Tarmkreftoperasjonene i HSYK – hva skjer?

Av
DEL

Leserbrev Utgangspunktet for denne saken er en dokumentert risiko for død etter en slik operasjon i Sandnessjøen som er ca 6,5 ganger gjennomsnittet i Helse Nord ca 5,5 ganger det nasjonale gjennomsnittet. Helgelandssykehuset (HSYK) stanset disse operasjonene med øyeblikkelig virkning 10. januar i år. Etter at deler av det politiske miljøet i Sandnessjøen henvendte seg til Helse Nord (HN) ble disse operasjonene friskmeldt av HN. Dette skjedde på grunnlag av en rapport utarbeidet av kirurger i Sandnessjøen, en kirurg ved UNN som hadde vikariert i Sandnessjøen og en lege ansatt i Helse Nords administrasjon i Bodø. Dette er i klartekst bukken og havresekken og viser at habilitet etter forvaltningsloven ikke er det som er fremst i panna på HN. At denne atferden har redusert omdømmet til HN kan det neppe være noen tvil om.

I Rana Blad (RB) for 24. juli fremgår det at fagfolk på området ansatt ved St Olav har levert en rapport om saken. Rapporten er av HSYK unntatt offentlighet fordi den ansees for å være et internt arbeidsdokument. Jeg har i ulike stillinger siden offentlighetsloven kom for ca 50 år siden hatt anledning til å følge utviklingen i lovens bestemmelser og intensjonene med loven som har endret seg mye over tid. Da loven kom, ble saker unntatt offentlig over en lav sko, men i dag er begrunnelsen fra HSYK ikke holdbar. Nå har både RB og Helgelands Blad (HB) påklaget dette vedtaket i HSYK til Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Så vidt vites foreligger ikke departementets avgjørelse, men jeg vil bli meget overrasket dersom HOD gir HSYK medhold. Det framgår ikke av RB hvem som er bestiller, men jeg antar at det er HSYK og heller ikke framgår det hvorfor rapporten er bestilt. Begrunnelsen bestillingen kan neppe være noe annen enn at en rapport fra HN der forfatterne er dørgende inhabile, ikke er holdbar som et videre beslutningsgrunnlag. Etter forvaltningsloven er faktisk en beslutning basert på inhabilitet ulovlig og dermed ikke gyldig. Så framgår det av RB at UNN er bedt om å levere en rapport om samme sak. Det framgår ikke hvem som har bestilt den, men rent logisk er det vel HSYK, men jeg utelukker ikke at det kan være HN. Heller ikke framgår det av RB hvorfor rapporten er bestilt. Denne rapporten er ikke ferdig etter det som er kjent.

I HB 5 august opplyser HSYK at rapporten er unntatt offentlighet, men at den vil bli gjort offentlig senere.

Når en rapport fra St Olav unntas fra offentlighet gjør det at folk blir mistenksom om at her er det noen som har noe som må skjules. Ut fra tallenes klare tale er sannsynligheten for å dø etter en tarmkreftoperasjon i Sandnessjøen 14,3%. At tilsvarende tall for Hammerfest og Rana er 0% hører med til historien. Den eneste fornuftige konklusjon ut fra statistiske risikovurderinger er å legge ned tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen og flytte disse operasjonene til Rana sykehus. Jeg vil bli overrasket om ikke det er konklusjonen også til fagfolkene fra St Olav og at det er årsaken til hemmelighetskremmeriet. Hvis nå UNN kommer til en lignende konklusjon, er løpet kjørt for tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Men hvis nå UNN kommer til en annen konklusjon enn St OIav, noe som ikke kan utelukkes ut fra sakens forhistorie, så har Helse Nord og HSYK satt seg i en så vidt umulig situasjon at da må noen gripe inn. Da er det to muligheter, enten full ekstern gransking av hva i all verdens rike er det som har skjedd og hva slags beslutninger er det som er gjort, hvorfor og på hvilket grunnlag. Evt at Helsetilsynet griper inn enten av eget tiltak eller at saken sendes til dette tilsynet av andre. Det kan nemlig nesten hvem som helst gjøre.

Det er også klart at slike elendige resultater ikke virker direkte understøttende på statsråd Høies planer om «hovedsykehuset» i Sandnessjøen. Det kommer i tillegg til at HNs investeringsramme bare dekker ca 50% av investeringskostnader og at HSYK mangler ca halvparten av nødvendig egenkapital. At denne situasjonen hadde vært unngått hvis Høies plan hadde vært basert på solide utredninger og ikke et benkeforslag klekket ut på bakrommet i en forlenget kaffepause under et styremøte i HN. Videre hadde man unngått alle mulige og umulige spekulasjoner som HSYK og HN har forårsaket gjennom sitt atferdsmønster ved minst mulig transparens og åpenhet i en tidsalder der nettopp transparens og åpenhet er viktige føringer for et godt omdømme, noe som igjen er viktig når det er fritt sykehusvalg som gjelder. Flere styremedlemmer i HN understreker betydningen av å se framover. At det sies nettopp fra de kretser tyder ikke på at man er interessert i å rydde i den situasjonen som foreligger og som de selv har medvirket til. Det minner mer om han som sa at nå står vi på kanten av stupet og da gjelder det å ta et stort sprang framover.

Det bør være åpenbart for enhver at situasjonen roper på åpenhet og transparens og slutt på alt hemmelighetskremmeri. Også på det punktet står HN og HSYK overfor en meget bratt lærekurve.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags