Klagde, vant fram og beholder telefon

Tvildalen i Hattfjelldal holdt på å miste all telefonforbindelse, men så tok Tone tak.