunnets lim og lupe.

Det er en særdeles spennende reise bedriften vår har vært gjennom. Tida framover kommer til å bli minst like spennende. Utviklingen de siste årene har vært intet mindre enn en revolusjon, på godt og ondt. Omstillingen i mediebransjen fra ei tid der papiret var eneste kanal og der de lokale nyhetene kom en gang i døgnet, fram til i dag der vi leverer nyheter gjennom nesten hele døgnet, sju dager i uka på digitale plattformer, har vært formidabel. Verken mer eller mindre.

31. oktober i 1929 kom første offisielle utgave av det som den gang het Vefsna Arbeiderblad. Avisen var arbeiderbevegelsens svar på den tids borgerlige lokalpresse. De politiske skillelinjene var svært tydelige både i Mosjøen og på Helgeland, og det politiske ordskifte betydelig skarpere enn i dag. På denne tiden var det to aviser i Mosjøen – Helgelands Tidende og Nordlands Folkeblad. Å være nykommer var ingen enkel oppgave. Men hardt arbeid, et stort samfunnsengasjement og trofaste lesere la grunnlaget. Etter hvert fikk Vefsna Arbeiderblad en posisjon.

Allerede på denne tiden ble også mulighetene for å starte en felles avis både for Mosjøen og Sandnessjøen lansert. Disse tankene ble realisert i 1931, da Vefsna Arbeiderblad og Ytre Helgeland Arbeideravis ble slått sammen under navnet Helgeland Arbeiderblad.

Avisa har vært ledet av mange meningssterke og svært samfunnsengasjerte redaktører. Å være en lokal kraft for utvikling og vekst i lokalsamfunnet sto minst like sterkt den gang som nå. Samfunnsoppdraget har nok endret seg gjennom årene, men grunnpilarene står fast. Vi skal være en arena for lokale nyheter og debatt, og på vår måte skal vi bidra til utvikling og vekst i lokalsamfunnet. Derav også postulatet om at lokalavisa skal være både lim og lupe. Lim i den forstand at vi binder mennesker sammen og rapportere fra det de er opptatt av. Lupe ved at vi setter søkelys på kritikkverdige forhold, gir leserne bakgrunn og bidrar med kunnskap for at de både skal skjønne og kunne engasjere seg i forhold som er viktige for samfunnsutviklingen.

I 1963 flyttet Helgeland Arbeiderblad fra Grøftrem-gården i Mosjøen sentrum til en flunkende nytt og på den tiden, ett av Mosjøens største forretningsbygg i Fearnleys gate. Helgeland Arbeiderblad var en stor lokal bedrift med over 60 ansatte på et tidspunkt. I tillegg kom et budkorps på over 50 unge og voksne. I 2008 ble bygget i Fearnleys gate solgt, og avishuset flyttet til nye lokaler på den gamle meieritomta i Vefsnveien. I 2008 var vi 47 ansatte, i dag er antall ansatte 18. Fra å være et organ for Arbeiderpartiet, har formålsparagrafen gjennom de siste 30 årene vært politisk nøytral.

Allerede i 2008 var medierevolusjonen godt i gang. Effektiviseringen og digitaliseringen kom med stormskritt. Som en del av A-pressen fra 1989 og Amedia fra 2012 har vi hatt gode eiere i ryggen med økonomisk og teknologisk kraft til å bidra med de beste teknologiske løsningene, sett både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Det har vært en nødvendighet. I motsatt fall hadde Mediehuset Helgelendingen vært noe helt annet enn hva vi faktisk er i dag.

"Det er en særdeles spennende reise bedriften vår har vært gjennom. Tida framover kommer til å bli minst like spennende.

Men omstillingen og den teknologiske endringen har vært både smertefull og utfordrende. Takket være dyktige medarbeidere som har evnet å ta innover seg nye måter å tenke mediehus og avis på, framstår lokalavisa i dag med både publisistisk og økonomisk kraft som er helt nødvendig for videre utvikling. Det er kombinasjonen av god, lokal journalistikk og å utnytte de teknologiske mulighetene som legger grunnlaget for videre utvikling.

I det paradigmeskiftet vi har vært gjennom stiller mange av våre lesere spørsmål ved papiravisas framtid. Min spådom er at papiravisa vil bestå i mange år framover, men kanskje i en annen form enn i dag og ganske sikkert ikke med like mange utgivelser i uka som i dag. Det siste rår ikke vi over. Det er det regjering og storting som har besluttet gjennom endringen av postloven og kraftig reduksjon av postens distribusjonsapparat. Men papiravisen blir ikke borte. Til det er den for viktig for mange lesere og for våre annonsører.

Likevel vil de digitale flatene ha den største oppmerksomheten. Ikke minst fordi det er her vi publiserer nyheter fortløpende, og det er på helg.no nærmere 90 prosent av våre abonnenter daglig oppdaterer seg på lokale nyheter. Med 19.200 daglige lesere har vi en posisjon og en publisistisk slagkraft som er viktig for regionen. I tillegg er den første heldigitale generasjonen i ferd med å bli voksne. Det er denne generasjonen som er morgendagens avislesere.

I mai i år startet vi ny nettavis for Alstahaug og Leirfjord – iSandnessjøen.no. For meg og for hele mediehuset var det en stor begivenhet. Mottakelsen i Alstahaug og Leirfjord har vært meget god. Det setter vi svært stor pris på. Det er viktig for Midt-Helgeland å ha en publikasjon som dekker hele området – fra kyst til innland. Sett fra mitt ståsted vil det bli enda viktigere i årene framover. Ikke minst fordi vi på alle områder i regionen samhandler, enten vi snakker om politikk, næringsliv, kultur, idrett eller folks fritid.

Jeg ser for meg ei framtid der vi stadig tar nye steg som den beste kanalen for lokale nyheter og lokalt salg. Å dyrke rollen som lim og lupe i lokalsamfunnet vil ha høyeste prioritet. Vår leserkontrakt er at vi skal levere, og vi skal levere på en slik måte at våre lesere er oppdatert og føler seg godt informert om smått og stort som skjer enten det er i Vefsn, Grane, Leirfjord, Hattfjelldal eller Alstahaug.

På de neste sidene kan du lese førsteutgaven til avisa for 90 år siden, litt om fortid, nåtid og framtid.

God lesing!

Artikkeltags