– Ikke dumt å ha to tanker i hodet samtidig

FRAMOVERLENT: Sjefredaktør og administrerende direktør Geir Arne Glad i Helgelendingen. Avisa fyller 90 år 31. oktober, og Geir Arne Glad ser på den digitale framtida samtidig som han holder et godt grep på papiravisa.

FRAMOVERLENT: Sjefredaktør og administrerende direktør Geir Arne Glad i Helgelendingen. Avisa fyller 90 år 31. oktober, og Geir Arne Glad ser på den digitale framtida samtidig som han holder et godt grep på papiravisa.

Av

– Papiravisa vår holder stand samtidig som vi får nye digitale abonnenter hver dag. Det er ikke dumt å ha to tanker i hodet samtidig, sier Geir Arne Glad.

DEL

Sjefredaktøren er inne i sin andre periode som øverste leder, og han har lang fartstid som journalist fra 1986.

Han har vært med på mange forandringer opp gjennom årene, og står nå midt oppe i den største forandringen. Nå er det den digitale avisa som har førsteprioritet.

Tilbud på to fronter

– Lesevanene er i endring, og vi må endre oss for å møte en stadig større digital lesergruppe. Samtidig skal vi fortsatt gi papiravisleserne et godt tilbud. Det var en stor forandring for våre lesere da vi gikk ned fra seks dager i uka til fire i mai 2017, men den forandringen var helt nødvendig. Da Posten sluttet å bringe ut post på lørdager måtte vi gjøre noe. Mandag, onsdag, torsdag og fredag er papiravisdagene, mens helg.no er ute sju dager i uka, sier han og forklarer hvordan hverdagen har forandret seg

– Før i tida var det en deadline på kvelden da vi skulle ha papiravisa ferdig til trykking. Nå er det deadline hele tiden, og den omstillinga har vi klart godt. Vi er bemannet store deler av døgnet gjennom vaktturnus, og vi er på jobb i helgene. Det er stort engasjement blant egne ansatte, sier han.

Digitalt skifte

– Vi ønsker å gi den voksende gruppen med digitale lesere et enda bedre tilbud. Leserne vil ha nyhetene raskt og være oppdatert hele tida. Vi ønsker å satse videre digitalt for å kunne tilfredsstille det stadig økende antallet lesere på nett. På den måten tror jeg vi rigger lokalavisen for å være en sentral del av lokalsamfunnet også i framtida. Jo mer digitale vi blir, jo viktigere blir vi for lokalsamfunnet, samfunnsdebatten og utviklinga av vårt lokalmiljø

Morgendagens lesere

– Vi vet at de som vokser opp nå er den første generasjonen som er digital, og de er morgendagens lesere. Vi må møte dem der de er, og dyrke den digitale fortellerteknikken, sier sjefredaktøren og lover levende bilder.

– Levende bilder skal vi ha, men det blir ikke aktuelt å vekke til live TV Helgeland. Den stasinga var bra, men vi skal vise levende bilder som en del av dekningen vår. Det blir streaming og aktuelle videoer som brukes som redaksjonelt stoff. Vi har også en markedsavdeling som jobber godt ute i næringslivet, og der stilles det også krav til nye måter å formidle budskapet på.

Støtte til utvikling

Geir Arne Glad mener det er viktig å utnytte teknologien og de mulighetene den gir.

– Vi er en del av Amedia, og det gir oss en unik tilgang til landets fremste kompetanse innen ny teknologi. Det er folk på doktorgradsnivå som utvikler løsninger i et samspill med oss og de andre 72 avisene i landets største lokalaviskonsern.

Helgelendingen lanserte en ny nettavis i Sandnessjøen i jubileumsåret.

– I mai i år lanserte vi iSandnessjøen, og den har fått veldig god mottakelse. Tanken bak var å bli så lokal som mulig i Sandnessjøen og på kysten. Det er også viktig for oss å drive vekselbruk mellom nettavisene. En god nyhet er en nyhet overalt, men med to nettaviser kan vi gi litt ekstra lokalt. To journalister betjener kontoret i Sandnessjøen, og våre markedsansatte betjener begge nettavisene, sier han.

Ta vare på Helgeland

Sjefredaktøren har et stort hjerte for Helgeland.

– Jeg tror lokalavisene blir enda viktigere i framtida enn de er i dag. I en verden med nyheter i mange forskjellige kanaler, og sosiale medier som oversvømmes av informasjon, skal vi ta vare på folk på Helgeland. Samfunnsoppdraget vårt er å speile lokalsamfunnet på godt og vondt, være pålitelig og selvsagt ikke være redd for å stille de kritiske spørsmålene, sier Glad som skal beholde Helgelendingens plattformer.

– Dyktige medarbeidere, som vil og som har lyst til å videreutvikle mediehuset, jobber her nå. Vi er inne i et godt spor, og har stor tro på videre utvikling og vekst til beste for våre lesere enten de er digitale, leser oss på papir eller gjør begge deler.


Artikkeltags