Gå til sidens hovedinnhold

Taran var en av de første til å kapre seg et kunstverk - se bil­de­ne fra Festspillene Helgeland

04. juli 2020, kl. 14:52

Den­ne som­me­ren har man­ge sto­re og små fes­ti­va­ler blitt av­lyst, noe også Festspillene Helgeland kun­ne bli. Men med god inn­sats, og halv­par­ten så stort pro­gram som tid­li­ge­re kun­ne Festspillene Helgeland åpne lør­dag. Og Festspillene er fak­tisk en av årets stør­ste, når man tel­ler an­tall ut­stil­le­re og ar­ran­ge­ment, ifølge fest­sjef Carl Ni­ni­an Wika.