Teknisk svikt kan ha ført til at uvedkommende fikk tilgang til nesten 1000 bankkunders kontoer

Helgeland Sparebank har meldt inn to avvik fra sine interne systemer som kan ha ført til at uvedkommende har fått tilgang til enkelte av bankens e-poster og kundekontoer.